Skelettet är en stödstruktur i kroppen som är nödvändigt både för struktur och rörelseförmåga. Skelettet delas vanligen in i tre typer – yttre skelett (exoskelett), inre skelett (endoskelett) och hydrostatiskt skelett bestående av vätskefyllda kammare. Beroende på djur och art kan ett skelett vara mjukt eller hårt. I vårat fall är det hårt – stenhårt. Här följer tio fakta som du bör känna till om just ditt skelett!

Du föds med fler skelett än när du dör…

En vuxen människa har 206 skelett i kroppen, men fallet är inte detsamma för ett spädbarn. Ett nyfött barn har cirka 300 sammanflätade skelett, som består av både skelett och brosk. Brosket stelnar så småningom i benet under en process som kallas för benbildning – till exempel, knäskålarna på ett nyfött barn börjar som brosk och blir ben inom något år.

Inte undra på att de är så komplexa…

Händerna och fötterna innehåller totalt sett cirka hälften av kroppens alla ben. Händerna har 26 ben vardera medan fötterna består av 27 ben styck. Tillsammans blir detta 106 ben – det vill säga mer än hälften av kroppens totala mängd ben.

Kan födas med ett extra par revben…

En del föds med ett extra revben, som också kan vara skadligt för din hälsa. De flesta vuxna har 24 revben (det vill säga 12 par), men cirka var femhundrade människa har ett extra. I många fall är det extra revbenet inte fullständigt utvecklat, men oavsett form kan den extra revbenet orsaka hälsoproblem om det slår emot närliggande blodkärl eller nerver.

Alla ben är sammankopplade – utom ett…

Samtliga ben är sammankopplat med ett annat ben – bortsett ett. Tungbenet (hyoidben) är ett ben i halsen som inte ledar till något annat ben utan bärs av halsmuskler. Tungbenet har fått sitt namn eftersom det bär tungroten. Det har formen av en hästsko och hänger ned i ligament från processus styloideus på tinningbenet.

Proteser härstammar från forna Egypten…

De gamla egyptierna utvecklade världens första funktionella protesben. Vissa proteskroppsdelar är bara ren kosmetiska – konstgjorda ögon, till exempel – men proteser som ersätter ben har ett funktionellt syfte. För cirka 3 000 år sedan utvecklade de gamla egyptierna den första funktionella protesen: en artificiell stortå. Under år 2011 visade forskarna att egyptierna med protestår hade haft det mycket enklare att vandra runt i sandaler än människor som saknade sin stortår och inte fick proteser. Med andra ord hade den första protesen ett stort funktionellt syfte.

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

De flesta relaterar nog hormoner till tonåringar - men sanningen är att vi alla ständigt bär på hormoner. Hormoner är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller ett organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. Alla flercelliga organismer...

10 fakta du antagligen inte visste om mögel

10 fakta du antagligen inte visste om mögel

Mögel är ett samlingsnamn på alla mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga grenade trådar (hyfer), även om de i många fall inte är av samma släkt. I ett sammanhängande nätverk är alla celler genetiskt identiska, och anses därför vara samma individ....

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

Rabies - även kallat lyssa eller vattuskräck - är en virussjukdom som orsakar akut hjärninflammation hos människor och andra varmblodiga djur. Tidiga symptom innefattar bland annat feber och pirrningar vid exponeringsplatsen. Dessa symptom följs sedan av en eller...