Tourettes syndrom är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som involverar upprepande ofrivilliga rörelser samt minst ett läte; dessa kallas tics. Vokala tics kan också vara hela ord eller meningar. Oftast kommer de första ticsen vid 5–10 års ålder, men de kan också debutera både tidigare och senare; debuten måste dock vara före 18 års ålder för att diagnosen Tourettes syndrom skall kunna ställas. I Sverige brukar Tourettes syndrom räknas som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Här är tio fakta om funktionshindret som du med största sannolikhet dock inte visste!

En procent får Tourettes syndrom…

Ungefär ett barn per hundra födda utvecklar Tourette syndrom. Det är ungefär samma mängd som utvecklar autism.

Inte vanligt att svära som på filmer…

Många associerar Tourettes med ett slumpvis och notoriskt svärande i form av könsord och dylikt, men i själva verket är det bara cirka 10% som svär och säger fula ord okontrollerat.

Ärftlig sjukdom…

Tourettes syndrom är faktiskt en ärftlig neurologisk sjukdom, och är döpt efter Gilles De La Tourette (som du ser på bilden ovanför).

Har man Tourettes har man ofta något annat också…

Cirka 79% av alla med Tourettes bär på mer än just denna diagnos – exempelvis  ADD, ADHD, OCD, ångest eller dysgrafi – bara för att nämna ett par. 

Tourettes ger motorisk eller vokal tics.

Det finns två olika typer av tics när man har Tourettes; motorisk eller vokal. Den motoriska styr rörelser okontrollerat medan den sistnämnda styr ditt vokala.

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

De flesta relaterar nog hormoner till tonåringar - men sanningen är att vi alla ständigt bär på hormoner. Hormoner är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller ett organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. Alla flercelliga organismer...

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

Rabies - även kallat lyssa eller vattuskräck - är en virussjukdom som orsakar akut hjärninflammation hos människor och andra varmblodiga djur. Tidiga symptom innefattar bland annat feber och pirrningar vid exponeringsplatsen. Dessa symptom följs sedan av en eller...

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Just vårt genetiska arv har blivit en...