1
1 poäng

Ätstörningar är ett samlingsnamn på psykiska störningar som visar sig genom skadliga beteendemönster vad gäller ätande. Den amerikanska diagnosmanualen DSM-IV omfattar ätstörningsdiagnoserna anorexia (anorexia nervosa) och bulimi (bulimia nervosa). Övriga patienter med uppenbara ätstörningar kan få diagnosen ”ätstörning” utan närmare specifikation (ibland förkortat ”ÄS UNS”). Beroende på variant och allvarlighetsgrad, är ätstörningarna mer eller mindre akut livshotande. De påverkar den drabbades psykiska och fysiska hälsa. Samtliga ätstörningar får systemiska konsekvenser, vare sig de utgörs av överätning eller svält. Därmed kommer här tio viktig fakta som du bör känna till om ätstörningar i alla dess former!

Var sjunde människa med ätstörningar kommer från USA…

Cirka 70 000 000 människor världen över lider av någon form av ätstörning. De land som har flest fall av anorexia och bulimi är USA, där över 10 000 000 dagligen kämpar med ätstörningssymptom. Det vill säga att cirka 14% av alla fall av ätstörningar kan kopplas till USA. Antalet rapporterade fall av anorexia hos unga kvinnor mellan 15 och 19 har ökat varje decennium sedan 1930.

1 800 – 2 600 kalorier om dagen rekommenderas…

En normal, hälsosam mängd mat för en genomsnittlig tonåring eller en vuxen är ca 1 800- 2 600 kalorier per dag. Under en period av hetsätning är det inte ovanligt för någon att äta 20 till 25 gånger så mycket, vilket kan leda ända upp till 50 000 kalorier – vilket ungefär motsvarar en hel extra stor pepperonipizza, en balja med glass, ett paket av kakor, en chipspåse eller till och med en hel tårtaBulimiker engagerar sig åt denna typ av att äta -i många fall flera gånger om dagen. Bulimiker är vid de allra flesta fall benägna att äta ”förbjuden mat”, såsom skräpmat eller snabbmat. De känner sig också ofta för maktlösa för att sluta äta.

Laxermedel används ofta av bulimiker…

Bulimiker som använder laxermedel tror att de kan förhindra deras kroppar från att absorbera mat genom en snabb eliminering. Men näringsämnen absorberas i tunntarmen, och laxermedel arbetar främst i tjocktarmen. Den enda vikt som en person ”förlorar” med laxermedel är egentligen bara i princip vatten. Det hör inte alls till ovanligheten att bulimiker använder sig utav laxermedel, vilket kan leda till inflammation i tarmfoder, skador på tjocktarmen, svår uttorkning, och minskade nivåer av kalium och natrium. Ironiskt nog kan också ett överanvändande av laxermedel också orsaka förstoppning.

Under den viktorianska eran gick allt utför…

Anorexia blev ett växande problem under den viktorianska eran. Vissa forskare spekulerar i att maten var ett av de få områden i livet under den tid då kvinnor hade någon kontroll. Dessutom var en kvinna med aptit associerat till en kvinna med överseende och brist på kontroll. Omvänt var en bräcklig, blek och mager kvinna relaterat till kvinnlighet och attraktionskraft.

Ätstörningar kopplas ofta ihop med tonåren…

Depression, ensamhet, dålig självkänsla, missbruk, känslor av otillräcklighet, ilska och ångest är vanligare bland människor som utvecklar ätstörningar. Om man dessutom förlöjligas eller på annat sätt mobbas för sin vikt eller sexuella utveckling lider man en ännu större risk för att drabbas illa.

Både anorexi och bulimi är ärftligt…

Studier tyder på att genetiska faktorer spelar en viktig roll i utvecklingen av ätstörningar. Anhöriga till kvinnor med anorexi är elva gånger större risk att få anorexi, och anhöriga till kvinnor med bulimi är nästan fyra gånger större risk för att utveckla bulimi jämfört med de som inte har några genetiska faktorer bakom sig.

En ätstörning kan också utvecklas tack vare ditt familjeförhållande…

Ätstörningar är ofta förknippade med instabila eller oroliga familjeförhållanden. Emellertid kan även kärleksfulla och vårdande familjer oavsiktligt främja en ätstörning genom överdriva något eller genom att ha alltför höga förväntningar. Det finns också de forskarna som påpekar att vissa flickor utveckla anorexi eftersom de är rädda för att separera från sina föräldrar, särskilt deras mödrar. De utvecklar istället en ätstörning för att stoppa sin sexuella utveckling som ett sätt att undvika att lämna barndomen.

Ätstörningar går ner i åldrar och mångdubblas…

Mellan år 1988 till 1993 tredubblades rapporterade fall av bulimi hos kvinnor mellan 10-39 år. Och cirka 40% av alla nya rapporterade fall idag av anorexi är tjejer mellan åldrarna 15 till 19 år. Cirka 10-15% av alla anorektiker eller bulimiker är pojkar.

Avsevärt fler kvinnor utvecklar en ätstörning jämfört med män…

En anledning till att färre pojkar utvecklar ätstörningar kan vara att de är äldre när de når puberteten, och kan vara mer känslomässigt beredda att ta itu med deras förändrade kroppar under tonåren. Dessutom tenderar pojkar att vara mindre kritiska mot sina kroppar jämfört med tonårsflickor.

Sir Richard Morton var först av alla att diagnostisera anorexi…

Brittiska läkaren Sir Richard Morton (1637-1698) anses vara den som först av alla satte den medicinska beskrivningen av anorektisk sjukdom. Han rapporterade två fall, ett i vilket flickan var ”ledsen och orolig” och ”begraven i böcker”. Det andra fallet var en pojke som var ”benägen och pressad till att studera för hårt”.


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
1
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win