1
1 poäng

Varje år drabbas tusentals människor av hjärnblödning och stroke i Sverige. Det finns både traumatisk och spontan hjärnblödning. Den traumatiska innebär att skadan uppstått efter yttre våld mot skallen, och den spontana innebär att bristningen uppstått oberoende av yttre skada och är en form av stroke. Kanske känner du någon som har drabbats? Eller har du kanske drabbats av det själv? Då bör du känna till dessa tio fakta om just hjärnblödning!

Väldigt ovanligt att få hjärnblödning om du är under 50 år…

År 2019 drabbades ungefär 25 700 personer och 5 800 avled av en stroke (hjärninfarkt eller hjärnblödning) i Sverige74% av de som insjuknade var 70 år eller äldre. Nästan 4% av de som insjuknade var yngre än 50 år. I 25% av strokefallen dog personen inom 28 dagar efter insjuknandet. [källa]

Den positiva nyheten är att strokefallen minskar…

Under 2000-talet har både incidensen, antal strokefall per 100 000 invånare, och mortaliteten, det vill säga antal döda per 100 000 invånare minskat stadigt. Både incidensen och mortaliteten har minskat med ungefär 40% sedan år 2005, både för kvinnor och män. År 2019 drabbades cirka 25 700 personer av hjärnblödning/stroke, en minskning med nästan 300 personer jämfört med föregående år (2018). Cirka 5 800 personer avled med stroke som dödsorsak under år 2019, en minskning med även där cirka 300 personer jämfört med år 2018[källa]

Väldigt få avlider samma dag…

Av de strokefall som inträffade 2019 avled endast 13% av de som insjuknat i stroke under samma dag25% inom 28 dagar och ytterligare 36% inom 365 dagar[källa]

Så många drabbas…

Sverige avled cirka 5 800 personer av en hjärnblödning eller stroke under år 2019. Detta kan jämföras med USA, där siffrorna kring dödsfallen istället är uppe i 150 000 människor. Det vill säga att var nittonde dödsfall i USA är relaterat till en hjärnblödning[källa]

Vanligaste symptomen…

Hängande ansikte: be personen att le. Hänger ena sidan mer än den andra? Försvagningar i armar: Be personen lyfta båda armarna. Drivs en arm nedåt? Talarproblem: Be personen upprepa en enkel mening. Är orden svamliga? Om personen i fråga uppvisar någon av följande symptom bör du ringa 112 omedelbart. Är du osäker så är det alltid bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite. [källa]

Uppsök läkare vid minsta misstanke om hjärnblödning…

Ett pulsåderbråck i hjärnans blodkärl innebär att en del av en pulsåder har blivit försvagad och utvidgad. Du kan få en hjärnblödning om bråcket brister helt och du måste då omedelbart uppsöka en läkare. Hur det kommer att gå beror bland annat på hur stor blödningen är och vilken del av hjärnan som har påverkats. Symptom för detta kan vara att du får en väldigt plötslig och svår huvudvärkmå illa eller kräkas, krampanfallsvimmar eller blir medvetslös och/eller försvagade armar och ben. [källa]

Svensk forskare vill se mer kultur i rehabiliteringen…

Kultur kan påskynda rehabiliteringen av den som fått stroke. Det menar Christian Blomstrand (på bilden nedanför), senior professor i strokeforskningsgruppen vid Sahlgrenska akademin: ”Om man bara ger medicin når man inte ända fram. En patient måste också få glädje och förhoppningar”, berättar Blomstrand. Han menar också på att det har begränsats för snävt, att fokus mest ligger på att få tillbaka kroppsliga funktioner. Christian Blomstrand menar att människan sett ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv, behöver kultur: ”Vår hjärna har under hundratusentals år anpassat sig till att framkalla målningar, rytmer, sånger och danser”, avslutar han. [källa]

Därför bör du undvika att använda bilen efter en hjärnblödning…

Att inte kunna köra bil efter en hjärnblödning eller stroke, är för många människor en personlig katastrof. Man förlorar inte körkortet automatiskt efter en hjärnblödning, utan i regel brukar läkaren och den drabbade göra en muntlig överenskommelse om att låta bilen stå i ett par månader. Då har både kroppen och hjärnan fått möjlighet till återhämtning. Hjärnblödningar kan ge följdsymtom som inte är tydliga vare sig för patienten, dennes närstående eller läkaren. En strokepatient kan te sig frisk med bra motorik, men ha problem med att få bilen i rätt position, framförallt om det saknas mittlinje på vägen. Därför bör du undvika att köra bil under ett par månader om det skulle hända dig. [källa]

Kan det förhindras i förväg…?

Högt blodtryck är den enskilt viktigaste behandlingsbara riskfaktorn för stroke. Att förebygga, diagnostisera och kontrollera det genom livsstilsförändringar och medicin är avgörande för att minska risken för stroke. Att även äta sunt och behärska alkoholintaget har visat sig vara ett bra tillvägagångssätt. [källa]

Så behandlar du en hjärnblödning…

Om du får en hjärnblödning kan du få akutvård, behandling för att förhindra ytterligare blödningar, rehabilitering för att hjälpa dig att lära dig om de färdigheter du kan ha förlorat på grund av blödningarna, eller alla tre. Dessutom kan livsstilsförändringar, som vi skriver om ovan, bidra till att minska risken för framtida hjärnblödningar. Prata med din läkare om de bästa sätten att minska risken för hjärnblödning, och ta alltid läkemedel enligt föreskrifterna[källa]


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win