Välj en sida

En fallskärm är en anordning, som används vid hopp huvudsakligen från flygplan, men även från helikopter och luftballong – eller i vissa fall från berg. Fallskärmar är en utveckling av räddningsskärmen, ursprungligen avsedd för att rädda livet på piloter och övrig personal i stridsflygplan som inte längre är flygdugliga. Förutom att användas för räddning, används fallskärmar för luftlandsättning och i fallskärmssport. Men det här visste du så klart redan, så låt oss istället gå rakt på sak! Här är tio fakta som du säkerligen inte kände till om just fallskärmar!

Uppfanns för att rädda folk från brinnande hus…

Louis-Sébastien Lenormand, fallskärmens uppfinnare, gjorde ett framgångsrikt hopp från ett torn år 1783 för att visa sin träinramade fallskärm. Hans avsedda användning för fallskärmen var att hjälpa instängda människor från brinnande byggnader, så de kunde hoppa ut oskadda.

Kostsamt med välgörenhet

Brittiska fallskärmshoppare – som samlar in pengar till välgörenhet – skadar sig så ofta att för varje pund de samlar in till välgörenhet, kostar de samhället 13.75 pund.

Dumdristig och farlig sport

Det finns en sport som kallas för Banzai Skydiving. Du kastar ut fallskärmen ur flygplanet först och hoppar därefter efter den.

Använde apor som testpersoner

Utah, USA, brukade den amerikanska regeringen kasta apor från en klippa med fallskärmar för att testa flygplansutstötningar.

Muhammad Alis första flygning – med fallskärm

Den legendariska boxaren Muhammad Ali var livrädd för att flyga. Under sin första flygning bad han till gud hela resan med fallskärmen fastspänd på ryggen. Han reste då till RomItalien.

10 fakta du antagligen inte visste om koldioxid

10 fakta du antagligen inte visste om koldioxid

Koldioxid, med den kemiska formeln CO2, är vid rumstemperatur en färglös gas. Den fyller viktiga biologiska funktioner och spelar en central roll för jordens växtlighet. Koldioxid är även en viktig växthusgas. Koldioxid används för många olika industriella...