Siamesiska tvillingar är enäggstvillingar vars kroppar är sammanvuxna sedan graviditeten då det befruktade ägget inte har delats fullständigt till två skilda individer. Fenomenet uppstår en gång på mellan 50 000 och 200 000 födslar, med något högre frekvens i Sydvästasien och Afrika. Det är ett ämne som inte diskuteras alltför ofta, så därför bjuder vi här på tio fakta som du antagligen inte kände till om just siamesiska tvillingar!

Olika typer av siamesiska tvillingar…

Det finns fler olika typer av siamesisk sammanvuxenhet, även kallat siamesiska tvillingar. Den vanligaste typen är att kropparna sitter ihop vid bröstet och ibland även bålen. Dessa tvillingar delar ofta på vissa inre organ, som hjärta och lever. Det finns också mer ovanliga varianter, som att huvudena sitter ihop, eller att tvillingarna helt delar kropp, men har separata huvuden och åtminstone delvis separata inre organ. [källa]

Uppkallat efter Thailands dåvarande namn…

Fenomenet är uppkallat efter de thailändska bröderna Chang och Eng Bunker (1811 – 1874), som var sammanvuxna i bröstbenet. De turnerade som ”De siamesiska tvillingarna”. Namnet härstammar från Thailand, som då hette ”Siam”. En bild på bröderna Chang och Eng ser du nedanför. [källa]

Kvinnor dominerar fenomenet…

Uppskattningsvis är cirka 70% av alla siamesiska tvillingar som föds kvinnor. Siamesiska tvillingar kan aldrig födas med olika kön, eftersom de är identiska tvillingar. [källa]

15 olika typer av fall erkända…

Det finns hela 15 olika typer av siamesiska tvillingar. Den absolut vanligaste formen kallas ”Thoraco-omphalopagus” och innebär att tvillingparet har fötts med sammanflätade bröstkorgar och delar hjärta, och ofta även lever. Thoraco-omphalopagus står för cirka 28% av alla kända fall. [källa]

Första lyckade operationen som separerade siamesiska tvillingar…

Redan år 1955 utförde neurokirurgen Dr. Harold Voris från Mercy Hospital i Chicago, USA, den första framgångsrika operationen som separerade siamesiska tvillingar. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

De flesta relaterar nog hormoner till tonåringar - men sanningen är att vi alla ständigt bär på hormoner. Hormoner är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller ett organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. Alla flercelliga organismer...

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Just vårt genetiska arv har blivit en...

10 fakta du antagligen inte visste om människans blod

10 fakta du antagligen inte visste om människans blod

Blod är den vätska som cirkulerar i människors och andra djurs blodådror (blodkärl). Blodet pumpas runt i kroppen av hjärtat. Det går från hjärtat till lungorna för syresättning, tillbaka till hjärtat och sedan ut till kroppens vävnad. Men det här hade du så klart...