3
3 points

Vegetarianism är en näringslära enligt vilken endast vegetabiliska livsmedel bör ätas, vilket innebär att en person som är vegetarian av etiska, religiösa, estetiska, miljörelaterade, hälsogrundade eller andra skäl inte intar animaliska produkter (vissa undantag kan göras för produkter som kan erhållas från levande djur). Begreppet vegetarianism avser främst kosten men det är inte ovanligt att en vegetarian även väljer att avstå från att använda animaliska produkter såsom läder, skinn och ull. Vegetarianism myntades 1847 på ett möte hos den första föreningen för vegetarianer i Ramsgate, England. Ordet är bildat ur latinets vegetabilia, dvs grönsaker.

Med detta sagt kommer här tio fakta som du kanske inte kände till om vegetarianism sedan tidigare!

Vegetarianism härstammar från början från både från indisk och grekisk filosofi…

Vegetarianism har djupa rötter i både indisk och grekisk filosofi. I Indien grundar sig vegetarianismen i filosofin om ahimsa, vilket innebär icke-våld och medkänsla för alla levande varelser. Denna princip är central inom religioner som hinduismen, jainismen och buddhismen, och uppmanar till att undvika att skada eller döda djur. I antikens Grekland hade vegetarianismen rituella och medicinska syften. Flera grekiska filosofer, som Pythagoras, praktiserade en vegetarisk diet eftersom de ansåg att det bidrog till själens renhet och en bättre hälsa. Dessa filosofer undvek kött av etiska skäl och trodde på själavandring, vilket gjorde att de valde en köttfri livsstil. [källa]

Detta är skillnaden på vegetarianism och veganism…

Skillnaden mellan vegetarianism och veganism ligger främst i vilka animaliska produkter som undviks. Vegetarianer äter inte kött, fisk eller fågel, men de kan konsumera animaliska produkter som mjölk, ost och ägg. Det finns olika typer av vegetarianer, som lakto-vegetarianer, som äter mejeriprodukter men inte ägg, och ovo-vegetarianer, som äter ägg men inte mejeriprodukter.

Veganer däremot undviker alla animaliska produkter, inklusive kött, fisk, fågel, mejeriprodukter, ägg och honung. Veganism omfattar ofta även en livsstil där man undviker produkter av animaliskt ursprung som läder, ull och siden, samt kosmetika och andra produkter som testats på djur. Sammanfattningsvis är vegetarianism en kosthållning som kan inkludera vissa animaliska produkter, medan veganism är en striktare form av kosthållning och livsstil som utesluter alla produkter av animaliskt ursprung. [källa]

Detta är skillnaden på vegetarianism och veganism…

Ordet ”vegan” härstammar från ordet ”vegetarian”…

Ordet ”vegan” skapades av Donald Watson och Elsie Shrigley, som var medlemmar i The Vegetarian Society i England. De kände att termen ”vegetarian” inte tillräckligt tydligt beskrev deras strikta växtbaserade kosthållning. År 1944 myntade de termen ”vegan” genom att ta det första och sista bokstäverna från ”vegetarian” för att beteckna en livsstil som helt och hållet avstod från animaliska produkter samt produkter som hade testats på djur. Donald Watson var en av grundarna av Vegan Society, som bildades för att främja och sprida kunskap om veganism som en etisk och hälsosam livsstil. [källa]

Detta är den vanligaste anledningen till vegetarianism…

Människor blir vegetarianer av en mångfald olika anledningar. Hälsa, politiska övertygelser, miljövård, kulturella normer, estetiska preferenser och till och med ekonomiska faktorer kan alla spela en roll i valet att anta en vegetarisk livsstil. Trots denna variation är en av de mest förekommande orsakerna till vegetarianism etiska invändningar mot djurplågeri. Många vegetarianer väljer att avstå från att äta kött och andra animaliska produkter på grund av övertygelsen om att djur förtjänar respekt, rättvisa behandlingar och frihet från lidande. [källa]

Detta är den vanligaste anledningen till vegetarianism…

Så många är vegetarianer i Sverige…

Uppgifter om antalet vegetarianer i Sverige kan variera beroende på olika källor och definitioner av vegetarianism. Enligt en rapport från 2020 av Ipsos, var cirka 10% av den svenska befolkningen vegetarianer. Detta inkluderar både lakto-ovo-vegetarianer (som äter mejeriprodukter och ägg) och veganer (som undviker alla animaliska produkter).

Dessa siffror kan jämföras med den amerikanska befolkningen, som samma år hade en uppskattad vegetarisk befolkning på endast cirka 3,2%. Störst andel vegetarianer hos befolkningen är dock Indien, där det uppskattas att drygt 30% lever en vegetarisk livsstil. [källa]

Studier har visat att det är sundare med vegetariansk kost…

The China Study” är en bok skriven av Dr. T. Colin Campbell och Thomas M. Campbell II, baserad på en omfattande studie som utfördes i Kina. Studien, som kallas för ”China-Cornell-Oxford Project”, analyserade kostvanor och hälsa hos olika befolkningsgrupper i Kina under flera årtionden.

Enligt boken visade studien att invånare i områden där kosten huvudsakligen bestod av växtnäring hade lägre incidens av västerländska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och vissa former av cancer jämfört med områden där kosten inkluderade mer animaliska produkter, särskilt kött. Författarna argumenterar för att en kost som är rik på växtnäring och låg på animaliska produkter kan främja bättre hälsa och minska risken för kroniska sjukdomar.

Studien har varit föremål för både beröm och kritik, men den har definitivt bidragit till diskussionen om sambandet mellan kost och hälsa, och hur kosten kan påverka förekomsten av olika sjukdomar. [källa]

Men det är inte bara guld och gröna skogar med vegetarianism…

Vitamin B12 är en näringsämne som främst finns i animaliska produkter som kött, fisk, mejeriprodukter och ägg. Det är en viktig vitamin för nervsystemet och blodbildning. Personer som följer en strikt vegetarisk eller vegansk kost kan ha svårt att få tillräckligt med vitamin B12 om de inte får det från kosttillskott eller berikade livsmedel.

En brist på vitamin B12 kan på sikt leda till hälsoproblem, som exempelvis benskörhet, eftersom B12 är viktigt för att bibehålla benhälsa genom sin roll i bildningen av röda blodkroppar och metabolismen av homocystein, vilket är relaterat till benmineralisering och benstyrka.

Det är därför viktigt för vegetarianer och veganer att vara medvetna om sin B12-status och eventuellt överväga att ta kosttillskott eller äta berikade livsmedel för att säkerställa att de får tillräckligt med denna viktiga vitamin. [källa]

Men det är inte bara guld och gröna skogar med vegetarianism…

Den stora myten om vegetarianism och proteiner…

Många studier har visat att vegetarianer generellt har endast något lägre proteinintag jämfört med personer som äter kött. Det är en vanlig missuppfattning att det är svårt att få tillräckligt med protein på en vegetarisk kost, men forskning visar att en mångfald av vegetabiliska källor kan ge tillräckligt med protein för att möta näringsbehoven hos de flesta människor.

Vegetabiliska proteinkällor inkluderar bönor, linser, ärtor, tofu, quinoa, nötter och frön, samt vissa spannmål och grönsaker. Genom att variera kostintaget kan vegetarianer och veganer säkerställa att de får alla essentiella aminosyror och tillräckligt med protein för att upprätthålla god hälsa och stödja kroppens funktioner.

Det är viktigt att notera att proteinbehovet varierar från person till person beroende på faktorer som ålder, kön, fysisk aktivitet och hälsotillstånd. Men för de flesta människor, inklusive vegetarianer, är det fullt möjligt att få tillräckligt med protein genom en balanserad vegetarisk kost. [källa]

Benjamin Franklin var känd vegetarian…

Benjamin Franklin (på bilden nedanför) var en av de första och mest kända amerikanska vegetarianen, och han var den som introducerade tofu till landet under 1770-talet. Dessvärre för det vegetariska samhället blev han på senare år åter köttätare igen. [källa]

Benjamin Franklin var känd vegetarian…

Ur ett miljöperspektiv är vegetarianism bättre för vår planet än köttkonsumtion…

Vegetarisk kost är generellt sett mer skonsam mot miljön jämfört med köttkonsumtion. Ett av de tydligaste exemplen på detta är vattenförbrukningen. För att producera ett kilo vete krävs ungefär 100 liter vatten, medan det för köttproduktion, särskilt från större djur som nötkreatur, kan krävas uppemot 15 000 liter vatten per kilo. Denna skillnad illustrerar hur köttproduktion kan vara betydligt mer resurskrävande och belastande för miljön jämfört med växtbaserade livsmedel som vete. Därmed kan en minskning av köttkonsumtionen bidra till att minska den globala vattenförbrukningen och andra miljöpåverkningar relaterade till livsmedelsproduktion. [källa]


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

3
3 points

Vad är din reaktion?

interesting interesting
2
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
1
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
3
omg
win win
2
win