Varje år drabbas tusentals människor av hjärnblödning och stroke i Sverige. Det finns både traumatisk och spontan hjärnblödning. Den traumatiska innebär att skadan uppstått efter yttre våld mot skallen, och den spontana innebär att bristningen uppstått oberoende av yttre skada och är en form av stroke. Kanske känner du någon som har drabbats? Eller har du kanske drabbats av det själv? Då bör du känna till dessa tio fakta om just hjärnblödning!

Väldigt ovanligt att få hjärnblödning om du är under 50 år…

År 2019 drabbades ungefär 25 700 personer och 5 800 avled av en stroke (hjärninfarkt eller hjärnblödning) i Sverige74% av de som insjuknade var 70 år eller äldre. Nästan 4% av de som insjuknade var yngre än 50 år. I 25% av strokefallen dog personen inom 28 dagar efter insjuknandet. [källa]

Den positiva nyheten är att strokefallen minskar…

Under 2000-talet har både incidensen, antal strokefall per 100 000 invånare, och mortaliteten, det vill säga antal döda per 100 000 invånare minskat stadigt. Både incidensen och mortaliteten har minskat med ungefär 40% sedan år 2005, både för kvinnor och män. År 2019 drabbades cirka 25 700 personer av hjärnblödning/stroke, en minskning med nästan 300 personer jämfört med föregående år (2018). Cirka 5 800 personer avled med stroke som dödsorsak under år 2019, en minskning med även där cirka 300 personer jämfört med år 2018. [källa]

Väldigt få avlider samma dag…

Av de strokefall som inträffade 2019 avled endast 13% av de som insjuknat i stroke under samma dag, 25% inom 28 dagar och 36% inom 365 dagar. [källa]

Så många drabbas…

I Sverige avled cirka 5 800 personer av en hjärnblödning eller stroke under år 2019. Detta kan jämföras med USA, där siffrorna kring dödsfallen istället är uppe i 150 000 människor. Det vill säga att var nittonde dödsfall i USA är relaterat till en hjärnblödning. [källa]

Vanligaste symptomen…

 Hängande ansikte: be personen att le. Hänger ena sidan mer än den andra? Försvagningar i armar: Be personen lyfta båda armarna. Drivs en arm nedåt? Talarproblem: Be personen upprepa en enkel mening. Är orden svamliga? Om personen i fråga uppvisar någon av följande symptom bör du ringa 112 omedelbart. Är du osäker så är det alltid bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

De flesta relaterar nog hormoner till tonåringar - men sanningen är att vi alla ständigt bär på hormoner. Hormoner är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller ett organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. Alla flercelliga organismer...

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

Rabies - även kallat lyssa eller vattuskräck - är en virussjukdom som orsakar akut hjärninflammation hos människor och andra varmblodiga djur. Tidiga symptom innefattar bland annat feber och pirrningar vid exponeringsplatsen. Dessa symptom följs sedan av en eller...

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Just vårt genetiska arv har blivit en...