Välj en sida

Eld är det fenomen som uppstår när en gas genomgår en koncentrationsstyrd, exoterm, kemisk reaktion som inbegriper oxidation (förbränning) av ett brännbart ämne, i tekniska sammanhang benämnt bränsle. Värme från reaktionen bidrar till förgasning och blandning av det brännbara ämnet och oxidationsmedlet, men per definition är temperaturen så hög att temperaturen ej längre är styrande för reaktionen. Förbränningen sker således i kontaktytan mellan oxidationsmedlet och det brännbara materialet (glöd) eller brännbara gaser (flammor, eld). Förbränning av kolhaltiga, flytande eller gasformiga ämnen ger flammor som lyser starkt av svartkroppsstrålning från mikroskopiska sotpartiklar medan förbränning av exempelvis vätgas ger genomskinliga, svagt lysande lågor. Men nog om det tråkiga, här är istället tio fakta som du bör känna till om elden!

Brunnit i över 4 000 år…

En naturlig gas i Irak, som kallas för Evighetens eld, har brunnit konstant sedan 4 000 år tillbaka i tiden. Evighetens eld har bland annat omnämnts i Herodotus, Plutarch och Det Gamla Testamentets bok av Daniel.

Förblir ett mysterium…

Det är ingen som vet vem som uppfann de populära brandposterna som oftast kan skymtas i USA (se bild nedanför). Anledningen till att ingen vet vem som står för uppfinningen beror på att patentet förstördes – ironiskt nog i en brand.

Girighet resulterade i 300 döda…

År 2004 dog över 300 personer i en brand i ett varuhus i Asunción, Paraguay. Det hela hade aldrig behövt hända, men ägaren var rädd över att kunderna skulle springa iväg med varorna, och låste därför samtliga dörrar så att ingen kunde komma ut.

Skolflickor brann inne på grund av klädsel…

Två år tidigare, 2002, brann 15 skolflickor inne i Mecca, Saudiarabien. Anledningen var att statens religiösa poliser inte ansåg kvinnorna anständigt och islamiskt korrekt klädda för att få lämna byggnaden.

Ett dumdristigt försök…

Olyckor kan lätt ske, men ibland kanske man kan förutspå en olycka i förväg. År 1985 använde Philadelphia-polisen i USA en helikopter för att släppa två bomber på ett hus under en beväpnad konflikt. Bomberna antände dock en brand som dödade 11 personer och förstörde 60 hem.

10 fakta du antagligen inte visste om botox

10 fakta du antagligen inte visste om botox

Botox blir ett allt vanligare skönhetsingrepp världen över, framförallt i västvärlden. Idag tillhör injektioner av toxinet det absolut populäraste och vanligaste skönhetsingreppet hos både kvinnor och män. Men hur mycket vet du om giftet som sprutas in i dina muskler?...

10 fakta du antagligen inte visste om växter

10 fakta du antagligen inte visste om växter

Växter, även känt som "växtriket" (Plantae på latin) är ett av de riken vilka ingår i den biologiska systematiken. Studiet av växtriket kallas botanik. De gröna växterna indelas i divisioner och kan enkelt indelas i grönalger, mossor och kärlväxter. Nedan finner du...