10 fakta du antagligen inte visste om språk

Språk är en del av olika system för kommunikation, som används av människor och som vi börjar tillägna stora bitar av redan under våra första levnadsår. Barn lär sig att använda språk lika naturligt som allt annat; krypa, gå, äta och så vidare. Många här i världen är flerspråkstalare, och i dagens skola här i Sverige måste eleverna läsa minst två språk. Därför känns det inte mer än rätt att reda ut tio punkter om just språk. Visste du allt?01) Chefsöversättaren för Europaparlamentet, Ioannis Ikonomou, kan tala 32 olika språk helt flytande.

02) Tyska brukade vara det näst mest talade språket i USA, innan det var med våldsregredierat under första världskriget. Många lokala myndigheter, skolor och tidningar drevs och skrevs helt på tyska.

03) Islänningar kan lätt läsa fornnordiska, ett dött språk som talades i Skandinavien för över 1 000 år sedan. Detta eftersom isländska har förändrats så lite, mycket tack vare att landet är ”isolerat” då det består av en ö.

sprak1

04) Amerikanarna använder sig av “uh” och “um”, britterna av  “er” och “erm”, japanerna av “ā” och “anō”, tyskarna med ”äh” och fransmännen med “euh.”. I princip har varje språk ett eget uttryck med olika läten som används för att avbryta sig själv medan hjärnan arbetar med att forma tankar till ord.

05) Det finns språk utan termerna ”vänster, höger, fram och bak.” Dessa kulturer använder istället ”norr, söder, öst och väst” under hela sitt liv, oavsett om de är i ett rum eller i skogen. Resultatet är en form av kompasshjärna. De vet alltid hur de är orienterade.

06) Du känner väl igen uttrycket ”Det här låter som grekiska för mig”? Liknande uttryck används i alla språk, men just ”grekiska” ändras. Exempelvis säger tyskarna: ”Det här låter som spanska för mig”. Holländarna säger ”Det här låter som ryska för mig”. Filippinarna säger ”Det här låter som tyska för mig”. I Finland säger man: ”Det här låter som hebreiska för mig”. På hebreiska säger man istället: ”Det här låter som kinesiska för mig”. Och kineserna säger i sin tur: ”Det här låter som ett Mars-språk för mig”. Du är med på noterna, eller?

07) Till skillnad från andra språk är det koreanska alfabetet en avsiktlig uppfinning, som för längesedan uppfanns av en kung, och ofta anses vara den mest vetenskapligt korrekta skrivsystemet i världen.

sprak2

08) När Koko – gorillan som var känd för att kunna kommunicera med hjälp av ett teckenspråk – ombads svara på vart gorillor tar vägen efter döden, svarade hon genom med att gestikulera: ”Till ett bekvämt hål, hejdå”. Svaret var väl ändå inte så dumt, va?

09) En bok på 240 sidor som skrevs för över 600 år sedan har återfunnits. Vad som kanske är mest skrämmande är att ingen – än idag – vet vilket språk den är skriven på, eftersom det är helt okänt.

10) Precis som ett talande språk har dialekter har likaså teckenspråk dialekter, och en teckenspråkstalare som ser en annan tala teckenspråk kan oftast lätt se vilken dialekt han eller hon gestikulerar.

 

Läs även
kroppssprakfokus
10 fakta du antagligen inte visste om kroppsspråk

 

PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar