Välj en sida

Språk är en del av olika system för kommunikation, som används av människor och som vi börjar tillägna stora bitar av redan under våra första levnadsår. Barn lär sig att använda språk lika naturligt som allt annat; krypa, gå, äta och så vidare. Många här i världen är flerspråkstalare, och i dagens skola här i Sverige måste eleverna läsa minst två språk. Därför känns det inte mer än rätt att reda ut tio punkter om just språk. Visste du allt?

En annan kan bara tre…

Nuvarande chefsöversättaren för Europaparlamentet, Ioannis Ikonomou, kan tala 32 olika språk helt flytande.

Tyska näst mest populärast i USA innan första världskriget…

Tyska brukade vara det näst mest talade språket i USA, innan det var med våldsregredierat under första världskriget. Många lokala myndigheter, skolor och tidningar drevs och skrevs helt på tyska.

Ett halvår på rakning…

Islänningar kan lätt läsa fornnordiska, ett dött språk som talades i Skandinavien för över 1 000 år sedan. Detta eftersom isländska har förändrats så lite, mycket tack vare att landet är ”isolerat” då det består av en ö.

”Öööh”…

Amerikanarna använder sig av ”uh” och ”um”, britterna av  ”er” och ”erm”, japanerna av ”ā” och ”anō”, tyskarna med ”äh” och fransmännen med ”euh”. I princip har varje språk ett eget uttryck med olika läten som används för att avbryta sig själv medan hjärnan arbetar med att forma tankar till ord.

Jobbigt att hålla koll på vart man är hela tiden…

Det finns språk utan termerna ”vänster, höger, fram och bak”. Dessa kulturer använder istället ”norr, söder, öst och väst” under hela sitt liv, oavsett om de är i ett rum eller i skogen. Resultatet är en form av kompasshjärna. De vet alltid hur de är orienterade.

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

Reumatism är ett tillstånd i lederna och bindväven som är förknippat med smärta och funktionsnedsättning. Med tiden har forskning delat upp reumatism i cirka 200 olika sjukdomar. I början av 1900-talet visade sig reumatisk feber bero på bakterier (Hemolytiska...

10 fakta du antagligen inte visste om missfall

10 fakta du antagligen inte visste om missfall

Missfall - även kallat spontan abort - innebär att en graviditet avslutas ofrivilligt innan zygoten, morulan, embryot eller fostret blivit tillräckligt utvecklat för att överleva utanför moderns kropp, det vill säga innan vecka 22. Missfall är den vanligaste...

10 fakta du antagligen inte visste om jakt

10 fakta du antagligen inte visste om jakt

Jakt är något vi människor har livnärt oss på så länge vi har kunnat smida egna vapen, i princip - och gör i stor utsträckning än idag. Detta trots att majoriteten av vår köttkonsumtion kommer från köttfabriker idag. Somliga ser jakt som avkoppling, andra känner...