Välj en sida

Lungor har som främsta uppgift att syresätta blodet och avsöndra vissa restprodukter, framförallt koldioxid. Vänster lunga (pulmo sinister) – som är aningen mindre till följd av hjärtats position – består av två lober. Höger lunga (pulmo dexter) består istället av tre lober. För dig som har dålig koll på dina lungor, eller bara vill lära dig lite kul kuriosa, följer nedan tio fakta som du bör känna till om organet!

Dina lungor är lika stora som en tennisplan…

Dina lungor är ett av dina största organ. Om du sprider ut ytan av alveolerna, säckarna där syre och blod gränsar, kan du täcka en hel tennisplan. Din kropps största organ är dock huden. [källa]

Ångor når hjärnan på under 7 sekunder…

Om du använder en förångad medicin – eller kanske röker – så tar det bara sju sekunder för ångorna att nå hjärnan genom lungorna. Att det tar så pass ”lång” tid beror på lungornas storlek. [källa]

Om du använder en förångad medicin - eller kanske röker - så tar det bara sju sekunder för ångorna att nå hjärnan genom lungorna. Att det tar så pass "lång" tid beror på lungornas storlek.

Att hosta behöver inte vara dåligt för dina lungor…

Även när du inte är sjuk hostar en normal person ungefär tio gånger om dagen. Vare sig det är på grund av en matbit, ett allergen som du av misstag andas in eller ditt eget slem som genereras av exempelvis träning. [källa]

Träning kan göra astma – och dina lungfunktioner – bättre…

Astma kan faktiskt förmildras genom träning. Det finns inte några sporter som personer med astma inte kan delta i, förutom möjligtvis dykning, vilket inte rekommenderas för astmatiker. Om man nu anser det som en sport, vill säga. [källa]

Astma kan faktiskt förmildras genom träning. Det finns inte några sporter som personer med astma inte kan delta i, förutom möjligtvis dykning, vilket inte rekommenderas för astmatiker. Om man nu anser det som en sport, vill säga.

Du behöver inte vara rökare för att utveckla lungcancer…

Du kan tillbringa hela ditt liv i en mycket ren miljö utan att ha rökt och tyvärr ändå få lungcancer. Även om majoriteten av lungcancer förekommer tack vare rökning, så gör inte all det. Men tack vare aktiv forskning har dödsantalet hos lungcancer-patienter minskat något oerhört under de senaste två årtionden. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om siamesiska tvillingar

10 fakta du antagligen inte visste om siamesiska tvillingar

Siamesiska tvillingar är enäggstvillingar vars kroppar är sammanvuxna sedan graviditeten då det befruktade ägget inte har delats fullständigt till två skilda individer. Fenomenet uppstår en gång på mellan 50 000 och 200 000 födslar, med något högre frekvens i...

10 fakta du antagligen inte visste om klimakteriet

10 fakta du antagligen inte visste om klimakteriet

Klimakteriet - övergångsåldern eller perimenopaus (från grekiskans klimakterikos = kritisk) - är den övergångstid som varar något år, då en kvinna övergår från att vara fruktsam till att inte längre få ägglossning, och därmed inte längre kan bli befruktad på den...

10 fakta du antagligen inte visste om människan

10 fakta du antagligen inte visste om människan

Människan - eller Homo sapiens, som betyder den "visa människan på latin - är ett däggdjur av släktet Homo. Människan tillhör familjen hominider och som i sin tur tillhör ordningen primater. Alla nu levande människor tillhör underarten Homo sapiens sapiens. Men det...