2
2 poäng

Att bruka cannabis eller andra droger är absolut ingenting som vi förespråkar. Vi vill däremot göra klart för alla om den oerhörda mängd med osanna myter som cirkulerar kring cannabis – positiva som negativa. Nedan finner du tio påståenden och vad som är myt eller sant!

”Cannabis är bara en ursäkt för att bli hög och har inga ”riktiga” medicinska egenskaper”…

Myten: All denna legalisering av marijuana är bara en ursäkt för folk att röka på och bli höga. Det finns inget verkligt värde i att bli hög, och man är fortfarande oense om det verkligen finns några medicinska egenskaper. Cannabis är en drog, och droger tjänar inget viktigt syfte.

Verkligheten: Marijuana har mycket verkliga medicinska fördelar. Man kan behandla eller dämpa symtomen på många olika sjukdomar, som exempelvis epilepsicancerfibromyalgi och multipel skleros. Det är också användbart för personer med social ångest eller panikångest[källa]

”Du blir lika hög av alla typer av cannabis”…

Myten: Cannabis är cannabis. Allt ryker likadant och gör dig hög. Detta är en annan vanlig, missriktad uppfattning om cannabis, vanligtvis perspektivet från en som har liten erfarenhet av cannabis eller en outvecklad förståelse för de oändliga stammar och varianter av cannabis som finns idag.

Verkligheten: All cannabis är inte skapade lika. Medan THC (en aktiv, naturligt förekommande ingrediens i alla typer av cannabis) verkar i huvudsak på samma sätt på hjärnan, kan intensiteten och upplevelsen av effekterna skilja sig mycket mellan olika stammar. De andra aktiva, naturligt förekommande ingredienserna i varje stam producerar olika förnimmelser och upplevelser. Det som skiljer stammar från varandra – orsaken till deras unika egenskaper – är allt annat som finns i växten: andra cannabinoiderdofter och luktavgörande terpener[källa]

”Marijuana är en inkörsport till tyngre droger”…

Myten: I decennier har vi översvämmats av tanken att marijuana är en inkörsport. Teorin säger att marijuana sannolikt, eller till och med automatiskt, leder till tyngre och farligare droger. Kampanjer mot droger har använt detta tillvägagångssätt i flera år, i huvudsak sagt att om du undviker marijuana, är det mer sannolikt att du undviker andra substanser också.

Verkligheten: Marijuana är en inkörsport till att vara hög och inget mer. Det finns gott om forskning som stödjer detta. De allra flesta marijuana-brukarna går inte vidare till tyngre droger. Kemiskt sett finns det inget i marijuana som gör att starkare narkotika verkar mer attraktivt. [källa]

”Anti-marijuanalagar hindrar tonåringar från att röka”…

Myten: Lagstiftare som lagstiftar anti-cannabis-politik brukar säga att de försöker skydda barn och tonåringar från farorna med cannabis.

Verkligheten: Om en tonåring vill röka gräs, kommer de vanligtvis att hitta ett sätt att röka gräs. Istället för anti-cannabis-lagar som skyddar barn från drogen, har marijuana-brukandet bland tonåringar ökat under 2010-talet, ibland till och med nått rekordnivåer[källa]

”Att röka marijuana kan ge dig cancer”…

Myten: Eftersom de flesta människor som konsumerar cannabis röker det, är det naturligt att det måste finnas en tydlig koppling mellan rökning och cancer. När allt kommer omkring, röker du fortfarande ett ämne, och rökning av cigaretter orsakar cancer, så marijuanan måste göra detsamma. All form av rökning är en enkelbiljett till cancer.

Verkligheten: Det finns vissa cancerframkallande ämnen i marijuana, och cancerframkallande ämnen är aldrig bra – så mycket är sant. Men finns det ett bestämt samband mellan rökning av gräs och att utveckla cancer? Nej. För det första röker marijuana-användare mycket mindre än de som röker cigaretter dagligen, så bara på enkel volym ligger de två aktiviteterna inte i samma intervall. För det andra, medan marijuana-cigaretter innehåller cancerframkallande ämnen, innehåller den inte samma höga mängd av andra farliga kemikalier som finns i cigaretter. Men visst är det sant att man ökar risken för att utveckla cancer som rökare – oavsett om det är marijuana eller vanliga cigaretter[källa]

”Cannabis kommer att göra dig kriminell”…

Myten: Marijuana har demoniserats som en väg rakt in i kriminalitetlaglöshet och ett liv i misär. Denna mytologi har sina rötter från det amerikanska 1930-talet, där rasism spelade en stor roll för att slå ner på marijuana-lagarna. Tidningsmagnaten William Randolph Hearst spred ryktet om att mexikanska invandrare var farliga på grund av marijuana-brukandet. Det fanns också påståenden om att marijuana fick vithyade kvinnor att bli sexuellt involverade med färgade män och att det gjorde färgade män mer aggressiva mot vita kvinnor.

Verkligheten: Det har aldrig funnits ett direkt samband mellan brukande av marijuana och ökad brottslighet. Studier tyder faktiskt på att precis motsatsen är sann – till stor del eftersom laglig tillgång till medicinsk marijuana innebär att brukare handlar mindre ofta med narkotikahandlare. Enligt studien publicerad av The Economic Journal går våld och illegal narkotikahandel hand i hand. Drogen i sig förvandlar inte brukarna till våldsamma brottslingar. [källa]

”Cannabis kan orsaka psykoser och andra psykiska problem”…

Myten: Den här hade troligen sin start i all anti-cannabis-paranoia under 1930-talets USA. Om nu marijuana förändrade beteendet i allt från våld till sexuell aktivitet, måste drogen också orsaka psykiska problem eller åtminstone någon form av psykos, eller hur? Nej.

Verkligheten: För en liten andel av befolkningen kan marijuana framkalla viss måttlig, tillfällig ångest och paranoia. Men samtida studier stöter tillbaka mot föreställningen att marijuana orsakar psykoser eller andra psykiska problem. Marijuana tenderar nämligen att få de flesta till att slappna av och bli lugna.

”Det finns inga hälsorisker förknippade med marijuana”…

Myten: Vissa marijuana-förespråkare ser gräset som ett mirakelämne som inte har några som helst risker. De främjar det som ett universalmedel mot världens alla sjukdomar. Denna synpunkt håller gräset uppe som något ointagligt underläkemedel som bara kan förvandla mänskligheten till det bättre.

Verkligheten: I verkligheten finns det åtminstone några hälsorisker förknippade med marijuana som man bör vara medveten om. Tungrökare kan utveckla lung- och andningsproblem, och gräset kan tillfälligt försämra viktiga kognitiva funktioner, vilket gör bilkörning under påverkan av marijuana extremt farlig[källa]

”Cannabis är mycket beroendeframkallande”…

Myten: Många har i åratal hävdat att eftersom cannabis klassificeras som en drog (och dessutom ett schema I-narkotikum), måste det vara beroendeframkallande – eftersom alla droger är beroendeframkallande. Om du börjar på den här vägen är det bara en tidsfråga innan du blir fast, styrd av ett beroende du inte kan kontrollera och inleder ett liv i ruin och brott.

Verkligheten: Marijuana är inte fysiskt beroendeframkallande. Det kan dock vara psykologiskt beroendeframkallande. Enligt  en studie gjord av National Institute on Drug Abuse blir cirka 9% av marijuana-brukare psykologiskt beroende[källa]

”Cannabis skadar hjärnan”…

Myten: I decennier målade korståget mot droger cannabis som ett ämne som hade potential att orsaka hjärnskador. Eller åtminstone, gick argumentet, dödade hjärnceller i ett så överflöd att användarna oundvikligen beredde sig för långsiktiga problem

Verkligheten: Nej, ogräs orsakar inte hjärnskador. Det gör dig heller inte dummare. Dessa regler gäller om du röker gräs hela dagen varje dag, eller om du bara har rökt gräs en gång i ditt liv. Det finns dock bevis som tyder på att vissa långvarigaregelbundna gräsrökare kan uppleva en ”mycket liten” försämring av minne och inlärning[källa]


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

2
2 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
1
win