2
2 points

Bålgetingar (Vespa crabro) har länge varit en källa till både fascination och fruktan. Deras storlek och kraftfulla stick gör dem till en skräckinjagande syn, men det finns mycket mer att veta om dessa imponerande insekter än deras skrämmande yttre. I denna artikel avslöjar vi tio fascinerande fakta om bålgetingar som du antagligen inte kände till sedan tidigare. Från deras viktiga roll i ekosystemet till deras unika beteenden – här är allt du behöver veta om dessa mäktiga insekter!

Så giftiga är bålgetingar…

Bålgetingen har ett gift som är mycket smärtsamt men sällan dödligt för människor. Sticket från en bålgeting orsakar smärta, svullnad och rodnad. Precis som med andra getingar kan vissa människor vara allergiska mot bålgetingsgift, vilket kan leda till allvarliga och i sällsynta fall livshotande reaktioner som kräver omedelbar medicinsk behandling.

Bålgetingens gift är inte nödvändigtvis farligare än det hos andra getingar eller bin, men eftersom bålgetingar är större kan mängden gift per stick vara större. En bålgeting kan dessutom sticka flera gånger utan att , till skillnad från bin som dör efter att ha stuckit. [källa]

Därför bör vi vara rädda om bålgetingen – detta är den bra för…

Bålgetingar spelar en viktig roll i ekosystemet och är nyttiga på flera sätt. De fungerar som rovdjur och hjälper till att kontrollera populationer av andra insekter, inklusive många skadedjur som kan skada grödor och trädgårdar. De äter bland annat flugor, fjärilar och andra getingar. Även om bålgetingar inte är de mest effektiva pollinatörerna, bidrar de ändå till pollinering när de besöker blommor för att dricka nektar.

De hjälper även till att bryta ner döda insekter, vilket bidrar till näringscykeln i naturen. Genom att hålla nere populationer av skadedjur fungerar bålgetingar som en form av biologisk bekämpning, vilket minskar behovet av kemiska bekämpningsmedel. Dessutom utgör bålgetingen en del av födan för andra djur, som bland annat fåglar och däggdjur. [källa]

Därför bör vi vara rädda om bålgetingen – detta är de bra för…

Bålgetingen är inte fridlyst i Sverige…

Fridlysning är en åtgärd som vanligtvis tillämpas på hotade eller sällsynta arter för att skydda deras populationer och bevara deras livsmiljöer. Bålgetingen betraktas inte som varken hotad eller i behov av fridlysning här i Sverige på grund av dess vanliga förekomst och dess naturliga roll i ekosystemet. Den har dock varit fridlyst, men inte sedan år 2000. [källa]

Så stor blir bålgetingarnas drottning jämfört med arbetarna och hanarna…

Precis som andra sociala getingar har även bålgetingen en drottning. Drottningen är den enda honan som producerar ägg och är central i kolonins överlevnad och tillväxt. Hon är betydligt större än arbetarna och ansvarar för att lägga ägg som utvecklas till nya arbetare och hanar i kolonin. Drottningen lever vanligtvis längre än arbetarna och är avgörande för att bibehålla kolonins stabilitet och fortlevnad. Drottningen är cirka 25 till 35 millimeter lång, medan övriga kaster är något mindre, arbetarna 18 till 24 mm, och hanarna 21 till 28 millimeter. Nedanför ser du en bild på en drottning, för att få en bättre uppfattning om dess storlek. [källa]

Så stor blir bålgetingarnas drottning jämfört med arbetarna och hanarna…

Så gör du bäst för att lindra smärtan om du har blivit stucken av en bålgeting…

Först och främst är det viktigt att ta bort stickan om den fortfarande är kvar i huden. Försök göra det försiktigt för att undvika att pressa ut mer gift i såret. Därefter kan du applicera kyla på det drabbade området. Det kan vara genom att lägga en kall kompress eller ispåse på bettet. Det hjälper till att minska svullnaden och lindra smärtan.

Om du är känslig för insektsbett och har tillgång till det kan du ta ett antihistamin för att minska eventuell allergisk reaktion och lindra klåda och svullnad. För att ytterligare lindra obehaget kan du använda en mild smärtstillande kräm eller gel på området.

Försök att undvika att klia på bettet (hur lockande det än är) eftersom det kan irritera huden och öka risken för infektion. Om du upplever allvarliga reaktioner som andningssvårigheter, svår svullnad eller snabbt utvecklande hudutslag bör du kontakta vården omedelbart. För personer med kraftiga allergiska reaktioner mot bålgetingstick kan akut medicinsk behandling vara nödvändig, inklusive användning av adrenalin (epinefrin) eller annan lämplig vård. [källa]

Bålgetingar är honungsbinens värsta fiende…

Det hör inte alls till ovanligheten att bålgetingar attackerar och dödar honungsbin. De kan tränga in i bisamhällen för att fånga och döda bin för att föda sig själva och sina larver. De utgör en betydande fara för bin, särskilt när de söker proteinrika födoämnen, som då exempelvis bin. [källa]

Här är det vanligast att du finner bålgetingars bon…

Bålgetingar bygger sina bon i olika miljöer beroende på tillgänglighet och lämplighet. Vanligtvis hittar man deras bon i håligheter i träd, i exempelvis gamla trädgårdsträd eller skogsträd. Ibland kan de även bygga bon i vindskivor, takfotar eller andra dolda utrymmen i byggnader. Det är inte ovanligt att bålgetingar också konstruerar sina bon i marken, särskilt om de hittar lämpliga håligheter eller skyddade utrymmen under jorden. En bild på hur ett bålgetingbo kan se ut finner du nedanför. [källa]

Här är det vanligast att du finner bålgetingars bon…

Så skiljer sig bålgetingar från vanliga getingar…

Getingar och bålgetingar tillhör samma familj (Vespidae), men de skiljer sig åt på flera sätt. Bålgetingar är vanligtvis större och har en distinkt färgteckning med stora gula och svarta band på kroppen, medan getingar kan vara mindre och har tunnare eller mer genomskinliga markeringar. Bålgetingar är mer benägna att vara aggressiva, särskilt vid födotillfällen, medan getingar kan vara mindre aggressiva, men deras beteende kan variera.

Bålgetingar bygger dessutom sina bon i mörka och skyddade utrymmen som jordhålor eller ihåliga träd, medan getingar bygger bon av pappersliknande material som ofta hänger från grenar eller tak. Matvanorna skiljer sig också, där bålgetingar är rovdjur som fångar andra insekter för sina larver, medan getingar äter nektar och är rovdjur i mindre utsträckning eller äta andra proteinkällor för sina larver. [källa]

Så länge lever bålgetingen…

Bålgetingar lever vanligtvis i flera månader under sommarsäsongen. Arbetarna lever vanligtvis några veckor till några månader, medan drottningen kan leva upp till ett år eller mer, speciellt om hon övervintrar. Hanarna lever vanligtvis kortare tid efter att de har parat sig med drottningen. [källa]

Så länge lever bålgetingen…

Bålgetingar kan praktisera kleptoparasitism – de stjäl med andra ord föda från andra insekter…

Det hör inte till ovanligheten att bålgetingar praktiserar kleptoparasitism, vilket innebär att de stjäl mat från andra insekter. Man har bland annat observerat bålgetingar stjäla föda från spindlars nät. [källa]


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

2
2 points

Vad är din reaktion?

interesting interesting
4
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
1
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
2
omg
win win
0
win