1
1 poäng

Cancer är en grupp sjukdomar som omfattar onormal celldelning med förmåga att tränga in i vävnad eller sprida sig till andra delar av kroppen. Alla tumörer är inte cancer, det finns även godartade tumörer som inte sprider sig till andra delar av kroppen. De vanligaste cancertumörerna är karcinom eller sarkom. Det finns även cancertyper som inte ger upphov till någon fast tumör, t.ex. leukemier. Möjliga symptom kan vara en knöl, onormal blödning, långvarig hosta, oförklarlig viktnedgång eller förändrade tarmvanor. Även om de här symptomen kan tyda på cancer kan de också ha andra orsaker. Idag finns det över 100 kända olika typer av cancer hos människan. Cancer är en vanlig dödsorsak, men ungefär hälften av alla diagnosticerade överlever idag sjukdomen. När cancer dödar beror det ofta på att ursprungstumören bildat metastaser (dottertumörer) i livsviktiga organ vilkas funktion då kan svikta (organsvikt). Andra dödsorsaker kan vara att cancern leder till utsöndring av hormoner, mineraler eller andra substanser, eller att den nedsätter immunförsvaret.

Trots att majoriteten idag känner någon som har kämpat sig igenom en cancersjukdom – eller i värsta fall avlidit på grund av den – är det viktigt att alla förstår vikten av vad det innebär. De senaste decennierna har varit framgångsrik inom forskningen, men mer krävs! Här är dock tio fakta som du kanske inte kände till om cancern sedan tidigare!

Mellan 5-10% av all cancer är ärftlig…

Forskare tror att uppskattningsvis 5% till 10% av all cancer som drabbar människan är helt ärftlig. De flesta cancerformer utvecklas genom en kombination av ärftliga faktorer och miljöfaktorer. Cancer har två huvudegenskaper: onormal celltillväxt och förmåga att sprida sig till andra delar av kroppen (metastaser).

90% av all lungcancer skulle kunna hindras…

Regelbunden rökning orsakar uppskattningsvis upp till 90% av all lungcancer. Tobak har dödat över 50 000 000 människor under det senaste decenniet. Om trenden fortsätter kommer cirka ytterligare en miljard människor at dö av användning och exponering av röktobak under detta århundrade, vilket motsvarar en person var sjätte sekund.

Cancer bara ökar för varje år som går…

Under år 2008 fanns det uppskattningsvis 12 667 500 nya fall av cancer i världen. Östasien hade flest nya fall (cirka 3 720 000) och Mikronesien minst (cirka 700). Nordamerika hade 1 603 900 nya fall. Dessvärre ökar siffran årligen, och och under år 2012 var det jämt avrundat 14 100 000 nya fall av cancer här i världen. Forskare tror att det kommer att vara uppe i över 21 700 000 nya fall under år 2030, och att 13 200 000 människor kommer att dö på grund av det. Idag står rökningen för cirka 33% av alla nya cancerfall. Uppskattningsvis finns det idag cirka 28 000 000 människor som har överlevt cancer världen över, även om siffrorna för överlevande ökar i takt med medicinsk utveckling.

Står för var åttonde dödsfall…

Var åttonde dödsfall i världen anses vara på grund av cancer. Främst sker dödsfallen i utvecklingsländer, men även i-länder visar på stora och skrämmande siffror. Fler dör årligen på grund av cancer än AIDStuberkulos och malaria – tillsammans. Men om man försöker vända det hela till något positivt tror åtminstone forskare att cirka hälften av alla cancerfall i världen skulle gå att potentiellt förebyggas eller botas helt och hållet.

Utvecklade länder har 18 procentenheter färre cancerfall från infektioner än utvecklingsländer…

Cirka 15% av alla cancerfall i världen beror på infektioner. Utvecklingsländer har en högre frekvens av cancer på grund av infektion (26%) än i de mer utvecklade länderna (8%). De mest ansvariga för cancerutveckling är bakterien Helicobacter pylori (magcancer), Humant papillomvirus (livmoderhalscancer och andra cancerformer) och hepatit B och C (levercancer).

I åtminstone över 3 600 år har människan känt till cancern…

Den tidigaste beskrivningen av cancer hittades i Edwin Smith Papyrus anor från 1 600 f.Kr. Den beskriver vad som verkar vara bröstcancer. Bröstcancer behandlades då med ett verktyg som kallas en ”eldborr”, dock utan framgångar. författaren, Papyrus, avslutade sin text med: ”Det finns ingen behandling för detta”.

Gingivit kan leda till cancer…

Dålig tandhygien kan orsaka gingivit, en inflammation i tandköttet med blödande tandkött, vilket kan uppstå på grund av plack. Med tiden kan höga nivåer av inflammation i kroppen öka en persons risk att utveckla sjukdomen. Gingivit påverkar cirka 40-85% av alla vuxna och barn, så se till att sköta om dina tänder noga!

Gravida som äldre kan skapa större risk för bröstcancer…

Kvinnor som inte har några barn eller som har sin första graviditet efter de har fyllt 30 år har en något högre risk att utveckla bröstcancer än de som blir gravida medan de är yngre. Amning har också visat sig minska risken för bröstcancer något. Likaså är män som aldrig gifter sig eller lever i ett förhållande 35% mer benägna att utveckla cancer än de som lever med en partner.

HeLa-celler fick sitt namn efter Henrietta Lacks…

Henreitta Lacks dog av livmoderhalscancer år 1951, men inte förrän forskare vid Johns Hopkins sjukhus tog prover av hennes tumör upptäcktes dödsorsaken. Proverna var mycket lyckade utförda och nu har hennes celler (som nu kallas HeLa-celler) använts i flera banbrytande experiment, bland annat poliovaccin och kloning. Däremot har berättelsen inte varit helt utan kontroverser eftersom varken hon eller hennes familj gav tillstånd för hennes celler att skördas, och hennes familj har heller aldrig fått någon ekonomisk ersättning.

Man hade kunnat dämpa cancern bättre än vad man gör idag…

Läkemedelsföretag som marknadsför framgångsrika cancerläkemedel är några av de största företagen i världen idag. Även om det för närvarande råder brist på cancerläkemedel, är det endast cirka 10% som råder brist på grund av råvaror. De flesta brister beror på företags beslut att skära ned på produktionen på grund av pengar eller kvalitetsproblem.


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win