Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Just vårt genetiska arv har blivit en betydande faktor för just släktforskning, som skapat ett rejält intresse hos privatpersoner världen över. Nedan finner du tio fakta som du kanske inte alls kände till om just genetik sedan tidigare!

Cancer har egentligen ganska lite med genetik att göra…

Den stora majoriteten av cancerfall, cirka 90 – 95% av fallen, beror på miljöfaktorer. Endast de återstående 5-10% beror egentligen på ärftlig genetik. [källa]

De blir både genetiska syskon och kusiner…

När enäggstvillingar fortplantar sig med en annan uppsättning enäggstvillingar är deras avkommor både genetiska syskon och kusiner. [källa]

Vi vet inte ens var hälften av vår magtarmskanal kommer ifrån…

Cirka 40% till 50% av den genetiska informationen som finns i vår magtarmkanal stämmer inte överens med något som någonsin har klassificerats tidigare, inte växter, djur, svampar, virus eller bakterier. Vi har ingen aning om vad det är. Biologer kallar det för ”biologisk mörk materia”. [källa]

Somliga kvinnor kan se hundra miljoner fler färger än andra…

Vissa kvinnor kan ha en genetisk mutation som innebär att man blir tetrakromatiskt, vilket gör att deras ögon har fyra olika typer av konceller, vilket gör att de kan se 100 miljoner olika färger jämfört med de ungefär en miljon färger de flesta av oss kan se. [källa]

En syndrom som inte bara medför nackdelar…

Det finns en genetisk hormonsjukdom som kallas Larons syndrom som resulterar i kortväxthet, längre förväntad livslängd och nära immunitet mot cancer och diabetes. Omkring 350 personer är drabbade i världen, varav cirka en tredjedel bor i Ecuador, forskning pågår kring varför. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

De flesta relaterar nog hormoner till tonåringar - men sanningen är att vi alla ständigt bär på hormoner. Hormoner är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller ett organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. Alla flercelliga organismer...

10 fakta du antagligen inte visste om mögel

10 fakta du antagligen inte visste om mögel

Mögel är ett samlingsnamn på alla mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga grenade trådar (hyfer), även om de i många fall inte är av samma släkt. I ett sammanhängande nätverk är alla celler genetiskt identiska, och anses därför vara samma individ....

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

Rabies - även kallat lyssa eller vattuskräck - är en virussjukdom som orsakar akut hjärninflammation hos människor och andra varmblodiga djur. Tidiga symptom innefattar bland annat feber och pirrningar vid exponeringsplatsen. Dessa symptom följs sedan av en eller...