2
2 points

När vi talar om världens starkaste arméer är det viktigt att ha tillgång till pålitlig och detaljerad information. En av de mest erkända källorna för sådan information är Global Firepower, en sajt som specialiserar sig på data om global försvarsinformation. För år 2024 har Global Firepower sammanställt en lista över de starkaste arméerna i världen, baserad på deras globala militära rankingsystem och PowerIndex-system. I denna artikel kommer vi att utforska de tio länder som toppar denna prestigefyllda lista! De länder som ligger i topp kanske inte kommer som någon större överraskning – men kan du gissa de övriga länderna i listan? Du finner de tio länder med de starkaste arméerna i världen nedanför!

Italien
PowerIndex: 0,1863

10 länder med de starkaste arméerna i världen (2024):
#10: Italien

tionde plats bland de starkaste arméerna i världen visar Italien sin militära styrka med ett PowerIndex0,1863, vilket understryker dess beredskap och försvarskapacitet bland de främsta globala styrkorna. Italien har en robust flotta av lufttankningsflygplan, helikoptrar, anfallsflygplan och operativa hangarfartyg. Italien upprätthåller en flotta på 404 helikoptrar, varav 58 är utpekade som anfallshelikoptrar. Dessutom opererar nationen två hangarfartyg. Italiens uppskattade militärpersonal uppgår till 289 000 man med en årlig budget31,6 miljarder dollar.

Pakistan
PowerIndex: 0,1711

10 länder med de starkaste arméerna i världen (2024):
#9: Pakistan

Pakistan har klättrat till nionde plats bland de starkaste arméerna globalt med ett PowerIndex0,1711, vilket understryker landets växande militära kapacitet och inflytande i regionen. I januari 2024 hade Pakistan en betydande arsenal bestående av över 3 700 stridsvagnar, 1 400 militära flygplan, nio operativa ubåtar och en stark styrka på 654 000 aktiva man inom militärpersonalen.

Pakistans uppgång i rankingen berodde dock inte enbart på dess militära styrka. Årets bedömning tog hänsyn till ett mer omfattande spektrum av faktorer, med särskilt fokus på naturresurser och geografisk närhet. Global Firepower placerade Pakistan i de högsta skikten över flera olika mätvärden. Dessa kriterier inkluderade aspekter som den totala befolkningen som är berättigad till militärtjänst, det totala antalet aktiva militärpersonal och den övergripande styrkan i flygplansflottan. Detta ledde till ett imponerande PowerIndex0,1711 för Pakistan. Utöver detta spenderar landet i fråga även cirka 6,3 miljarder dollar på sin årliga militärbudget, vilket å andra sidan är lägst av alla i listan.

Turkiet
PowerIndex: 0,1697

10 länder med de starkaste arméerna i världen (2024):
#8: Turkiet

Turkiet säkrade åttonde plats med ett PowerIndex0,1697 och upprätthåller en robust och strategiskt placerad militär styrka. I januari 2024 visade Turkiets militära styrka på betydande personal och en omfattande försvarsbudget. Med totalt 883 900 man i militärpersonalen och militära utgifter på 40 miljarder dollar är Turkiets väpnade styrkor välutrustade och förberedda för olika försvars- och operativa behov. Denna solida militära kapacitet understryker Turkiets framstående ställning i de globala militära rankningarna, enligt Global Firepower-organisationens bedömning.

Japan
PowerIndex: 0,1601

10 länder med de starkaste arméerna i världen (2024):
#7: Japan

Japan säkrade en sjunde plats bland de starkaste arméerna i världen med ett PowerIndex0,1601 och upprätthåller en välutrustad och teknologiskt avancerad militär styrka. I januari 2024 visade Japans militära styrka en betydande arsenal med över 1 400 militära flygplan och en stor flotta på mer än 111 000 fordon. Denna omfattande styrkeuppvisning resulterade i en anmärkningsvärd PowerIndex-poäng som visar Japans imponerande militära skicklighet, enligt bedömningar av Global Firepower. Landets totala militära personal uppgår till cirka 328 150 man med en årlig budget på drygt 53 miljarder dollar.

Storbritannien
PowerIndex: 0,1443

10 länder med de starkaste arméerna i världen (2024):
#6: Storbritannien

Storbritannien håller en stabil sjätte plats över världens starkaste arméer och upprätthåller en anmärkningsvärd militär styrka med ett PowerIndex0,1443, vilket speglar dess konsekventa försvarsinvesteringar och strategiska kapaciteter. För närvarande har Storbritannien två hangarfartyg, vilket är i linje med Kina, Italien och Indien, men betydligt färre än de 11 hangarfartyg som USA opererar. Inom flera områden, inklusive det totala antalet tillgängliga hamnar och kvaliteten på sin flotta av lufttankningsflygplan, säkrade Storbritannien en plats bland de tio främsta nationerna i bedömningen utförd av Global Firepower. Storbritanniens årliga försvarsbudget ligger på cirka 62,8 miljarder dollar, samtidigt som de har en militärpersonal på drygt 1 108 860 man.

Sydkorea
PowerIndex: 0,1416

10 länder med de starkaste arméerna i världen (2024):
#5: Sydkorea

Sydkorea är på femte plats bland de starkaste arméerna och demonstrerar en robust militär styrka med ett PowerIndex 0,1416, vilket visar landets avancerade teknologier och beredskap. Sydkorea upprätthåller en stark militär närvaro. I bedömningar utförda av Global Firepower placerade sig Sydkorea bland de fem bästa i kategorier som flygplansflottans styrka, styrkan i flottan av bepansrade stridsfordon och helikopterkapacitet.

Landet har en betydande arsenal med över 133 000 fordon och 739 helikoptrar, inklusive 112 anfallshelikoptrar. Utöver detta har landet även en militärpersonal på totalt 3 820 000 man och en försvarsbudget på 44,7 miljarder dollar.

Indien
PowerIndex: 0,1023

10 länder med de starkaste arméerna i världen (2024):
#4: Indien

På en imponerande fjärde plats visar Indien en betydande militär styrka med ett PowerIndex0,1023. Indiens väpnade styrkor uppvisar exceptionell tillväxt och en stark försvarsinfrastruktur. Landets inflytande är etablerat genom dess stora befolkningssiffror. I bedömningen utförd av Global Firepower säkrade Indien en framträdande position på grund av sin tillgängliga arbetskraft, en aktiv och mångsidig militär arbetsstyrka samt kvaliteten på paramilitära resurser. Rapporten från januari 2024 indikerade att Indiens tillgängliga arbetskraft översteg 653 miljoner individer, vilket utgjorde 47% av nationens befolkning. Dessutom underströk rapporten att Indien upprätthåller en styrka bestående av cirka 1,5 miljoner aktiva militärpersonal.

Utöver den aktiva militärpersonalen har Indien även en reserv 5 137 550 man och spenderar 74 miljarder dollar på sin årliga försvarsbudget.

Kina
PowerIndex: 0,0706

10 länder med de starkaste arméerna i världen (2024):
#3: Kina

tredje plats stoltserar Kina med en av de starkaste arméerna i världen med en betydande militär styrka och ett PowerIndex 0,0706, vilket markerar dess omfattande försvarskapaciteter och utvecklade strategiska framsteg. Enligt globala rapporter från april 2024 sträcker sig Kinas militära myndighet till över 761 miljoner individer, vilket visar på en imponerande kontroll. Dessutom besitter Kina olika militära resurser, inklusive 50 stora krigsfartyg och 78 ubåtar. Den aktiva totala militärpersonalen ligger på 3 170 000 man och landets försvarsbudget hamnar på cirka 227 miljarder dollar, vilket också är näst högst i världen.

Ryssland
PowerIndex: 0,0702

10 länder med de starkaste arméerna i världen (2024):
#2: Ryssland

andra plats bland de starkaste arméerna i världen visar Ryssland upp en robust militär styrka med ett PowerIndex 0,0702. Dess militära styrka, särskilt inom manskap och vapen, är en global influens. Ryssland intar en ansenlig position när det gäller flygplans- och marin styrka. Trots utmaningar under konflikten i Ukraina upprätthåller Ryssland en stark flotta. Med ett imponerande antal flygplan, cirka 4 100 totalt sett, förblir Ryssland en betydande aktör i den internationella militära landskapet. De exakta siffrorna är svåra uppskatta, men man tror att landet i fråga har cirka 3 570 000 aktiva man i sin militär och att man spenderar cirka 109 miljarder dollar på sin militär årligen.

USA
PowerIndex: 0,0699

10 länder med de starkaste arméerna i världen (2024):
#1: USA

I toppositionen bland de starkaste arméerna befinner sig USA med den mest kraftfulla militära styrkan globalt sett. Enligt Global Firepower, med ett PowerIndex 0,0699, demonstrerar USA oöverträffade förmågor inom försvarsteknologi och beväpnade styrkor. I april 2024 innehar USA en framträdande position globalt sett och leder från flera avgörande perspektiv.

Det inkluderar uppskattad storlek på deras flygplansflotta, antalet fartyg i deras arsenal och styrkan hos deras transportflotta. USA:s militära arsenal omfattar 92 krigsfartyg, 11 hangarfartyg, 13 300 flygplan och 983 attackhelikoptrar. Dessutom har USA den överlägset största försvarsbudgeten. Med en budget på totalt 831 miljarder dollar överträffar den Kinas försvarsbudget med mer än tre gånger, då Kina opererar med en budget på 227 miljarder dollar.

Källa: PW.live


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

2
2 points

Vad är din reaktion?

interesting interesting
2
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
2
omg
win win
1
win