3
3 points

I havets värld framträder sjölejon, eller öronsälar (Otariidae), som magnifika akrobater, med sina imponerande framben och eleganta simrörelser. Dyk in i deras fascinerande liv, från kustnära kolonier till djuphavets mysterier, och upptäck den enastående skönheten hos dessa marina konstnärer i dessa tio fakta som du antagligen inte hade koll på sedan tidigare när det kommer till dessa fascinerande djur!

Så skiljer sig sjölejon från sälar…

Sjölejon och sälar tillhör båda familjen öronlösa sälar (Pinnipedia), men det finns några viktiga skillnader mellan dem. Bland annat har de synliga yttre öron, medan sälar har små hål utan synliga öronflänsar. Sjölejon är generellt skickliga simmare och kan använda sina framben för att navigera i vattnet. Sälar tenderar dock att vara smidigare i vattnet och använder huvudsakligen sina bakben. Sjölejonen trivs oftare i kustområden och kolonier där de kan hitta platser att sola och vila på. Sälarna är mer anpassade till ett marint liv och kan ses längre ut till havs. Dessutom är sjölejonen i regel mer sociala och lever i större kolonier, medan sälarna kan vara mer solitära och lever oftare ensamma eller i mindre grupper. [källa]

Sjölejon kan ryta likt ett vanligt lejon…

Sjölejon är kända för sina vokala uttryck och att vara ett av de mest högljudda däggdjuren, och särskilt under parningsperioden eller när de känner sig hotade är det vanligt att de ger ifrån sig olika ljud, inklusive ett rytande. Deras förmåga att producera ljud och deras karakteristiska manar har bidragit till deras liknelse med landlevande lejon, vilket också återspeglas i deras namn. [källa]

Sjölejon kan ryta likt ett vanligt lejon…

Sjölejon dyker huvudsakligen bara i vattnet för att undkomma fara eller leta föda…

Sjölejon tillhör familjen pälssälar och är väl anpassade för både livet på land och i vatten. De spenderar mycket tid vid stränder och kuster där de bildar kolonier och utför olika aktiviteter, inklusive parning och uppfödning av ungar. De är skickliga simmare och dykare, men de dyker huvudsakligen i vatten för att undkomma fara, leta efter mat eller äta. Deras kost består vanligtvis av fisk, bläckfisk, blötdjur och kräftdjur, och de är kända för sina jakt- och simfärdigheter. [källa]

Deras parningsritualer skiljer sig från de flesta andra djurarterna…

För sjölejon är parningsritualen något annorlunda jämfört med de flesta andra djurarter. Under parningssäsongen kan sjölejonhonorna anta undergivna ställningar för att locka hanarna. Kopulationen sker vanligtvis på land eller i grunda vatten och kan vara relativt snabb, varande några minuter eller några timmar. De flesta arter häckar vanligtvis bara en gång per säsong. [källa]

Deras parningsritualer skiljer sig från de flesta andra djurarterna…

Sjölejon kan hålla andan i över 20 minuter…

De är kapabla till långa dykningar, men det exakta tidsintervallet kan variera beroende på arten och individens fysiologi. Generellt sett kan de hålla andan och stanna under vattnet i upp till 20 minuter eller mer. Vanligast är dock att de håller sig under ytan under 10-minutersperioder. [källa]

Orsaken till att sjölejon äter stenar är inte helt förstådd, även om flera teorier finns…

Sjölejon har ibland observerats äta stenar, och orsakerna till detta beteende är inte helt på det klara. Det finns flera teorier som försöker förklara varför de ibland kan konsumera stenar. Dessa teorier brukar mest handla om reglering av flytkraft, renhållning av magen och tandslipning. En del marina forskare hävdar också att de sväljer stenarna av rena misstag. [källa]

Man vet heller inte exakt var sjölejonen kommer ifrån…

Än idag vet man inte till hundra procent exakt var djuren kommer ifrån. De är definitivt däggdjur, vilket betyder att de har sitt ursprung på land, och de är nära besläktade med sälar och valrossar, men det är svårt att identifiera deras närmaste landbaserade förfader.

Som medlemmar av ordningen Carnivora är de släkt med björnar, katter och hundar, såväl som grävlingar och vesslor, som tills nyligen ansågs vara deras närmaste släktingar. Ny taxonomisk forskning tyder dock på att de faktiskt är närmare släkt med björnar och tvättbjörnar. Samma forskning tyder även på att de är närmare släkt med valrossen än de vanliga sälarna. [källa]

Man vet heller inte exakt var sjölejonen kommer ifrån…

Anses vara ett väldigt intelligent djur…

Men var de än egentligen härstammar från, så anses de vara ett väldigt intelligent djur. De har visat förmåga till inlärning, minne och problemhantering i olika studier och observationer. Djuren har även tränats framgångsrikt i fångenskap för att utföra olika trick och uppgifter. Deras förmåga att anpassa sig till olika miljöer och situationer tyder på en viss grad av intelligens och flexibilitet. [källa]

Sjölejon jagas flitigt av späckhuggare…

Främst späckhuggare, vithajar och hammarhajar har något gemensamt; de jagar ständigt sjölejon. I synnerhet de yngre kutarna som är mer sårbara för rovdjur, eftersom de är mindre bekanta med sin vattenmiljö och de faror som kan gömma sig under havens ytor. [källa]

Sjölejon jagas flitigt av späckhuggare…

Sjölejon kämpar med sjukdomar som förvärras av den globala uppvärmningen…

Det har observerats och dokumenterats att Galapagos-sjölejon, särskilt unga, är mottagliga för parasitinfektioner, särskilt av ögonsvallen Philophthalmus zalophi. Dessa parasiter orsakar allvarliga ögonskador och kan ha betydande konsekvenser för deras överlevnad, särskilt när det gäller ungar. Ökad havstemperatur, som kan vara kopplad till klimatförändringar, kan påverka parasitförekomsten och därmed påverka populationerna negativt. [källa]


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

3
3 points

Vad är din reaktion?

interesting interesting
2
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
2
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
1
win