1
1 poäng

I skenet av sin komplexitet och betydelse är moderkakan en av de mest fascinerande aspekterna av graviditet och fosterutveckling. Trots att den ofta förblir dold och bortglömd i diskussionen om graviditetens underverk, spelar moderkakan en avgörande roll för att stödja fostrets tillväxt och välmående under nio månader av graviditet. I denna artikel kommer vi att utforska moderkakans funktioner, utveckling och dess centrala roll för både moderns och barnets hälsa. Följ med oss när vi har plockat fram de tio mest fascinerade fakta som finns om organet som utvecklas under graviditeten!

Både mammans och barnets blod passerar genom moderkakan – men blandas aldrig…

Moderkakan fungerar som en barriär mellan moderns och barnets blodcirkulationssystem för att förhindra att de blandas direkt. Trots att både moderns och barnets blod passerar genom moderkakan, sker detta i separata kärlnätverk och det sker ingen direkt blodöverföring mellan modern och fostret. Istället möjliggör moderkakan utbyte av näringsämnen, syre och avfallsprodukter mellan moderns och fostrets blod utan att de blandas. Detta är avgörande för att skydda barnet från moderns immunförsvar och för att säkerställa fostrets hälsa under graviditeten. [källa]

En fjärdedel av ditt blod passerar genom moderkakan varje minut…

Under graviditeten passerar ungefär 25% av moderns blod genom moderkakan – varje minut. Denna blodgenomströmning möjliggör utbyte av näringsämnen, syre och avfallsprodukter mellan modern och fostret och är avgörande för fostrets tillväxt och utveckling. [källa]

En fjärdedel av ditt blod passerar genom moderkakan i minuten…

Moderkakan är multifunktionell och har flera viktiga uppgifter för fostrets utveckling och välbefinnande…

Moderkakan är multifunktionell, vilket innebär att den har flera olika viktiga funktioner som stöder fostrets utveckling och välbefinnande under graviditeten. Dessa funktioner inkluderar försörjning av näring, syresättning, avlägsnande av avfall, hormonproduktion och skydd.

Moderkakan fungerar som ett näringsförråd genom att överföra näringsämnen från moderns blod till fostrets blod för att stödja dess tillväxt och utveckling. Den tillhandahåller även syre till fostret och hjälper till att avlägsna avfallsprodukter från fostrets blod.

Dessutom producerar moderkakan olika hormoner som är viktiga för att upprätthålla graviditeten och stödja fostrets tillväxt. Slutligen fungerar moderkakan som en barriär som skyddar fostret mot infektioner och skadliga ämnen. [källa]

Skapas med hjälp av gener från både mamman och pappan…

Moderkakan utvecklas från det befruktade ägget, även känt som zygoten, som innehåller genetiskt material från både modern och moderns partner (eller ”pappa”). När det befruktade ägget delar sig och utvecklas till en blastocyst och sedan implanteras i livmoderns vägg, bidrar celler från både modern och fostret till bildandet av moderkakan. Därför är moderkakan ett unikt organ som innehåller genetiskt material från både modern och fadern. [källa]

Moderkakan skapas med hjälp av gener från både mamman och pappan…

Börjar bildas redan 6-7 dagar efter befruktningen…

Moderkakan börjar att bildas efter att embryot har implanterats i livmoderns vägg, vanligtvis cirka 6 till 7 dagar efter befruktningen. Efter implantering börjar celler från det befruktade ägget att differentiera sig och bilda en struktur som kommer att utvecklas till moderkakan. Under de följande veckorna fortsätter moderkakan att utvecklas och växa för att stödja fostrets tillväxt och utveckling under hela graviditeten. [källa]

Är bara ett temporärt organ som avlägsnas efter graviditeten…

Moderkakan är ett temporärt organ som utvecklas under graviditeten för att stödja fostrets tillväxt och utveckling. När graviditeten avslutas och barnet har fötts, är moderkakan inte längre nödvändig och kroppen gör sig av med den. Efter förlossningen avlägsnas moderkakan vanligtvis från moderns kropp under barnets födsel genom processen med efterbörd. Efter detta avlägsnas den som medicinskt avfall. Således är moderkakan inte längre en del av moderns kropp och behövs inte efter att dess funktion har slutförts. Vid nästa eventuella graviditet bildar kroppen istället en ny moderkaka. [källa]

Lotusfödelse: En djupdykning i en alternativ födelsepraxis…

Vissa kulturer praktiserar något som kallas för ”lotus birth” eller ”lotusfödelse”. Det innebär att man låter barnet förbli fysiskt anslutet till moderkakan tills navelsträngen naturligt separerar från barnet, vilket vanligtvis sker inom 3-10 dagar efter födseln. Under denna tid förvaras moderkakan i en speciell tygpåse eller korg tills separationen inträffar. Vissa personer som praktiserar lotusfödelse tror att detta främjar en mjuk övergång för barnet från livmodern till den yttre världen och kan ha andliga eller symboliska betydelser för dem. En bild på hur en lotusfödelse ser ut finner du nedanför. [källa]

Vissa kulturer praktiserar något som kallas för "lotus birth" eller "lotusfödelse". Det innebär att man låter barnet förbli fysiskt anslutet till moderkakan tills navelsträngen naturligt separerar från barnet, vilket vanligtvis sker inom 3-10 dagar efter födseln. Under denna tid förvaras moderkakan i en speciell tygpåse eller korg tills separationen inträffar. Vissa personer som praktiserar lotusfödelse tror att detta främjar en mjuk övergång för barnet från livmodern till den yttre världen och kan ha andliga eller symboliska betydelser för dem.

Förr var det vanligt i vissa kulturer att mamman skulle äta moderkakan efter förlossningen…

Och apropå kulturskillnader; att äta moderkakan, även känt som placentofagi, var tidigare väldigt vanligt i vissa kulturer. I vissa kulturer ansågs det vara en traditionell praxis medan det i andra kulturer användes för sina eventuella medicinska eller näringsmässiga fördelar. Placentofagi har minskat i frekvens under modern tid men har fortfarande anhängare som tror att det kan ge hälsofördelar för modern efter förlossningen, såsom ökad energi, snabbare återhämtning och minskad risk för postpartumdepression. Det är också vanligt att många djur, framförallt däggdjur, äter moderkakan efter förlossningen. [källa]

Tvåäggstvillingar behöver inte alltid dela samma moderkaka…

Tvåäggstvillingar uppstår när två ägg befruktas av två olika spermier och sedan implanteras i livmoderns vägg. Om de befruktade äggen implanteras på olika platser i livmodern kan varje embryo utveckla sin egen moderkaka, vilket resulterar i två separata moderkakor för varje tvilling.

Men ibland kan de befruktade äggen implanteras nära varandra och dela samma placentaltillväxtområde. I dessa fall kan tvillingarna dela en moderkaka, vilket kallas för monochorial placenta. Således är det möjligt för tvåäggstvillingar att ha antingen två separata moderkakor eller en gemensam moderkaka beroende på hur och var de befruktade äggen implanteras. Enäggstvillingar dock, även kända som identiska tvillingar, delar vanligtvis en gemensam moderkaka. [källa]

Tvåäggstvillingar behöver inte alltid dela samma moderkaka…

Fetomaternal mikrokimerism: Ett mysterium i moderns kropp…

Embryonala celler kan passera genom moderkakan och leva i moderns kropp i flera år efter förlossningen. Detta fenomen kallas fetomaternal mikrokimerism. Det exakta syftet eller betydelsen av denna mikrokimerism förblir oklar, men det finns teorier som föreslår att det kan spela en roll i immunologiska processer, autoimmuna sjukdomar och även möjligen skydda modern mot framtida graviditetskomplikationer. Forskningen om detta område fortsätter och dess fulla konsekvenser är ännu inte helt förstådda. Vi hoppas åtminstone att det ska bli förstådda någon dag framöver! [källa]


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
2
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
2
omg
win win
1
win