Digerdöden, också kallad ”svarta döden” eller ”den stora döden”, var en zoonotisk pandemisk sjukdom under medeltiden som i genomsnitt dödade var tredje person i Europa och i stort sett alla som smittats. Den allmänt accepterade teorin är att digerdöden var ett mycket omfattande utbrott av pest. Jag vågar nästan sätta ett finger på att du har läst om digerdöden i skolan – men kanske missade du det mest intressanta som läraren aldrig tog upp? Här är i så fall tio fakta om ämnet som du bär känna till!

Fick antagligen sitt namn efter fysiska förändringar hos de insjuknade…

Namnet ”digerdöden” kommer från fornsvenskans ”digher” som betyder ”stor”, belagt första gången på en gotländsk grav från 1300- eller 1400-talet. I andra delar av Europa benämns katastrofen ofta med en ordkombination som inkluderar ordet ”svart”. Kanske syftade detta på någon av de fysiska förändringar som skedde efter att en person hade insjuknat – antingen på bölderna eller på fläckarna som kunde uppträda i ett senare stadium av sjukdomsförloppet.

Tros ha fått sitt utbrott mellan Europa och Asien…

Ett av de första kända offren för pesten var Kutluk, i staden Issyk-Kul. Staden var en handelspost mittemellan Europa och Asien. Därefter kom troligen pesten till Europa från staden Kaffa på Krim där genuesarna hade en koloni.

Fartyg sattes i karantän…

Handeln inom Europa blev mäkta påverkad under pestens utbrott. Alla stora handelsstäder hade som regel att fartyg fick vänta utanför kusten till sjöss i 40 dagar innan de fick gå i land. Detta för att förhindra att människor skulle bli infekterade. Det är också därifrån som ordet ”karantän” härstammar.

HIV och svarta döden har kopplats samman…

Uppskattningsvis är cirka 10% av européerna immuna mot en HIV-infektion, eftersom de har haft förfader som överlevde digerdöden. En man botades från HIV i Tyskland via en benmärgstransplantation från en donator vars genmutation gjorde honom immun mot HIV. Denna gen är relativt vanlig i norra Europa. Forskare har spekulerat i att genen är ett resultat av det naturliga urvalet under sjukdomar som liknar smittkoppor eller digerdöden .

Påven snabbade på spridningen…

Den medeltida påven Gregorius IX ansåg att  katter var en ”inkarnation av Satan”. Detta ledde till en massutrotning av katter, vilket i sin tur lockade till sig råttor och fick råttbefolkningen att svälla – som i slutändan snabbade på spridningen av svarta döden avsevärt.

10 fakta du antagligen inte visste om FBI

10 fakta du antagligen inte visste om FBI

Federal Bureau of Investigation (FBI) är en amerikansk federal polismyndighet som är en del av USA:s justitiedepartement. I dess jurisdiktion ingår att utreda alla federala brott som i lag eller annan reglering inte har tilldelats någon annan federal...

10 fakta du antagligen inte visste om CIA

10 fakta du antagligen inte visste om CIA

CIA - Central Intelligence Agency (på svenska Centrala underrättelsetjänsten - är den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten. CIA skapades av den tidigare presidenten Harry S. Truman då National Security Act antogs den 26 juli 1947 och ersatte då den förutvarande...

10 fakta du antagligen inte visste om vindkraftverk

10 fakta du antagligen inte visste om vindkraftverk

Vindkraftverk är en maskinkonstruktion som omvandlar kinetisk energi ur vinden till elektricitet. De består av ett stationärt torn med en rotor som snurrar genom påverkan av vindens kraft. Rotorn driver en generator som producerar el som överförs till elnätet....