Autism är en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär en genomgripande störning i utvecklingen. De funktioner som påverkas är både kognitiva och emotionella, vilket bland annat medför nedsättningar inom helhetsförståelse, socialt samspel/kommunikation, planerings- och organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga, minnesfunktioner, beteenden och känslor. Du kanske själv känner någon med autism? Eller lider av diagnosen själv? Här är åtminstone tio fakta om diagnosen, som det inte pratas alltför mycket om, du antagligen inte kände till.

Över 20 miljoner…

Cirka 21,7 miljoner människor har någon form av autism världen över. Man tror dock att mörkertalet är stort i flertalet länder.

Vanligare hos killar…

En av 42 killar blir diagnostiserade med autism, medan bara en på 189 kvinnor får samma diagnos. Med andra ord är autism cirka fem gånger vanligare hos det manliga könet.

Har inget samband med vaccinering…

Andrew Wakefield (se bild ovanför), en känd läkare som hävdade att det fanns ett klart samband mellan autism och vaccinering, visade sig på senare hand ha förfalskat statistik och studier. När det hela uppdagades blev herr Wakefield av med sin läkarlicens och det blev löpsedlar över hela världen.

Ställde till med ramaskri…

Tack vare Andrew Wakefields falska studier tror än idag cirka 20% av den amerikanska befolkningen att det finns ett samband mellan autism och vaccinering. Den amerikanska regeringen jobbar aktivt med att dementera dessa påståenden.

Intensiv autism får människan att stänga av…

De med intensiv autism tyder på att människorna ”stänger av” eftersom de upplever och känner för mycket och starkt.

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

De flesta relaterar nog hormoner till tonåringar - men sanningen är att vi alla ständigt bär på hormoner. Hormoner är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller ett organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. Alla flercelliga organismer...

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

Rabies - även kallat lyssa eller vattuskräck - är en virussjukdom som orsakar akut hjärninflammation hos människor och andra varmblodiga djur. Tidiga symptom innefattar bland annat feber och pirrningar vid exponeringsplatsen. Dessa symptom följs sedan av en eller...

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Just vårt genetiska arv har blivit en...