Välj en sida

Språk är en del av olika system för kommunikation, som används av människor och som vi börjar tillägna stora bitar av redan under våra första levnadsår. Barn lär sig att använda språk lika naturligt som allt annat; krypa, gå, äta och så vidare. Många här i världen är flerspråkstalare, och i dagens skola här i Sverige måste eleverna läsa minst två språk. Därför känns det inte mer än rätt att reda ut tio punkter om just språk. Visste du allt?

En annan kan bara tre…

Nuvarande chefsöversättaren för Europaparlamentet, Ioannis Ikonomou, kan tala 32 olika språk helt flytande.

Tyska näst mest populärast i USA innan första världskriget…

Tyska brukade vara det näst mest talade språket i USA, innan det var med våldsregredierat under första världskriget. Många lokala myndigheter, skolor och tidningar drevs och skrevs helt på tyska.

Ett halvår på rakning…

Islänningar kan lätt läsa fornnordiska, ett dött språk som talades i Skandinavien för över 1 000 år sedan. Detta eftersom isländska har förändrats så lite, mycket tack vare att landet är ”isolerat” då det består av en ö.

”Öööh”…

Amerikanarna använder sig av ”uh” och ”um”, britterna av  ”er” och ”erm”, japanerna av ”ā” och ”anō”, tyskarna med ”äh” och fransmännen med ”euh”. I princip har varje språk ett eget uttryck med olika läten som används för att avbryta sig själv medan hjärnan arbetar med att forma tankar till ord.

Jobbigt att hålla koll på vart man är hela tiden…

Det finns språk utan termerna ”vänster, höger, fram och bak”. Dessa kulturer använder istället ”norr, söder, öst och väst” under hela sitt liv, oavsett om de är i ett rum eller i skogen. Resultatet är en form av kompasshjärna. De vet alltid hur de är orienterade.

10 fakta du antagligen inte visste om människan

10 fakta du antagligen inte visste om människan

Människan - eller Homo sapiens, som betyder den "visa människan på latin - är ett däggdjur av släktet Homo. Människan tillhör familjen hominider och som i sin tur tillhör ordningen primater. Alla nu levande människor tillhör underarten Homo sapiens sapiens. Men det...