Nobelpriset är årliga internationella utmärkelser, som av tre svenska och en norsk institution tilldelas personer som ”gjort mänskligheten den största nytta” inom fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fredsarbete. Priserna fastställdes av dynamitens uppfinnare, Alfred Nobel, genom hans testamente från 1895, och delades ut första gången sex år senare, 1901. Det har blivit en växande tradition att klä upp sig fint och ha en så kallad ”Nobelmiddag” hemma under Nobelprisets utdelning. Även skolor i framförallt Sverige har hoppat på trenden under senare tid. Med detta sagt bjuder vi på tio fakta som du kanske inte kände till om just Nobelpriset!

Bara levande kan få Nobelpriset – med ett undantag…

Reglerna säger att bara levande människor kan nomineras och vinna Nobelpriset. Men det finns ett undantag! Om en person dör efter att ha blivit nominerad och innan prisceremonin äger rum, är han eller hon fortfarande berättigad till priset. Detta har hänt två gånger, bland annat vann svenska Dag Hammarskjöld Fredspriset efter sin död, då han hade nominerats innan. [källa]

Nobelpriset är inget för de yngre…

I genomsnitt var alla Nobelpristagare i alla priskategorier mellan 1901 och 2017 hela 60 år gamla. Med andra ord är det inget som ungdomar kanske borde hoppas för mycket på. Dock finns det en 17-årig kvinna vid namn Malala Yousafzai (på bilden nedanför) som vann Nobels Fredspris år 2014. Hon är den yngsta som någonsin har vunnit, och den näst yngsta var 25 år gammal, Lawrence Bragg, som vann Nobelpriset i fysik 1915. [källa]

Två personer har vunnit Nobelpriset två gånger…

John Bardeen är den ende Nobelpristagaren som tilldelades Nobelpriset i fysik två gånger. Han fick priset 1956 och 1972. Likaså är Marie Curie den enda kvinnan som har hedrats med ett Nobelpris två gånger. 1903 fick hon ett Nobelpris i fysik och 1911 tilldelades hon Nobelpriset i kemi. Marie Curie var också den första kvinnan som tilldelades ett Nobelpris. [källa]

Endast ett pris delas inte ut i Stockholm…

Det enda Nobelpriset som inte delas ut i Stockholm är Fredspriset – det delas istället ut i Norge. Exakt varför är oklart, men När Alfred Nobel skrev sitt testamente var Sverige i union med Norge. Det kan vara en förklaring till varför han ville att Fredspriset skulle delas ut i Oslo. En annan förklaring som brukar lyftas fram är att Nobel ansåg att norska politiker var mer engagerade i fredsfrågor än svenska politiker. Detta pris delas ut årligen i Oslo den 10 december, i närvaro av kungen av Norge, på Alfred Nobels dödsårsdag. [källa]

9 av 10 vinnare är män…

Nobelpris har delats ut 573 gånger mellan 1901 och 2015. Och fram till år 2021 är det endast 58 kvinnor som har vunnit Nobelpriset. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om FBI

10 fakta du antagligen inte visste om FBI

Federal Bureau of Investigation (FBI) är en amerikansk federal polismyndighet som är en del av USA:s justitiedepartement. I dess jurisdiktion ingår att utreda alla federala brott som i lag eller annan reglering inte har tilldelats någon annan federal...

10 fakta du antagligen inte visste om CIA

10 fakta du antagligen inte visste om CIA

CIA - Central Intelligence Agency (på svenska Centrala underrättelsetjänsten - är den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten. CIA skapades av den tidigare presidenten Harry S. Truman då National Security Act antogs den 26 juli 1947 och ersatte då den förutvarande...

10 fakta du antagligen inte visste om vindkraftverk

10 fakta du antagligen inte visste om vindkraftverk

Vindkraftverk är en maskinkonstruktion som omvandlar kinetisk energi ur vinden till elektricitet. De består av ett stationärt torn med en rotor som snurrar genom påverkan av vindens kraft. Rotorn driver en generator som producerar el som överförs till elnätet....