Välj en sida

Tourettes syndrom är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som involverar upprepande ofrivilliga rörelser samt minst ett läte; dessa kallas tics. Vokala tics kan också vara hela ord eller meningar. Oftast kommer de första ticsen vid 5–10 års ålder, men de kan också debutera både tidigare och senare; debuten måste dock vara före 18 års ålder för att diagnosen Tourettes syndrom skall kunna ställas. I Sverige brukar Tourettes syndrom räknas som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Här är tio fakta om funktionshindret som du med största sannolikhet dock inte visste!

En procent får Tourettes…

Ungefär ett barn per hundra födda utvecklar Tourette syndrom. Det är ungefär samma mängd som utvecklar autism.

Inte vanligt att svära som på filmer…

Många associerar Tourettes syndrom med ett slumpvis och notoriskt svärande i form av könsord och dylikt, men i själva verket är det bara cirka 10% som svär och säger fula ord okontrollerat.

Ärftlig sjukdom…

Tourettes syndrom är faktiskt en ärftlig neurologisk sjukdom, och är döpt efter Gilles De La Tourette (som du ser på bilden ovanför).

Har man Tourettes har man ofta något annat också…

Cirka 79% av alla med Tourettes syndrom bär på mer än just denna diagnos – exempelvis  ADD, ADHD, OCD, ångest eller dysgrafi – bara för att nämna ett par. 

Tourettes ger motorisk eller vokal tics.

Det finns två olika typer av tics när man har Tourettes syndrom; motorisk eller vokal. Den motoriska styr rörelser okontrollerat medan den sistnämnda styr ditt vokala.

10 fakta du antagligen inte visste om människan

10 fakta du antagligen inte visste om människan

Människan - eller Homo sapiens, som betyder den "visa människan på latin - är ett däggdjur av släktet Homo. Människan tillhör familjen hominider och som i sin tur tillhör ordningen primater. Alla nu levande människor tillhör underarten Homo sapiens sapiens. Men det...

10 fakta du antagligen inte visste om epilepsi

10 fakta du antagligen inte visste om epilepsi

Epilepsi - från latinska "epilepsia" - är en samlingsgrupp med diagnoser av störningar i hjärnan, som ger återkommande epileptiska anfall. Anfallen kan bestå av medvetandepåverkan, ryckningar i armar och ben eller andra neurologiska symptom och orsakas av övergående...