Alkoholism drabbar inte bara oss alla, utan hela samhället i sig – och i regel känner vi alla någon som lider av alkoholism eller alkoholproblem. Lyckligtvis forskas det mycket i ämnet, och flera mediciner är på väg ut för marknaden som ska blockera belöningssystemet. Forskningen har kommit så pass långt att man till och med har börjat att testa det på människor i studier. Med andra ord kanske vi kan se det här samhällsproblemet som ett minne blott snart! Men tills dess bjuder vi på tio fakta som du kanske inte kände till om just alkoholism! 

Alkoholkonsumtionen och alkoholism i Sverige…

Omkring 90% av den vuxna befolkningen konsumerar alkohol och av dessa uppskattas ungefär 10% ha en problematisk alkoholkonsumtion. Enligt Missbruksutredningen från februari 2011 uppskattas 4,4% – motsvarande 330 000 svenskar – uppfylla kriterier för alkoholberoende. Den begreppsförvirring som råder inom detta fält gör att personer med beroende felaktigt definieras som det mångtydiga begreppet ”missbrukare” eller tvärt om. [källa]

Ständig alkoholkonsumtion förändrar din hjärna…

Din hjärna anpassar sig fysiskt till din miljö så att du presterar bättre i vad du än gör. Men när du konsekvent dricker alkohol kan din hjärna tolka detta som en ny miljö och förändra nervceller och hjärnanslutningar för att hjälpa dig att fungera bättre med alkohol i ditt system. När hjärnan väl anpassar sig till alkoholen, ”oanpassar den sig inte”, När alkoholister slutar dricka efter långa perioder, fortsätter vissa av dessa förändringar att vara ett problem – ett problem som kan vara med dig resten av livet. [källa]

Alkoholen påverkar män och kvinnor olika…

Män och kvinnor metaboliserar alkohol på olika sätt på grund av magenzymer, hormoner, förhållandet mellan muskler och fett och vattenkoncentration i kroppen. Kvinnor absorberar mer alkohol och metaboliserar den långsammare, och de löper också större risk för långvariga skador från alkoholen. Män är mer benägna att dricka överdrivet och samtidigt engagera sig i högriskbeteenden, vilket leder till en högre förekomst av alkoholrelaterade dödsfall och sjukhusvistelser. [källa]

Alkoholism är delvis genetiskt…

Den starkaste riskfaktorn för att utveckla alkoholism är egentligen ens familjehistoria. En del av detta beror på generna du får från dina föräldrar, och en del är den miljö som dina föräldrar uppfostrat dig i: hemmiljön kontra omvårdnad. Många experter brukar sätta balasen på cirka 50-50. Den genetiska komponenten verkar inte bara bero på en enda gen, utan snarare en mängd genetiska interaktioner som påverkar både risken att utveckla sjukdomen och svaret på olika behandlingsinsatser. [källa]

Det är skillnad på alkoholmissbruk och alkoholism…

Alkoholmissbruk är att dricka på ett sätt som orsakar problem i en persons liv. Några exempel inkluderar att försumma ansvarjobbet eller hemma, att fortsätta dricka trots att det orsakar relationsproblem eller att uppleva juridiska problem (som att köra bil under påverkan) på grund av alkoholkonsumtion. Alkoholmissbruk är vanligt, och alkohol är det mest använda beroendeframkallande ämnet i praktiskt taget samtliga delar av världen. Däremot involverar alkoholism förändringar av nervceller i hjärnan som skapar tvångstankar, som känslan av att behöva en drink eller ett tvångsmässigt drickande, vilket är att dricka vid tillfällen du inte hade tänkt att dricka, eller dricka mer än du hade tänkt dig. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om valuta

10 fakta du antagligen inte visste om valuta

Ordet valuta kommer ursprungligen från latinets valeo eller valere, här i betydelsen "gälla" eller "vara värd", och är ett betalningsmedel för ett eller flera länder. ISO 4217 är den standard, fastställd av ISO, som beskriver de trebokstavskoder, valutakoder, som...

10 fakta du antagligen inte visste om 80-talet

10 fakta du antagligen inte visste om 80-talet

Är du en av alla de som föddes under 80-talet? Eller upplevde du kanske 1980-talet och kommer ihåg det som om det vore igår? Eller är du möjligtvis bara fascinerad av decenniet? Då bör du ta och läsa igenom dessa tio punkter, som du kanske inte hade full koll på när...