Diabetes mellitus, eller i dagligt tal diabetes, är en grupp endokrina sjukdomar, där mängden socker (glukos) i blodet är förhöjt. Diabetes är klassat som en folksjukdom, med cirka 400 000 drabbade bara i Sverige. Bara i Europa beräknas cirka 52 000 000 människor ha typ 1- eller typ 2-diabetes, och fler kommer det att bli. Detta på grund av människans onyttiga och söta kost. Här är ytterligare tio fakta som du kanske inte kände till om diabetes.

Lavinartad ökning…

Forskare har förutspått att det kommer att finnas cirka 30 000 000 nya fall av diabetiker år 2025 – endast räknat i Kina.

Tusentals år gamla dokumentationer…

Det tidigaste dokumenterade omnämnandet av en sjukdom som kan betraktas som diabetesliknande, kan spåras till ett skrivet dokument i ett papyrusliknande material (1 500 år f.Kr.). Där beskrivs tydliga anvisningar på hur man kan minska sitt ständiga urinerande.

Trodde sjukdomen uppstod efter ormbett…

Ordet ”diabetes” kan spåras till den kända grekiska fysiologen Aretaeus av Cappadocia, som antagligen praktiserade strax efter Jesus födelse (exakt när är oklart). Han trodde dock att man utvecklade sjukdomen efter att ha fått ett ormbett.

Okunskap ledde till svältkurer…

Innan upptäckten av insulin år 1921, hörde det inte alls till ovanligheten att läkare ofta ordinerade sina patienter så kallade ”svältkurer”, där det rekommenderades att de endast skulle äta gröt och liknande föda.

Svårt med vikten…

Cirka 90% av de med typ 2-diabetes lider av överviktighet.

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

De flesta relaterar nog hormoner till tonåringar - men sanningen är att vi alla ständigt bär på hormoner. Hormoner är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller ett organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. Alla flercelliga organismer...

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

Rabies - även kallat lyssa eller vattuskräck - är en virussjukdom som orsakar akut hjärninflammation hos människor och andra varmblodiga djur. Tidiga symptom innefattar bland annat feber och pirrningar vid exponeringsplatsen. Dessa symptom följs sedan av en eller...

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Just vårt genetiska arv har blivit en...