Mögel är ett samlingsnamn på alla mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga grenade trådar (hyfer), även om de i många fall inte är av samma släkt. I ett sammanhängande nätverk är alla celler genetiskt identiska, och anses därför vara samma individ. Mikroskopiska svampar som lever som ensamma celler kallas jäst. Även om mögel kanske inte är så önskvärt i maten, så har det också gjort mycket nytta här i världen! Utan mögel hade vi till exempel aldrig haft penicillin. Nedan finner du tio intressanta och lärorika fakta om ämnet i fråga!

Mögel är inte bara av ondo…

Mögel är en ostälskares bästa vän. Faktum är att om du gillar mögelost så äter du mögel eftersom aktiva sporer finns i kommersiellt såld mögelost. Överraskande nog bidrar mögel till ostens robusta smak. Dessutom används det i jäsningsprocessen av vissa viner, och läkemedelsindustrin använder vissa former av det för att utveckla effektiv antibiotika. Det kanske inte alltid är så mysigt att ha på övrig mat, men man får ha i åtanke att det gör mycket gott för världen också! [källa]

Det behöver inte alltid vara synligt…

Även om mögel på ditt bröd ofta kan identifieras av de grönsvarta sporerna som gör ytan på en skiva mörkare, börjar det inte med att vara grönsvart. Istället börjar det som vitaktiga sporer som sprider sig i hela brödet. Detta inledande skede av mögel är svårt att upptäcka, eftersom det smälter in naturligt med åldrandet av brödet. [källa]

Kan också vara riktigt farligt…

Det är väldigt få som dör av direkt mögelrelaterade sjukdomar. Men det påverkar immunförsvaret, vilket gör att andra sjukdomar som exempelvis lunginflammation i värsta fall kan leda till döden. En svensk studie i på 400 värmländska familjer om möglets hälsofara i byggnader visade också att astmatiker och allergiker utsattes för avsevärt större hälsorisker. [källa]

Över 10 000 olika arter av mögel finns…

På samma sätt som många typer av cancer rent generellt bara beskrivs som just ”cancer” som en enda kategori, finns det också många typer av mögel. Faktum är att det finns över 10 000 arter av mögel, som var och en har sitt eget unika fingeravtryck och inverkan på vår hälsa. Trots det häpnadsväckande antalet av olika mögeltyper, så växer det bara fem typer inomhus. [källa]

Tros ha ett samband med multipel skleros…

Även om mögel kan försvaga ditt immunförsvar och hjälpa andra sjukdomar att få fäste, tror forskare också att mögel faktiskt kan orsaka multipel skleros. Exponering för mykotoxiner orsakar till exempel inflammation, vilket ibland leder till att myelinskidan hårdnar runt nerver i hjärnan och ryggmärgen. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

Rabies - även kallat lyssa eller vattuskräck - är en virussjukdom som orsakar akut hjärninflammation hos människor och andra varmblodiga djur. Tidiga symptom innefattar bland annat feber och pirrningar vid exponeringsplatsen. Dessa symptom följs sedan av en eller...

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Just vårt genetiska arv har blivit en...

10 fakta du antagligen inte visste om klimakteriet

10 fakta du antagligen inte visste om klimakteriet

Klimakteriet - övergångsåldern eller perimenopaus (från grekiskans klimakterikos = kritisk) - är den övergångstid som varar något år, då en kvinna övergår från att vara fruktsam till att inte längre få ägglossning, och därmed inte längre kan bli befruktad på den...