Välj en sida

Målet för spelet är att angripa (”schacka”) motståndarens kung på ett sådant sätt att kungen inte längre har några regelrätta drag till sitt förfogande. När kungen inte längre har några drag till sitt förfogande innebär det schackmatt och man har förlorat spelet. Schack är också ett av de äldsta och mest spridda spelen som existerar. Det har troligen sitt ursprung i Indien på 500-talet och nådde Europa via Persien och Arabvärlden. Namnet ”schack” härstammar från det persiska ordet shah, som betyder ”kung”. Men låt oss istället hoppa direkt till de lite mer intressanta punkterna om brädspelet som det också tävlas vilt i!

Schack konkurrerade ut både alkoholen och hasardspelandet i indisk by…

En liten by i Indien har nästan blivit helt besatta av schack efter att en man lärde alla hur man spelar för drygt 50 år sedan för att stoppa den överdrivna alkoholkonsumtionen och hasardspel. Både alkoholkonsumtionen och hasardspelandet har övergått till nästan det obefintliga sedan invånarna istället började att fokusera på schack! [källa]

Ett obligatoriskt skolämne i Armenien…

Schack är kanske som allra populärast i öststaterna, och det är till och med så pass populärt i Armenien, att armeniska skolbarn har det som ett obligatoriskt ämne i skolorna. [källa]

Slapp dödsstraff på grund av schack…

Ossip Bernstein var en berömd schackmästare, som dömdes till döden av ryska bolsjevikerna år 1918. Medan han stod inför en grupp soldater som skulle avrätta honom, erbjöd en rysk officer – som hörde hans namn – chansen att bevisa sin identitet i ett schackspel. Bernstein slog officeraren och släpptes därefter fri. [källa]

Fler möjliga drag än vad det finns atomer…

Matematiskt sett finns det fler möjliga schackspel än det finns atomer i det observerbara universum. Det vill säga att väldigt få spel är identiska med varandra till dragen. [källa]

Matematiskt sett finns det fler möjliga schackspel än det finns atomer i det observerbara universum. Det vill säga att väldigt få spel är identiska med varandra till dragen.

Dold dörr öppnas med hjälp av en viss schackkombination…

Det finns ett företag som specialiserat sig på att skapa dolda rum för ditt hem eller kontor. Ett specifikt rum kräver att ett schackbräde spelas i en viss kombination för att lönndörren till det dolda rummet ska visa sig. [källa]