Välj en sida

Autism är en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär en genomgripande störning i utvecklingen. De funktioner som påverkas är både kognitiva och emotionella, vilket bland annat medför nedsättningar inom helhetsförståelse, socialt samspel/kommunikation, planerings- och organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga, minnesfunktioner, beteenden och känslor. Du kanske själv känner någon med autism? Eller lider av diagnosen själv? Här är åtminstone tio fakta om diagnosen, som det inte pratas alltför mycket om, du antagligen inte kände till.

Över 20 miljoner…

Cirka 21,7 miljoner människor har någon form av autism världen över. Man tror dock att mörkertalet är stort i flertalet länder.

Vanligare hos killar…

En av 42 killar blir diagnostiserade med autism, medan bara en på 189 kvinnor får samma diagnos. Med andra ord är autism cirka fem gånger vanligare hos det manliga könet.

Har inget samband med vaccinering…

Andrew Wakefield (se bild ovanför), en känd läkare som hävdade att det fanns ett klart samband mellan autism och vaccinering, visade sig på senare hand ha förfalskat statistik och studier. När det hela uppdagades blev herr Wakefield av med sin läkarlicens och det blev löpsedlar över hela världen.

Ställde till med ramaskri…

Tack vare Andrew Wakefields falska studier tror än idag cirka 20% av den amerikanska befolkningen att det finns ett samband mellan autism och vaccinering. Den amerikanska regeringen jobbar aktivt med att dementera dessa påståenden.

Intensiv autism får människan att stänga av…

De med intensiv autism tyder på att människorna ”stänger av” eftersom de upplever och känner för mycket och starkt.

10 fakta du antagligen inte visste om människan

10 fakta du antagligen inte visste om människan

Människan - eller Homo sapiens, som betyder den "visa människan på latin - är ett däggdjur av släktet Homo. Människan tillhör familjen hominider och som i sin tur tillhör ordningen primater. Alla nu levande människor tillhör underarten Homo sapiens sapiens. Men det...

10 fakta du antagligen inte visste om epilepsi

10 fakta du antagligen inte visste om epilepsi

Epilepsi - från latinska "epilepsia" - är en samlingsgrupp med diagnoser av störningar i hjärnan, som ger återkommande epileptiska anfall. Anfallen kan bestå av medvetandepåverkan, ryckningar i armar och ben eller andra neurologiska symptom och orsakas av övergående...