Välj en sida

Inga forum på internet är så belastade som de som handlar om barn och familjeliv. Frågor ställs om vad som är rätt och fel, vad som är normalt och onormalt – ja, allt man kan föreställa sig. Därför tänkte vi på 10fakta.se passa på att reda ut åtminstone ett par frågetecken när det kommer till barns utveckling. Håll tillgodo!

De första åren är viktigast…

De första fem åren (och speciellt de tre första) i ett barns liv är det viktigaste av dem alla. Då formar barnen nämligen hjärnans organisering, utveckling och funktion som kommer att vara med under hela livet.

Hjärnan skiljer sig från barn till vuxen…

En grupp forskare har noterat att ett barns hjärna kan jämföras med en lykta: de är vagt medveten om allt. En vuxen hjärna å andra sidan, är mer som en ficklampa: medvetet fokuserat på specifika saker men ignorera bakgrunden. Forskarna påpekar att kreativa människor har behållit en viss förmåga att tänka som ett spädbarn.

Du är programmerad till att tycka barn är söta…

Forskarna tror att människor är evolutionärt programmerad till att tycka barn är söta, just för att se till att vi vårdar dem – även genom sömnlösa nätter och kolikanfall.

Visst är de högljudda…

Evolutionsbiologer hävdar att nyfödda föds med ett ”irriterande skrik” så att föräldrar inte blir alltför känslomässigt fästa medan barnet fortfarande har en stor chans att . Dessutom, gråtandet uppmärksammar omgivningen, och föräldrarna, på att barnet är i ett behov.

Miljövariabler spelar en viktig roll…

Barns utveckling spelar en stor roll när det kommer till samspelet mellan gener och miljövariabler. Till exempel kan ett barn bära på generna som får en att bli lång, men om barnet i fråga inte får rätt näring under utvecklingsperioden kan han eller hon aldrig nå en full höjd.

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

Reumatism är ett tillstånd i lederna och bindväven som är förknippat med smärta och funktionsnedsättning. Med tiden har forskning delat upp reumatism i cirka 200 olika sjukdomar. I början av 1900-talet visade sig reumatisk feber bero på bakterier (Hemolytiska...

10 fakta du antagligen inte visste om missfall

10 fakta du antagligen inte visste om missfall

Missfall - även kallat spontan abort - innebär att en graviditet avslutas ofrivilligt innan zygoten, morulan, embryot eller fostret blivit tillräckligt utvecklat för att överleva utanför moderns kropp, det vill säga innan vecka 22. Missfall är den vanligaste...