Välj en sida

Hämnden är ljuv, eller hur brukar man säga…?

Efter andra världskrigets slut, planerade den judiska partisanmilisen (en grupp judiska extremister), också kallat ”The Avengers”, att döda 6 000 000 tyskar genom att förgifta vattenförsörjningen i många tyska städer, som en hämnd för tyskarnas koncentrationsläger. Planen blev dock folierad av brittisk polis medan giftet var i transit. [källa]

[/et_pb_text]

Man borde veta bättre än att förneka

Att förneka koncentrationslägers tidigare existens under 30- och 40-talet är förbjudet i hela 22 länder runt om i världen. Straffet varierar mellan böter till fängelse i flera år. [källa]

Nästan halva Belarus utplånades

40% av Belarus befolkning dödades i koncentrationsläger eller direkt av tyska soldater. Nazisterna planerade också att döda 75% av alla vitryssar. Endast de med blont hår och blå ögon skulle få leva som slavar för ”det tyska riket”. [källa]

Hitler ”räddade” sin judiska läkare

Hitler hade en judisk läkare som inte debiterade Hitlers familj på grund av deras ekonomiska svårigheter. Hitler märkte sin läkare som en ”ädel jude” och såg till att läkaren inte skadades under Förintelsen eller behövde utstå något koncentrationsläger. [källa]

Judar räddades med muslimska identiteter

Stora moskén i Paris gav skydd för judar under förintelsen och gav dem muslimska identitetscertifikat. På så vis räddades de från att tas till koncentrationsläger. [källa]

[/et_pb_column][/et_pb_row]
[/et_pb_section]