3
3 points

Alkoholism drabbar inte bara oss alla, utan hela samhället i sig – och i regel känner vi alla någon som lider av alkoholism eller alkoholproblem. Lyckligtvis forskas det mycket i ämnet, och flera mediciner är på väg ut för marknaden som ska blockera belöningssystemet. Forskningen har kommit så pass långt att man till och med har börjat att testa det på människor i studier. Med andra ord kanske vi kan se det här samhällsproblemet som ett minne blott snart! Men tills dess bjuder vi på tio fakta som du kanske inte kände till om just alkoholism! 

Alkoholkonsumtionen och alkoholism i Sverige…

Omkring 90% av den vuxna befolkningen konsumerar alkohol och av dessa uppskattas ungefär 10% ha en problematisk alkoholkonsumtion. Enligt Missbruksutredningen från februari 2011 uppskattas 4,4% – motsvarande 330 000 svenskar – uppfylla kriterier för alkoholberoende. Den begreppsförvirring som råder inom detta fält gör att personer med beroende felaktigt definieras som det mångtydiga begreppet ”missbrukare” eller tvärt om. [källa]

Ständig alkoholkonsumtion förändrar din hjärna…

Din hjärna anpassar sig fysiskt till din miljö så att du presterar bättre i vad du än gör. Men när du konsekvent dricker alkohol kan din hjärna tolka detta som en ny miljö och förändra nervceller och hjärnanslutningar för att hjälpa dig att fungera bättre med alkohol i ditt system. När hjärnan väl anpassar sig till alkoholen, ”oanpassar den sig inte”, När alkoholister slutar dricka efter långa perioder, fortsätter vissa av dessa förändringar att vara ett problem – ett problem som kan vara med dig resten av livet. [källa]

Alkoholen påverkar män och kvinnor olika…

Män och kvinnor metaboliserar alkohol på olika sätt på grund av magenzymerhormoner, förhållandet mellan muskler och fett och vattenkoncentration i kroppen. Kvinnor absorberar mer alkohol och metaboliserar den långsammare, och de löper också större risk för långvariga skador från alkoholen. Män är mer benägna att dricka överdrivet och samtidigt engagera sig i högriskbeteenden, vilket leder till en högre förekomst av alkoholrelaterade dödsfall och sjukhusvistelser[källa]

Alkoholism är delvis genetiskt…

Den starkaste riskfaktorn för att utveckla alkoholism är egentligen ens familjehistoria. En del av detta beror på generna du får från dina föräldrar, och en del är den miljö som dina föräldrar uppfostrat dig i: hemmiljön kontra omvårdnad. Många experter brukar sätta balansen på cirka 50/50. Den genetiska komponenten verkar inte bara bero på en enda gen, utan snarare en mängd genetiska interaktioner som påverkar både risken att utveckla sjukdomen och svaret på olika behandlingsinsatser. [källa]

Det är skillnad på alkoholmissbruk och alkoholism…

Alkoholmissbruk är att dricka på ett sätt som orsakar problem i en persons liv. Några exempel inkluderar att försumma ansvar på jobbet eller hemma, att fortsätta dricka trots att det orsakar relationsproblem eller att uppleva juridiska problem (som att köra bil under påverkan) på grund av alkoholkonsumtion. Alkoholmissbruk är vanligt, och alkohol är det mest använda beroendeframkallande ämnet i praktiskt taget samtliga delar av världen. Däremot involverar alkoholism förändringar av nervceller i hjärnan som skapar tvångstankar, som känslan av att behöva en drink eller ett tvångsmässigt drickande, vilket är att dricka vid tillfällen du inte hade tänkt att dricka, eller dricka mer än du hade tänkt dig. [källa]

Det är inte helt riskfritt att sluta dricka…

När du är beroende av alkohol och prompt slutar att dricka, kommer vissa nervceller att bli så upprörda och förvirrade att du kan utveckla ett tillstånd som kallas delirium tremens, som i sin svåraste form kan leda till okontrollerbara anfall. Delirium tremens är en medicinsk nödsituation och kräver sjukhusvistelse[källa]

För att sätta perspektiv på hur utbrett samhällsproblemet är…

Alkoholism och alkoholmissbruk är utan tvekan den vanligaste beroendeformen i världen som skapar flest problem i våra samhällen. Enligt en undersökning från 2019 i USA led hela 14,5 miljoner amerikanare av alkoholism eller alkoholmissbruk från 12 år och uppåt. Detta är alltså flera miljoner fler människor än hela den svenska befolkningen. Vad som kanske är mest skrämmande är dock att endast 7,2% av dessa 14,5 miljoner människor har fått någon form av hjälp från myndigheterna. [källa]

Symptom…

Betydelsen av begreppet alkoholism karakteriseras av ökande psykiskafysiska och sociala problem. De flesta så kallade alkoholister är socialt förankrade, det vill säga har ett socialt nätverk och ett arbete. Oavsett blir intag av alkohol alltmer överskuggande om inte processen hejdas i tid. Detta leder till att personens sociala situation kompliceras, frånvaron från arbetet ökar och sjukvårdsbehovet växer; på längre sikt hotas personer med överkonsumtion av alkohol av en förtidig död[källa]

Sjukdomsbegreppet…

Enligt den medicinska vetenskapen är beroende och missbruk sjukdomar med diagnosklassificering, dock ej riskbruk vilket betraktas som en livsstilsfaktor. Noterbart är även att diagnoserna beroende och missbruk avser symptom under en 12-månadersperiod, vilket medför att den allmänt vedertagna uppfattningen ”en gång sjuk- alltid sjuk” rörande substansrelaterade tillstånd ibland ifrågasätts. [källa]

Frimärke mot alkoholism blev en totalflopp i staterna…

1981 gav det amerikanska postverket ut ett anti-alkoholism-frimärke, som sa ”Alcoholism: You can beat it!”. Även om det var välmenande, så blev det en stor flopp, främst för att det kunde se ut som att avsändaren skickade ett specifikt meddelande till mottagaren. [källa]


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

3
3 points

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win