1
1 poäng

Diabetes mellitus, eller i dagligt tal bara diabetes, är en grupp endokrina sjukdomar, där mängden socker (glukos) i blodet är förhöjt. Diabetes är klassat som en folksjukdom, med cirka 400 000 drabbade bara i Sverige. Här i Europa beräknas cirka 52 000 000 människor ha typ 1- eller typ 2-diabetes, och fler kommer det tyvärr att bli. Detta på grund av människans onyttiga och söta kost. Här är ytterligare tio fakta som du kanske inte kände till om just diabetes.

Lavinartad ökning…

Forskare har förutspått att det kommer att finnas cirka 30 000 000 nya fall av diabetiker år 2025 – endast räknat i Kina.

Tusentals år gamla dokumentationer…

Det tidigaste dokumenterade omnämnandet av en sjukdom som kan betraktas som diabetesliknande, kan spåras till ett skrivet dokument i ett papyrusliknande material (1 500 år f.Kr.). Där beskrivs tydliga anvisningar på hur man kan minska sitt ständiga urinerande.

Trodde först att sjukdomen uppstod efter ormbett…

Ordet ”diabetes” kan spåras till den kända grekiska fysiologen Aretaeus av Cappadocia, som antagligen praktiserade strax efter Jesus födelse (exakt när är oklart). Han trodde dock att man utvecklade sjukdomen efter att ha fått ett ormbett.

Okunskap ledde till svältkurer…

Innan upptäckten av insulin år 1921, hörde det inte alls till ovanligheten att läkare ofta ordinerade sina patienter så kallade ”svältkurer”, där det rekommenderades att de endast skulle äta gröt och liknande föda.

Svårt med vikten…

Cirka 90% av de med typ 2-diabetes lider av överviktighet. Generellt sett är övervikt en riskfaktor för typ 2-diabetes. Övervikt kan påverka kroppens insulinkänslighet och öka risken för att utveckla diabetes.

Inte första gången det har hänt…

År 1996 dog en 16-årig kvinna i staden Altoona, Pennsylvania, USA, då hennes religiösa föräldrar vägrade att ge henne någon medicin. Istället förlitade de sig på böner. Föräldrarna blev senare dömda till dråp.

Forskarna vet inte varför…

Vissa studier har påvisat att en människa med diabetes också har lättare att utveckla Alzheimers och andra demenssjukdomar jämfört med en som inte har sjukdomen. Varför det är på detta viset vet man inte riktigt.

Även djur kan drabbas…

Det är inte bara människan som lider av denna diagnos. Även hästarillrar och jordekorrar har rapporterats att ha blivit diabetiker. I miljöer där djuren frikostigt matas av oss människor, såsom djurparker, har sjukdomen rapporterats hos delfinerrävar och även en flodhäst.

Kan leda till blindhet – men går att förhindra…

Diabetes är den största anledningen till blindhet i åldrarna 20-74 år. Om diabetes hos människor upptäcks och behandlas i tid kan dock blindhet förhindras i upp till 90% av fallen.

Hjärtsjukdomar både ökar och minskar…

Hjärtsjukdomar har sjunkit bland icke-diabetiska kvinnor med hela 27%. Dessvärre har det faktiskt ökat med 23% för kvinnor som lider av diabetes.


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
0
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win