3
3 points

Att identifiera de kvinnofientligaste länderna i världen är en viktig uppgift för att belysa de utmaningar och faror som kvinnor möter globalt. Denna ranking är baserad på Peace and Security Index 2021/22, publicerad av Georgetown Institute for Women, Peace and Security och Peace Research Institute Oslo. Indexet mäter länders prestationer baserat på en rad kriterier, och ger varje land ett betyg mellan 0 och 1. Länder med poäng närmare noll är de som är sämst för kvinnor, medan poäng närmare ett indikerar bättre förhållanden för kvinnor. Här är de tio länder som enligt denna ranking är de mest kvinnofientliga i världen.

Sudan
Poäng i indexet: 0,556…

10 kvinnofientligaste länderna i världen:
#10: Sudan.

I Sudan får flickor och kvinnor i genomsnitt endast 3,3 års skolgång, och bara 10% av kvinnorna har ett eget bankkonto. Detta gör Sudan till ett av sämsta landet när det gäller utbildningslängden för kvinnor – men det är inte bara därför som landet har letat sig in på en tionde plats över de kvinnofientligaste länderna i världen.

Fortsätt är nämligen endast en fjärdedel av landets kvinnor är sysselsatta i arbetslivet. Efter militärkuppen den 25 oktober 2021 har våldet mot kvinnor och flickor ökat markant. FN:s befolkningsfond beräknar att 2,7 miljoner kvinnor och flickor i Sudan är i behov av olika typer av stöd, en siffra som ständigt växer. Den eskalerande konflikten mellan rivaliserande militära grupper har tvingat 2,2 miljoner människorflykt, enligt Reuters. För att möta de humanitära behoven i Sudan och hjälpa de som har tvingats lämna landet, uppskattar FN att det behövs cirka 3 miljarder dollar per år. Endast en liten del av detta belopp har hittills finansierats.

Tchad
Poäng i indexet: 0,547…

10 kvinnofientligaste länderna i världen:
#9: Tchad.

I Tchad får flickor och kvinnor i genomsnitt bara 1,3 års skolgång, och endast nära 15% av kvinnorna har ett eget bankkonto. Detta placerar även Tchad som ett av de sämsta i världen när det gäller utbildningslängden för kvinnor, och hamnar också på en nionde plats när det kommer till de kvinnofientligaste länderna på vår jord. Dessutom använder bara 37% av kvinnorna i Tchad en mobiltelefon, vilket är en av de lägsta andelarna i världen enligt indexet.

Enligt UN Women var nästan 61% av kvinnorna i Tchad mellan 20 och 24 år gifta innan de fyllde 18. Endast cirka 18% av kvinnorna i Tchad har tillgång till moderna preventivmedel.

Demokratiska Republiken Kongo
Poäng i indexet: 0,547…

10 kvinnofientligaste länderna i världen:
#8: Demokratiska Republiken Kongo.

Demokratiska Republiken Kongo rankas med samma poäng som Tchad, men här får flickor och kvinnor åtminstone gå i skola i genomsnitt 5,3 år och 24% av dem har ett eget bankkonto. Andelen kvinnor som har tillgång till mobiltelefoner och deras representation i parlamentet har på senare år ökat. Trots dessa framsteg är landet ett av de fattigaste i världen, med cirka 70% av befolkningen på 96 miljoner som lever under fattigdomsgränsen.

Problemet med våld i nära relationer är fortsatt utbrett. UNICEF rapporterade en dramatisk ökning av sådant våld under 2022, med över 38 000 fall rapporterade enbart i norra Kivu det året.

Sydsudan
Poäng i indexet: 0,541…

10 kvinnofientligaste länderna i världen:
#7: Sydsudan.

I Sydsudan får flickor och kvinnor i genomsnitt 3,9 års skolgång, och bara omkring 5% (!) av kvinnorna har ett eget bankkonto. En rapport från FN-kommissionen 2022 beskriver att ”världens nyaste land” erbjuder en ”helvetisk tillvaro för kvinnor och flickor”. Väpnade grupper i landet upprätthåller systematiskt krigsbaserat sexuellt våld. Mer än var fjärde kvinna i Sydsudan har rapporterat att de utsatts för sexuellt våld av en partner, och cirka tre av fyra kvinnor saknar tillgång till en mobiltelefon. Dessa förhållanden bidrar till att placera Sydsudan högt upp på listan över de kvinnofientligaste länderna i världen.

Sierra Leone
Poäng i indexet: 0,516…

10 kvinnofientligaste länderna i världen:
#6: Sierra Leone.

I Sierra Leone går flickor och kvinnor i skolan i genomsnitt 2,9 år, och endast 15% av alla kvinnor har ett eget bankkonto. Detta gör landet till det näst lägsta i världen när det gäller antal skolår för kvinnor. Enligt indexet använder 45% av kvinnorna i Sierra Leone en mobiltelefon. Landet har även infört en lag som syftar till att öka jämställdheten genom att reservera 30% av jobben inom både offentlig och privat sektor till kvinnor.

Trots dessa åtgärder rankas Sierra Leone högt på listan över de mest kvinnofientligste länderna på grund av den utbredda kvinnliga könsstympningen. Enligt UNICEF uppskattades det 2021 att 86% av kvinnorna i åldern 15–49 har blivit könsstympade. Dessutom var nästan 30% av kvinnorna i åldern 20–24 gifta eller trolovade innan de fyllde 18 år. En av fem kvinnor utsätts för våld i nära relationer.

Irak
Poäng i indexet: 0,516…

10 kvinnofientligaste länderna i världen:
#5: Irak.

I Irak får flickor och kvinnor i genomsnitt sex års skolgång, och knappt 20% av kvinnorna har ett eget bankkonto. Trots att nästan alla kvinnor i Irak använder mobiltelefon, en ovanligt hög andel för länder med liknande utvecklingsnivå, är endast en av tio kvinnor sysselsatta. Det är också det land i indexet med högst andel kvinnor som utsatts för våld i hemmet, med hela 45%.

Enligt indexet finns det lagar i Irak som tillåter en man att straffa sin hustru om våldet anses ha ”hedervärda motiv”. Dessa faktorer bidrar starkt till att Irak rankas bland de kvinnofientligaste länderna i världen.

Pakistan
Poäng i indexet: 0,476…

10 kvinnofientligaste länderna i världen:
#4: Pakistan.

I Pakistan får flickor och kvinnor i genomsnitt endast 3,9 års skolgång, och endast 7% av kvinnorna har ett eget bankkonto. Sedan 2017 har både utbildningslängden för kvinnor och andelen kvinnor med avlönade arbeten minskat. Även om landet har gjort stora framsteg i fattigdomsbekämpning under de senaste två decennierna, har inkomstklyftorna ökat. Till exempel är situationen för kvinnor i den fattigaste provinsen, Balochistan, betydligt sämre jämfört med den rikaste provinsen, Punjab. Dessa skillnader bidrar till att Pakistan fortsätter att rankas bland de kvinnofientligaste länderna i världen.

Jemen
Poäng i indexet: 0,388…

10 kvinnofientligaste länderna i världen:
#3: Jemen.

I Jemen får flickor och kvinnor i genomsnitt bara 2,9 års skolgång, och mindre än 2% av kvinnorna har ett eget bankkonto, vilket är den lägsta andelen i världen. Enligt människorättsorganisationen Yemen’s Civil Coalition for Human Rights and Women är över tio miljoner kvinnor och flickor i akut behov av hjälp. Mer än 30% av kvinnorna i åldern 20-24 har varit gifta sedan innan de fyllde 18, och tonårsgraviditeter är vanligt förekommande. Tillgången till mödrahälsovård och sexuell hälsa är nästan obefintlig.

Sedan inbördeskriget började 2015 har kvinnor förlorat sina platser i de politiska organ de tidigare varit en del av. Jemen har nu den lägsta andelen kvinnlig parlamentarisk representation i världen, med endast 1%. Endast 5% av kvinnorna i Jemen har avlönade arbeten, vilket gör dem ekonomiskt beroende av män och ett av de mest kvinnofientligaste länderna i världen.

Syrien
Poäng i indexet: 0.375…

10 kvinnofientligaste länderna i världen:
#2: Syrien.

I Syrien går flickor och kvinnor i skolan i genomsnitt 4,6 år. Bara 14% av de syriska kvinnorna har avlönade arbeten, och knappt 20% har ett eget bankkonto.

Sedan inbördeskriget bröt ut 2011 har situationen för kvinnor i Syrien försämrats avsevärt. Extremistgrupper har infört strikta, fundamentalistiska tolkningar av islamisk lag, sharia, på kvinnor och flickor i de områden de kontrollerar, vilket har lett till kraftiga inskränkningar i deras rättigheter. Konflikten har också bidragit till en hög förekomst av konfliktrelaterat sexuellt våld och en låg nivå av kvinnors inkludering, rättvisa och säkerhet.

Afghanistan
Poäng i indexet: 0,278…

10 kvinnofientligaste länderna i världen:
#1: Afghanistan.

I Afghanistan får flickor och kvinnor i genomsnitt endast 1,9 års skolgång, och endast 7% av kvinnorna har egna bankkonton. Sedan talibanerna återtog makten i augusti 2021 har kvinnors rättigheter kraftigt inskränkts. Genom återupprättandet av sin moralpolis och införandet av restriktioner har talibanerna begränsat kvinnors frihet avsevärt. Kvinnor förbjuds från nöjesparker, reserestriktioner återinförs och kvinnor tvingas bära heltäckande klädsel. Dessutom förbjuds kvinnor och flickor från fortsatt utbildning efter sjätte klass.

Dessa åtgärder cementerar Afghanistans position som det mest kvinnofientliga landet i världen, och det ligger överst på listan bland de länder där kvinnors rättigheter är mest begränsade.

Och Sverige, då…?
Poäng i indexet: 0,926…

Är du kvinna och bor i Sverige kan du skatta dig lycklig! Vi hamnar nämligen på en tredje plats – fast i motsatt riktning då, vill säga. Sverige anses nämligen vara det tredje bästa landet att leva i som kvinna, med ett indexpoäng på totalt 0,926. De enda två länderna som hamnade före oss är Schweiz på en andra plats med ett indexpoäng på 0,928 och Danmark första plats, med ett indexpoäng på totalt 0,932.

Källa: Women Peace and Security Index


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

3
3 points

Vad är din reaktion?

interesting interesting
4
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
2
love
lol lol
0
lol
omg omg
3
omg
win win
0
win