Språk är en del av olika system för kommunikation, som används av människor och som vi börjar tillägna stora bitar av redan under våra första levnadsår. Barn lär sig att använda språk lika naturligt som allt annat; krypa, gå, äta och så vidare. Många här i världen är flerspråkstalare, och i dagens skola här i Sverige måste eleverna läsa minst två språk. Därför känns det inte mer än rätt att reda ut tio punkter om just språk. Visste du allt?

En annan kan bara tre…

Nuvarande chefsöversättaren för Europaparlamentet, Ioannis Ikonomou, kan tala 32 olika språk helt flytande.

Tyska näst mest populärast i USA innan första världskriget…

Tyska brukade vara det näst mest talade språket i USA, innan det var med våldsregredierat under första världskriget. Många lokala myndigheter, skolor och tidningar drevs och skrevs helt på tyska.

Ett halvår på rakning…

Islänningar kan lätt läsa fornnordiska, ett dött språk som talades i Skandinavien för över 1 000 år sedan. Detta eftersom isländska har förändrats så lite, mycket tack vare att landet är ”isolerat” då det består av en ö.

”Öööh”…

Amerikanarna använder sig av ”uh” och ”um”, britterna av  ”er” och ”erm”, japanerna av ”ā” och ”anō”, tyskarna med ”äh” och fransmännen med ”euh”. I princip har varje språk ett eget uttryck med olika läten som används för att avbryta sig själv medan hjärnan arbetar med att forma tankar till ord.

Jobbigt att hålla koll på vart man är hela tiden…

Det finns språk utan termerna ”vänster, höger, fram och bak”. Dessa kulturer använder istället ”norr, söder, öst och väst” under hela sitt liv, oavsett om de är i ett rum eller i skogen. Resultatet är en form av kompasshjärna. De vet alltid hur de är orienterade.

10 fakta du antagligen inte visste om kockar

10 fakta du antagligen inte visste om kockar

En kock, kocka eller kokerska är en person vars yrke är att självständigt laga mat. Den kock som leder ett restaurangkök kallas köksmästare, och en kvinnlig sådan kan ibland benämnas köksmästarinna. Under Covid 19-pandemin var det många kockar som blev arbetslösa i...

10 fakta du antagligen inte visste om Mensa

10 fakta du antagligen inte visste om Mensa

Mensa är en ideell förening för människor med hög IQ. Kravet för medlemskap i Mensa - förutom den obligatoriska medlemsavgift - är att vederbörande presterar ett resultat bland de översta två procenten av befolkningen på ett standardiserat och övervakat...

10 fakta du antagligen inte visste om kidnappning

10 fakta du antagligen inte visste om kidnappning

Ordet kidnappning - även kallat människorov - kommer från engelskans kid "barn" och nap (variantform av nab) "stjäla", "norpa", "nappa". Straffrättsligt i Sverige rubriceras kidnappning som människorov eller, beroende på omständigheterna, olaga frihetsberövande eller...