Välj en sida

Djurplågeri innebär att man tillfogar ett djur lidande eller missköter det. Vad som räknas som djurplågeri definieras i respektive lands lagar. Lagar mot djurplågeri skiljer sig kraftigt mellan länder. Vissa länder har inte någon lag som stoppar djurplågeri alls medan det i andra är ett brott som kan leda till böter eller längre fängelsestraff. I Sverige är djurplågeri ett brott enligt 16 kap 13§ brottsbalken och faller under allmänt åtal. För djurplågeri dömes den som ”uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år.” Med detta sagt kommer här tio fakta som du kanske inte kände till om just djurplågeri!

En människa har blivit förklarad som djur

Mary Ellen Wilson var en liten flicka som till slut förklarades till att vara ett djur år 1874. Detta för att myndigheterna skulle få bort henne från ett missbrukarhem där hon ständigt misshandlades och vansköttes av sina föräldrar. Anledningen till att myndigheterna i New York, USA, ville få henne förklarad som ett djur berodde på att djurmisshandel enligt lag var förbjudet, men lagarna om barnmisshandel var väldigt milda

Hitler var gladare i djur än människor…

När Nationalsocialistisk Front kom till makten i Tyskland under januari 1933 kom också en omfattande uppsättning av djurskyddslagar till. Hitler ska ha sagt: ”I det nya riket kommer inte fler djurplågeri att tillåtas”.

Klassisk film var full av djurplågeri…

Under inspelningen av Katten Posski och hunden Truls på äventyr (1986) gjordes en uppsjö av anklagelser om djurplågeri i filmen. Bland annat påstods det att 20 kattungar fick sätta livet till under filminspelningen, även att regissören bröt en tass på en katt och att en annan katt släpptes från en klippa på över 30 meters höjd.

25% av katterna i USA saknar klor…

Så mycket som 25% av alla katter i USA har fått sina klor avlägsnade, ett förfarande som anses som djurplågeri och är förbjudet i många länder.

Tack vare Gucci har Alabama striktare djurskyddslagar…

En torterad och bränd hund vid namn Gucci överlevde och blev en avgörande påverkan för staten Alabama i USA att klubba för striktare djurplågerilagar under år 1994.

10 fakta du antagligen inte visste om Border collie

10 fakta du antagligen inte visste om Border collie

Hundrasen Border collie ingår i gruppen vallhundar och har sitt ursprung från Storbritannien. De härstammar från gränsområdet mellan England och Skottland, vilket också har blivit en del av hundrasens namn ("border" som betyder "gräns"). En undersökning från 2012/2013...

10 fakta du antagligen inte visste om guldfiskar

10 fakta du antagligen inte visste om guldfiskar

Guldfisk (Carassius auratus) är en söt- till brackvattensfisk som tillhör familjen karpfiskar. Det är en oerhört populär prydnadsfisk och hålls ofta i trädgårdsdammar och som akvariefisk. Men hur mycket vet du egentligen om guldfiskar? Här är tio kul fakta som du...

10 fakta du antagligen inte visste om val

10 fakta du antagligen inte visste om val

Alla vet vi nog vad ett demokratiskt val är. Somliga har tur att få uppleva det som en självklarhet, medan andra mindre lyckligt lottade får kämpa och slåss för något som borde vara en självklarhet överallt. I skrivande stund är vi inne i slutskedet av det amerikanska...