Levern är ett inre organ hos oss ryggradsdjur. Blodet pumpas genom levern och utsätts där för enzymer (bland annat cytokrom P450) som kan bryta ner många olika sorters molekyler. Restprodukterna lämnar sedan kroppen med avföringen, eller återupptas av blodet och rensas en andra gång av njurarna. Många förknippar levern med att rensa ut alkohol från kroppen – vilket är helt rätt. Men vår lever gör så mycket mer! Här är tio fakta du bör känna till om ditt organ!

Vårt näst största organ…

Levern är människokroppens näst största organ. Det enda organ som är större – vilket du kanske aldrig skulle gissa – är faktiskt vår hud. En fullvuxen lever väger i genomsnitt ungefär lika mycket som en chihuahua-hund (cirka 1,5 kilo). [källa]

Har en dubbla identitet…

Varje organ har oftast ett jobb specifikt för en region i kroppen. Körtlar är till exempel specialiserade typer av organ som tar bort ämnen från blodet, förändrar eller behandlar dem, släpper sedan dem till andra delar av kroppen eller eliminerar dem. I det avseendet är levern, som filtrerar kroppens toxiner (som droger och alkohol) och skjuter dem ut ur kroppen, precis likt en körtel[källa]

Fullproppad av blod

När organet är som allra fullast innehåller det cirka 10% av din kropps blodtillgångar. Cirka 1,5 liter av blod pumpas genom levern i minuten[källa]

Omöjlig att kopiera – hittills

Trots mycket forskning har människan hittills inte lyckats med bedriften att ta fram en artificiell lever. Om vi någon gång skulle lyckas, skulle miljontals liv räddas varje år världen över. Däremot är det fullt möjligt att genomföra en levertransplantation[källa]

Producerar galla för kroppen

Levern är ansvarig för att producera galla i kroppen. Galla är mycket viktigt, eftersom det hjälper till att smälta maten. Utan gallor skulle kroppen helt enkelt misslyckas med att avlägsna toxiner från kroppen. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

De flesta relaterar nog hormoner till tonåringar - men sanningen är att vi alla ständigt bär på hormoner. Hormoner är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller ett organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. Alla flercelliga organismer...

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Just vårt genetiska arv har blivit en...

10 fakta du antagligen inte visste om människans blod

10 fakta du antagligen inte visste om människans blod

Blod är den vätska som cirkulerar i människors och andra djurs blodådror (blodkärl). Blodet pumpas runt i kroppen av hjärtat. Det går från hjärtat till lungorna för syresättning, tillbaka till hjärtat och sedan ut till kroppens vävnad. Men det här hade du så klart...