2
2 points

Nordisk mytologi är den samling myter som fanns i Norden under förkristen tid, främst då vikingatiden. Den utövade religion, som i förkristen tid omgav dessa myter, brukar kallas asatro, en benämning som kom i bruk på 1800-talet. Med kristnandet av Norden kom myterna efter hand att föra en alltmer tynande tillvaro. Delar av myterna fanns på 1800-talet fortfarande bevarade i den nordiska folktron. De viktigaste källorna till dessa myter är den poetiska Eddan och Snorres Edda från 1200-talet. Här är tio fakta du bör känna till om åskguden Tor och alla de andra!

Högst troligt att berättelser och namn varierade beroende på var man bodde…

Den nordiska mytologin liknar till stora delar den germanska mytologin, eftersom de gamla sederna hos nordbor och övriga germanska folk var besläktade. Källorna till myterna hos andra germanska folk är , varför det är svårt att avgöra hur mycket som är gemensamt, kontinentalgermanskt respektive unikt nordiskt. Det är dock troligt att både kulten, namnen på gudarna och berättelserna om dem varierat högst avsevärt mellan de olika folken både mellan olika regioner och olika tidsperioder.

Oden, Vile och Ve skapade vår värld…

De första gudarna var de tre bröderna; OdenVile och Ve, som utkämpade ett krig mot en jätte vid namn Ymer och hans söner. Gudarna vann och dödade Ymer, med vars kropp de skapade vår värld. Hans kött användes för marken, hans ben gjordes till bergblodet blev till hav, hans skalle formade himlen och hans hjärna blev moln.

Var från början flera gudastammar…

Asagudarna tillhörde från början två olika gudastammar. De ena, asarna, och de andra, vanerna, låg i krig med varandra, men då detta utdragna krig verkade kunna fortsätta i evighet slöt de fred och utbytte krigsfångar. Det är genom detta utbyte som asarna får vanerna Frej och Freja, samt deras far Njord. Det är vanerna som är kunniga i sejdkonsten, och Freja som lär Oden denna konst. Vanerna tillhörde en gammal gren av gudar som var kända för att bemästra trolldom och magi. De var också känd för sin talang att förutsäga framtidenAsarne var de manliga gudarna inom den nordiska mytologin och bodde i Asgård med de kvinnliga gudinnorna, Asynjur.

Filmen Thor utspelar sig på den mest välkända platsen i Valhalla…

En av Asgårds mest välkända platser är Valhalla, där guden Oden härskar. Det är på denna plats som filmen Thor (2011) utspelar sig, med skådespelaren Chris Hemsworth som Tor.

Underjorden styrs av gudinna…

Till skillnad från den egyptiska och grekiska mytologin – som båda har manliga styrande i underjorden – styrs den nordiska underjorden av gudinnan Hel.

Nio världar…

Det finns nio världar i den nordiska mytologin. Varje värld är indelad i tre nivåer. Den första nivån inkluderar Asgård, gudarnas hem, och den mellersta inkluderar bland annat Midgård (jorden), människornas hem. Midgård är ansluten till Asgård via Bifrost, som går att nå via en ”regnbågsbro”.

Nivelhem – det underjordiska dödsriket täckt av is…

Nifelheim eller Nivelhem (”den dimhöljda världen”) är namnet på det mytologiska isriket i norr. Metaforiskt används det även som namn på det underjordiska dödsriket, även kallat Niflhel. Snorre Sturlasson framställde i Eddan en skapelsemyt där världen skapades då snö från Nivelhem mötte eld från Muspelhem. Efter att Lokes dotter Hel fötts kastades hon ner i Nifelheim och där härskar hon över de döda i dödsrikets nio världar, ”visten”.

Ständiga krig i Valhalla…

Fornnordiska dikter skildrar Valhalla som ett halmtak med sköldar och spjut och som vaktas av vargar och örnar. Det är en plats för eviga strider – förmodligen med avsikt för att hålla krigarna i form för sin kamp mot Fenrisulven.

Offrade ett öga för evig visdom…

Efter att ha offrat ett öga för att kunna ta emot visdom, hade Oden inga behov av att äta, eftersom vin ansågs som både mat och dryck för honom.

Sveriges namn härstammar från nordisk mytologi…

Den så kallade Oden, den viktigaste guden i nordisk mytologi, har många namn (över tjugo styck för att vara mer exakt). Även namnet Sverige kommer från ”Svidur”, en av Odens alla namn.


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

2
2 points

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
1
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
2
love
lol lol
1
lol
omg omg
0
omg
win win
1
win