Välj en sida

Första helsvenska bibeln ges ut…

Första helsvenska bibelnGustav Vasas bibel, utkom 1541. I kyrkobruken gjordes först 1544 ändringar i protestantisk riktning.

Tampades med rykten om att ha slagit ihjäl sin första fru…

Den 24 september 1531 gifte sig Gustav Vasa i Stockholm med prinsessan Katarina av Sachsen-Lauenburg, som emellertid avled redan fyra år senare, den 23 september 1535, efter att den 13 december 1533 ha fött den blivande Erik XIVRykten påstod att Gustav själv slog ihjäl henne med en yxhammare, men dessa uppgifter kommer enbart från hans fiender, och motsägs av uppgifter från Kristian III av Danmark som sett henne falla omkull under en dans kort tid innan hon avled.

Gifte om sig på årsdagen av sin tidigare frus död…

Redan den 1 oktober 1536, på årsdagen av drottning Katarinas jordfästning, gifte Gustav om sig på Uppsala slott med Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud). En inbjudan till bröllopet finns bevarad, ställd till slottsloven på Läckö slott, Lars Kafle: ”Hälsning med Gud, min käre Lars Kafle, att du ville omaka dig och komma till vårt bröllop med jungfru Margareta Eriksdotter nästa söndag efter Michaelis, att göra dig glad med oss och flera av våra vänner. Vi vilja med dem dela, vad Gud förlänat.” Tillsammans med Margareta fick Gustav Vasa tio barn. Av Gustavs totalt elva barn nådde nio av dem vuxen ålder.

Var medlem av Mikaelsorden…

Gustav Vasa var en medlem av Mikaelsorden, som var en fransk orden instiftad den 1 augusti 1469 av Ludvig XI. Orden upphävdes år 1791, men återupplivades igen 1816 som belöning för vetenskap och konst. 15 år senare – 1830 – upphävdes den igen.

Vasaloppet en hyllning till Gustav I…

Beskrivningarna av Gustav I har varierat igenom tiderna. Under nationalismens 1800-tal togs Gustav Vasa som symbol för Sveriges enande och sågs som en stor nationalhjälte, och det var i denna nationalistiska anda som man bestämde sig för att hålla Vasaloppet i början av 1920-talet och som ett knäckebrödsfabrikat fick namnet Wasa. Efter andra världskriget har historieskrivningen istället varit mer till hans nackdel, särskild kritik mot forna tiders historieskrivare gavs av Vilhelm Moberg. Han menade att kungen var en furste som styrde riket efter machiavelliska principer, och en usel regent som i kölen av att högadeln dödats under unionsstriderna och att en ny kyrka införts, ensam kunde tillskansa sig makt och rikedomar.

10 fakta du antagligen inte visste om stenåldern

10 fakta du antagligen inte visste om stenåldern

Stenåldern definieras som den period i människans historia som inleds med att man börjar att tillverka verktyg. Just namnet "stenåldern" har ingenting med grottor att göra, utan snarare för att de flesta verktygen var tillverkade av sten. Människan använde sig förstås...