3
3 poäng

Du kan knappast ha undgått trenden där man skulle hälla en hink med kallt vatten över sig, samtidigt som det filmades och man skulle donera en summa pengar. Ändamålet – som gick under ”Ice Bucket Challange” – var för att samla in pengar till forskning för Amyotrofisk lateralskleros, kanske mer känt som ALS. ALS är en neurodegenerativ sklerotisk nervsjukdom som leder till att de nervceller som styr kroppens muskler gradvis förtvinar. Den är den allvarligaste sjukdomen i gruppen motorneuronsjukdomar. Sjukdomen orsakar tilltagande kraftnedsättning följt av borttynande muskler (muskelatrofi) och slutligen generell förlamning. Den direkta dödsorsaken är ofta förlorad andningsförmåga och att inte heller hjärtat längre orkar pumpa. Därför känns det oerhört viktigt att informera om sjukdomen, så här kommer tio fakta om ALS som du kanske inte kände till sedan tidigare!

Vanligast efter 60 års ålder…

De flesta som utvecklar ALS är mellan åldrarna 40 till 75, medan de allra flesta visar symptom efter 60 års ålder. Sjukdomen kan även uppstå vid yngre ålder, även om förekomsten av barn och tonåringar är mycket sällsynt.

1-7 på 100 000 utvecklar ALS…

Det uppskattas att ungefär 1-7 av varje 100 000 människor på jorden kommer att utveckla ALS vid någon tidpunkt i livet. Bara i USA diagnostiseras cirka 15 nya fall av ALS dagligen. Att få en fullständig diagnos kan ta upp till ett helt år.

Vanligare hos soldater som var stationerade i Gulfregionen…

Studier har påvisat att militär personal som var utplacerade i Gulfregionen under kriget 1991 var mer benägna att utveckla sjukdomen jämfört med militär personal som inte var i regionen. Varför vet man inte riktigt.

Mycket forskning inom ämnet…

Trots att inget botemedel finns hittills i dag, så forskar man på totalt cirka 150 olika former av behandlingar för att bota eller mildra sjukdomen.

Antagligen är det flera sjukdomar…

Genetiska studier har påvisat att ALS förmodligen inte en enda sjukdom, utan en kombination av flera besläktade sjukdomar med ett liknande slutresultat.

Vanligare att män drabbas…

Cirka 85% av alla de som har en motorneuronsjukdom har sjukdomen Amyotrofisk lateralskleros. Sjukdomen är dessutom vanligare hos män än hos kvinnor (med förhållandet 3:2). I regel drabbas även män vid yngre ålder än vad kvinnor gör.

Stephen Hawking innehar världsrekord med att ha levt med diagnosen längst…

Stephen Hawking (se bilden nedan) har trotsat alla vetenskapliga odds genom att leva med sjukdomen i över 40 år – vilket också är ett världsrekord. Hawking diagnostiserades vid 21 års ålder och fick veta att han antagligen inte skulle leva till sin 25-årsdag. Han avled den 14 mars 2018.

Smak, hörsel och känsel påverkas inte…

Även om personer med ALS förlorar sin styrka och förmåga att röra sina armar, ben och organ – och slutligen förmågan att andas utan respirator – påverkar inte sjukdomen deras förmåga att se, smaka, höra eller känna beröringar.

Rökning kan utveckla sjukdomen – tror man…

Majoriteten av forskare är överens om att rökning, eller andrahandsrökning, påverkar ens kropp så pass mycket att man kan löpa större risk för att utveckla diagnosen.

Bara 10% lever i över 10 år med muskelsjukdomen…

De flesta människor med ALS dör av andningssvikt, vanligtvis inom tre till fem år efter symtomdebuten. Cirka 50% av ALS-patienterna lever i minst två år efter diagnos, 20% lever i fem år eller mer, och upp till 10% överlever mer än tio år.


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

3
3 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
4
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
2
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
1
win