Känner du till Lutetia…?

Paris i Frankrike var från första början en romersk stad. Staden gick då under namnet ”Lutetia”.

Människan var inte mer värd än salt…

Antika Grekland och Rom bytta ofta slavar mot salt, då salt ansågs som en lyxvara.

Behandlade sina slavar med respekt…

Man kan tro att slavarnas herrar var hårda och elaka, men riktigt så var inte fallet. I de flesta fall var deras herrar vänliga och hade ofta ett bonussystem. Detta för att effektivisera produktiviteten, precis likt ett modernt företag idag.

Spår av riket används än idag…

Två dammar byggda av det Romerska riket är fortfarande i bruk i Spanien – efter hela 1 900 år!

Receptet för cement försvann

Efter Romarrikets fall var tekniken för att tillblanda cement borta i över tusen år.

Inte ens romarna klarade sig undan köpcentrum

Redan på romartiden fanns det köpcentrum. Det första dokumenterade var fyra våningar högt och hade över 150 affärer.