Välj en sida

Många grodarter lever under hot av människans framfart…

Flera grodarter är hotade. Orsakerna är dels att småvatten och våtmarker i stor omfattning under de senaste 200 åren dikas ut, fylls igen eller blir igenväxta. Även skogsbrukets övergång från lövskog till barrskog påverkar många arter. Många grodor dödas i trafiken när de försöker korsa de vägar som utgör vandringshinder mellan reproduktionsområdena och levnadsområdena. För att skydda grodorna så att de inte blir överkörda sätter skyddsorganisationer och frivilliga människor upp stängsel vid vägarnas kant. Grodorna fångas i hinkar som är ingrävda längs stängslet och bärs sedan över vägen. Ofta räknas grodorna för att få en uppskattning av områdets population. En annan möjlighet är fast installerade tunnlar under vägarna, vilket har blivit mer och mer vanligt bland mindre vägar. En effekt av exploateringen är att enskilda populationer minskar i omfattning, vilket leder till att populationer isoleras från varandra. Avståndet mellan populationer blir till slut så stort att få eller inga individer klarar av att vandra från den ena till den andra.

Grodor och paddor har länge hört till historier och sägner…

Enligt svensk folktro borde man undvika att skada en groda – det kunde vara en människa, till exempel en prinsessa, eller ett övernaturligt väsen som uppträdde i grodgestalt. Stundom betraktades grodan som ett gårdsrå som man borde vara rädd om. En man, som ville vinna en flickas kärlek, skulle slå ihjäl en groda och ur dess skelett ta ett ben, som liknade en hake, samt fästa detta i flickans kläder. En person, som skilt orm och groda åt, ägde förmåga att lindra en barnaföderskas smärtor. Ordet ”groda” i betydelsen ”dumt yttrande” tros härröra från en folksaga om en flicka, ur vars mun grodor hoppade, då hon talade.

Deras ögon hjälper till med matsmältningen

Du kanske har observerat att grodor ofta blinkar med ögonen i samband med att de ska svälja sitt byte. Och ja, det stämmer; när en groda sväljer sitt byte blinkar de oftast till, och pressar då sina ögonglober ner ovanpå munnen för att skjuta ner maten till strupen.

Du vill inte lägga tungan på världens giftigaste groda…

Pilgiftsgrodor är en grupp groddjur som tillhör familjen ”Dendrobatidae”. Långt ifrån alla pilgiftsgrodor är giftiga och ännu färre används för produktion av pilgift idag. Den giftigaste av alla kända arter är gyllene ”kokoigiftgroda” (Phyllobates terribilis på latin). Mer än 100 gifter har identifierats i skinnsekret på pilgiftsgrodor, särskilt grodor i släktena ”Dendrobates” och ”Phyllobates”. De senare har det extremt farliga neurotoxinet batrachotoxin, av vilket det räcker med 40 mikrogram för att dosen ska vara dödlig. Den gyllene kokoigiftgrodan är så giftig att det kan räcka med att nudda grodans rygg med tungspetsen för att överföra en dödlig dos gift. Med andra ord; slicka inte, eller försök att kyssa, en groda du inte känner till!

De flesta grodor har tänder

Vad man som lekman kanske inte alltid brukar tänka på är att de flesta grodor faktiskt har tänder, men oftast bara på deras övre käkar  Tänderna används för att hålla bytet på plats tills grodan till slut kan svälja det.

10 fakta du antagligen inte visste om kängurus

10 fakta du antagligen inte visste om kängurus

Känguruer är en sorts pungdjur från familjen kängurudjur (Macropodidae på latin). Känguruer utgör ingen systematisk taxon, utan begreppet används framförallt för storvuxna arter av släktet Macropus, bland andra röd jättekänguru och grå jättekänguru. På svenska...

10 fakta du antagligen inte visste om krabbor

10 fakta du antagligen inte visste om krabbor

Krabbor (på latin Brachyura) är en delordning av vattenlevande kräftdjur. Vissa arter fiskas som mat, ofta ansedda som delikatesser. Krabbor har tio ben varav det först paret bär gripklor. När jag var yngre minns jag att min kompis och jag var ute och fiskade krabbor...

10 fakta du antagligen inte visste om rävar

10 fakta du antagligen inte visste om rävar

Rävar kallas kortbenta medlemmar av familjen hunddjur (Canidae). Rävar är ingen systematisk grupp utan omfattar likartade arter av hunddjur. I Sverige finns rödräv och fjällräv. Rävar har fint skinn som tidigare var värdefullt, och därför var rävjakt väldigt vanligt....