1
1 poäng

Inavel, eller korsning mellan nära släktingar, är ett ämne som har lockat människors uppmärksamhet och upprört känslor genom historien. Trots att det kan vara en obekväm och kontroversiell diskussionspunkt, är det viktigt att förstå de potentiella konsekvenserna som kan uppstå när släktskapet blir för nära. Därför har vi listat tio fakta som du bör känna till om just inavel!

Charles Darwin var en pionjär när det kom till forskning inom inavel…

Charles Darwin var den förste att undersöka och forska på om inavel kunde orsaka defekter hos nästa generation eller inte. Han gifte sig med sin första kusin och fick tio barntre av dem dog redan som spädbarn och ytterligare tre av dem kunde inte fortplanta sig. Efter denna incident påpekade hans andra kusin, Francis Galton, farorna med att gifta sig inom släkten. Det var vid detta ögonblick som Darwin började att analysera växter för att ta reda på mer om inavel[källa]

”Genetisk sexuell attraktion” vanligt hos de som separerats vid födseln…

Förutom genetik, spelar psykologiska faktorer som mentalaemotionella och intellektuella egenskaper också en avgörande roll för attraktion och det är vanligt att människor attraheras av någon med liknande intressen och attityder. Ibland återförenas de två personer som är släktingar eller nära familj efter att de separerats vid födseln. Detta fenomen som kallas ”genetisk sexuell attraktion” och är så vanligt att vissa adoptionsbyråer varnar sina kunder om det. Det hör inte alls till ovanligheten att systrarbröderkusiner med mera utvecklar en fysisk relation efter separation vid födseln, vilket är ett exempel på ”genetisk sexuell attraktion”. [källa]

Inavel var en integrerad del av livet under antiken…

forntider var inavel en framträdande del av kulturen. Även detta var ganska känt under hela den grekisk-romerska perioden. På den tiden var syskon- eller kusinäktenskap (som Akhenaten och Nefertiti, till exempel) vanliga bland alla klasser i Egypten. De forntida egyptierna trodde på detta koncept för att hålla det ptolemaiska blodet ”rent” och ”förstärka successionslinjen”. En av egyptiernas mest välkända relationer var äktenskapet mellan Cleopatra och hennes yngre bror[källa]

Cirka 40% risk att det leder till fysiska avvikelser eller psykiska funktionshinder…

Ett annat mindre känt faktum om mänsklig inavel är att det ökar risken för infertilitet, vilket i slutändan involverar fosterskador som gomspalterhjärtsjukdomaransiktsasymmetrilåg födelseviktlångsam tillväxt och mycket mer. Enligt en vetenskaplig studie drogs slutsatsen att cirka 40% av barnen vars föräldrar tillhör samma familj föddes med vissa fysiska avvikelser och psykiska funktionshinder, några av barnen råkade även ut för en tidig död[källa]

Vår kropp har inbyggda system för att skydda oss från inavel…

En medicinsk forskning har kommit fram till slutsatsen att för att undvika incest är vi människor vanligtvis attraherade av doften av människor som är genetiskt olika oss. Det finns en grupp gener som kallas ”Major Histocompatibility Complex” (MHC), vilket är nödvändigt för vårt immunförsvar. Ju mer olika MHC är, desto starkare blir också immunförsvaret. För att undvika incest tenderar kvinnor att hitta män med olika MHC-egenskaper medan å andra sidan kvinnor som står inför hormonella störningar attraheras av de med liknande MHC. [källa]

Att växa upp under samma tak minskar riskerna för inavel…

Ett annat intressant faktum förenat med inavel är att barn som har blivit uppfostrade tillsammans, oavsett om de tillhör samma familj eller inte, av samma uppsättning föräldrar är mindre benägna att berika sexuell attraktion också. [källa]

Så säger den svenska lagen om inavel…

Enligt 6 kapitlet, 7 § i brottsbalken kan den som har sexuellt umgänge med sitt barnbarnbarnförälder eller mor- eller farförälder dömas för incest. Straffet för incest kan vara fängelse i upp till fyra år. Det är också viktigt att notera att samtycke inte anses vara en giltig försvarsgärning i incestfall, vilket betyder att även om båda parterna samtycker till det sexuella umgänget, kan det fortfarande vara straffbart enligt lagen. [källa]

Flera kulturer accepterar inavel som sin allmänna religiösa utövning…

När det kommer till inavel spelar även religion och kultur en viktig roll. I många muslimska och hinduiska samhällen i AfrikaAsien och framförallt Indien är äktenskap inom samma familj acceptabla eftersom dessa religioner tenderar att inavla på grund av religiös acceptanspreferenser och tradition[källa]

Med tiden har inaveln minskat i de västerländska kulturerna…

I västerländsk kultur har inaveln minskat med åren. Det har noterats att nivåerna av inavel sjönk så lågt som 0,5% på 1990-talet. Siffrorna gäller NordamerikaVästeuropa och även Japan[källa]

Därför lider många kungafamiljer av blödarsjuka…

En annan orsak som är ansvarig för mänsklig inavel är socioekonomisk status. Det betyder helt enkelt att en rik och högsamhällesperson bara vill gifta sig med en rik person för att upprätthålla sin familjs status. Det är anledningen till att många kungafamiljer har blödarsjuka medlemmar på grund av tidigare inavel[källa]


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
2
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
1
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
1
win