Danskarna har hävdat äganderätt…

Grannlandet Danmark ligger 320 mil från nordpolen men har hävdat äganderätt för 895 000 kvadratkilometer av Arktiska havet, ett område som är cirka 20 gånger landets storlek. [källa]

Dess öar och ögrupper…

Det finns en rad ögrupper och öar utspridda över Arktiska oceanen. De flesta finns bland Kanadas arktiska öar och Rysslands arktiska öar. Bland de större öarna finns först och främst världens största ö Grönland, Island och Svalbard. [källa]

Växtlivet består i princip bara av fytoplankton…

Arktiska oceanens växtliv är koncentrerat i havets fytoplankton. Av dessa organismer finns en stor mängd i regionen. Fytoplankton får sina näringsämnen från floder som mynnar i havet samt från havsströmmar som kommer från Atlanten och Stilla havet. [källa]

En dag av mörker – en dag av solsken…

På grund av jordens lutning, består minst en dag om året totalt mörker mörker i denna isande region – och även en hel dag med solsken. [källa]

På grund av jordens lutning, består minst en dag om året totalt mörker mörker i denna isande region - och även en hel dag med solsken.

Ubåt bevisade att ismassan vilar på vatten – inte på land

År 1958 seglade en amerikansk ubåt vid namn USS Nautilus under den frysta isen i Arktiska havet. Detta var ett bevis på att den enorma isen vilar på vatten och inteland. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om solförmörkelser

10 fakta du antagligen inte visste om solförmörkelser

Solförmörkelse inträffar då månen passerar mellan jorden och solen, och dessa ligger i en rät linje, varvid solen helt eller delvis blir skymd för betraktare från jorden. Ingen annan planet – som människan vet om – upplever något likadant som vi gör här på jorden, och...

10 fakta du antagligen inte visste om bambu

10 fakta du antagligen inte visste om bambu

Bambu är ett samlingsnamn på en grupp av gräs som växer i tropiska, subtropiska och tempererade områden i Asien och Amerika – även i vissa delar av Europa. Flertalet arter är ej lövfällande lignoser (vedartade växter). Bambun kännetecknas av att dess blad har...

10 fakta du antagligen inte visste om Belgien

10 fakta du antagligen inte visste om Belgien

Kungariket Belgien är en konstitutionell monarki i Västeuropa, som gränsar med Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Luxemburg. Belgien är en av grundmedlemsstaterna i Europeiska unionen och är säte för EU:s högkvarter, samt flera andra stora internationella...