Välj en sida

”Huvudvärk kan komma plötsligt” – en slogan som du med all säkerhet känner igen. I Sverige knaprar vi extremt mycket huvudvärkstabletter, och en av de populäraste, och kanske mest kontroversiella – är just Treo. Här är tio punkter du bör ta del av för att bli lite mer insatt gällande huvudvärkstabletten!

Skillnad på de receptfria och receptbelagda varianterna…

Huvudvärkstabletten är ett receptfritt läkemedel och finns i de flesta matvarubutikerna. Men det finns även i en receptbelagd variant, Treo Comp, som ytterligare förstärker den smärtstillande verkan med hjälp av ämnet kodein.

Treo och alkohol…

Treo i kombination med alkohol kan öka risken avsevärt för blödning i mag-tarmkanalen. Likaså kan det leda till blödande magsår om du sedan tidigare har en tendens till magsår – eller redan lider av magsår.

Påverkar troligtvis inte barn som ammas…

Gravida kvinnor ska inte använda Treo under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av huvudvärkstabletten ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordinationAcetylsalicylsyra och koffein passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

Använd aldrig vid saltfattig kost…

Tabletterna innehåller cirka 12 mmol natrium per dos. De som ordinerats saltfattig kost ska därför aldrig använda sig utav den här typen av värktabletter.

Aldrig till barn under 18 år…

Barn och ungdomar som är yngre än 18 år bör inte använda acetylsalicylsyra mot feber utan att först ha rådgjort med en läkare. Det finns en risk för att barnet kan få något som kallas för Reyes syndrom. Det är en ovanlig sjukdom som bland annat kan leda till allvarlig hjärnskada.

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

Reumatism är ett tillstånd i lederna och bindväven som är förknippat med smärta och funktionsnedsättning. Med tiden har forskning delat upp reumatism i cirka 200 olika sjukdomar. I början av 1900-talet visade sig reumatisk feber bero på bakterier (Hemolytiska...

10 fakta du antagligen inte visste om migrän

10 fakta du antagligen inte visste om migrän

Migrän är en kronisk sjukdom som kännetecknas av återkommande måttlig till svår huvudvärk. Detta sker ofta i samband med ett antal symtom relaterade till det autonoma nervsystemet. Vanligtvis är huvudvärken vid migrän ensidig (drabbar ena halvan av huvudet, vill säga)...