Alla har vi det, deoxiribonukleinsyra (förkortat DNA), det kemiska ämnet som bär den genetiska informationen, arvsmassan eller genomet, i samtliga av världens kända organismer (med undantag av RNA-virus). DNA-molekylen finns i identiska kopior i varje cell i en organism. Dess huvudsakliga funktion är att långtidsförvara information som påverkar organismernas utveckling och funktion. DNA liknas ibland vid programkod eller ett recept, eftersom det innehåller de instruktioner som behövs för att konstruera cellernas komponenter, RNA och proteiner. Med detta sagt bjuder vi här på tio fakta som du bör känna till om just din DNA.

Nej, du lär aldrig se dinosaurier…

Forskare har räknat ut att DNA aldrig kan klonas om det är mer än två miljoner år gammalt. Detta utesluter alla möjligheter att någonsin kunna klona fram en dinosaurie i framtiden, eftersom de yngsta av dem levde för cirka 65 000 000 år sedan. Så nej, tyvärr, det blir inget Jurassic Park ens i framtiden.

Den lilla 0,01% gör skillnad…

Alla människor har en DNA-struktur som är 99,9% lika, och den sista 0,01% är tillräckligt mycket för att identifiera olika DNA-sekvenser (för att skilja varandra från vilket DNA som egentligen tillhör vem).

Virus – en del av vårt arv…

Omkring 8% av det mänskliga DNA:t består av gamla virus som förr i tiden användes för att infektera oss.

Så kan man krångla till det för polisen…

Om du har fått en benmärgstransplantation kan ditt blod har givarens DNA och din saliv- och ditt hår-DNA ditt eget. Detta har tidigare lett till att människor felaktigt har arresterats felaktigt på grund av DNA-bevis.

Snart är vi nog alla bananer…

En människas DNA är till 50% likadant uppbyggd som en banans DNA. Det kan tyckas mycket, men i själva verket är det ganska lite.

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

De flesta relaterar nog hormoner till tonåringar - men sanningen är att vi alla ständigt bär på hormoner. Hormoner är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller ett organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. Alla flercelliga organismer...

10 fakta du antagligen inte visste om mögel

10 fakta du antagligen inte visste om mögel

Mögel är ett samlingsnamn på alla mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga grenade trådar (hyfer), även om de i många fall inte är av samma släkt. I ett sammanhängande nätverk är alla celler genetiskt identiska, och anses därför vara samma individ....

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

Rabies - även kallat lyssa eller vattuskräck - är en virussjukdom som orsakar akut hjärninflammation hos människor och andra varmblodiga djur. Tidiga symptom innefattar bland annat feber och pirrningar vid exponeringsplatsen. Dessa symptom följs sedan av en eller...