4
4 points

Islam, en av världens största religioner, är en källa till både kontrovers och djup kulturell rikedom. Trots dess globala närvaro och inflytande finns det många aspekter av denna tro som förblir relativt okända för många människor. Denna artikel avslöjar 10 fascinerande fakta om islam som inte bara kan överraska dig, utan även ge en djupare förståelse för dess komplexitet och mångfald.

Detta är kortfattat vad islam är för något…

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed600-talet i Arabien. Dess centrala lära bygger på tron på en enda Gud (Allah) och följer Koranen som helig skrift. Religionen betonar även vikten av bön, välgörenhet, fasta under Ramadan och den religiösa plikten att göra en pilgrimsfärd till Mekka åtminstone en gång i livet för dem som har möjlighet. [källa]

Så ser reglerna ut inom islam…

Islam omfattar ett system av etiska och rituella regler som vägleder troende i deras dagliga liv. Centrala principer inkluderar tron på en enda Gud (Allah), följande av de fem pelarna (tro, bön, fasta, välgörenhet och pilgrimsfärd), samt följsamhet mot Koranens och profetens (Muhammeds) läror. Andra regler inkluderar föreskrifter om mat (halal), klädsel (hijab), moral och etik, samt regler för familjeliv såsom äktenskap, arv och sociala relationer. [källa]

Så ser reglerna ut inom islam…

Eid al-Fitr och Eid al-Adha är bara några av alla högtider inom islam…

Religionen har flera högtider som är viktiga för dess troende. En av de mest betydelsefulla är Eid al-Fitr, som markerar slutetfastemånaden Ramadan. Under denna högtid firar muslimer med bön, välgörenhet och delning av måltider med familj och vänner.

En annan framträdande högtid är Eid al-Adha, som hedrar profeten Ibrahims (Abrahams) beredvillighet att offra sin son som ett tecken på tro. Under Eid al-Adha slaktar många muslimer djur och delar köttet med de behövande. Dessutom firar muslimer den islamiska nyårsdagen (Hijri), samt många lokala och nationella helgdagar i olika länder med muslimsk majoritet.

Dessa högtider är inte bara tillfällen för religiös reflektion och bön, utan också för gemenskap, välgörenhet och kulturell sammanhållning bland muslimer världen över. [källa]

Så ser människosynen ut inom islam…

Inom islam betraktas människan som en skapelse av Gud (Allah) och bärare av gudomliga anlag. Varje individ ses som unik och värdig respekt oavsett kön, etnicitet eller social ställning. Människan har en central roll som Guds ställföreträdarejorden och ansvarar för att upprätthålla rättvisa och goda handlingar. Troende förväntas visa medkänsla, barmhärtighet och solidaritet gentemot andra människor, oavsett religion eller bakgrund. Dessutom betonas vikten av personlig ansvarighet inför Gud för ens handlingar och val i livet, samtidigt som man strävar efter att leva i enlighet med Guds vilja och Koranens läror. [källa]

Så ser människosynen ut inom islam

Den islamiska kalendern: Historia och funktioner i muslimsk tidräkning…

Inom islam använder man det islamska kalendersystemet, även känt som Hijri-kalendern eller den islamiska kalendern. Detta kalendersystem baseras på profeten Muhammeds flykt (Hijra) från Mekka till Medina år 622 e.Kr. i den gregorianska kalendern. Året 2024 i den gregorianska kalendern (alltså den kalender vi använder här i Sverige) motsvarar till exempel år 1445 i den islamska kalendern. Hijri-kalendern har en månkalender med 12 månader, vilket innebär att det islamska året är kortare än det solkalenderår som används i den gregorianska kalendern. [källa]

Därför är det förbjudet att äta griskött enligt islam…

Enligt islam är det förbjudet att äta griskött på grund av att det anges som otillåtet (haram) i Koranen, den heliga skriften. I Koranen nämns specifikt att griskött är förbjudet för konsumtion för muslimer. Denna regel grundas på Guds (Allahs) lag, som anses vara en del av den religiösa och rituella renhetslagen inom islam. Troende följer dessa riktlinjer som en del av sin tro och respekt för Guds bud. Utöver religiösa aspekter finns det också hälso- och hygieniska skäl bakom förbudet, då griskött historiskt sett har varit förknippat med vissa hälsorisker och sjukdomar om det inte är tillagat på rätt sätt. [källa]

Vladimir den Store avstod att konvertera till islam eftersom religionen bland annat förbjöd alkohol…

Det finns historiska källor som indikerar att Vladimir den Store, prins av Kiev, undersökte både islam och kristendom som möjliga religioner för sitt rike 900-talet. Enligt vissa berättelser skickade han ut sändebud för att studera både religionerna. När hans sändebud rapporterade tillbaka att islam förbjöd alkohol, sägs det att Vladimir valde att inte omfatta religionen, eftersom han ansåg att det skulle vara opraktiskt att förbjuda alkohol i sitt rike.

Istället valde han att omvända sig till kristendomen och antog denna tro för sig själv och sitt rike. Vladimir den Store blev en nyckelfigur i kristnandet av Kievrus, som var en föregångare till det ryska imperiet. Således, även om detaljerna kan vara föremål för historiska tolkningar och variationer, finns det en konsensus om att Vladimir den Store valde kristendomen över islam på grund av olika faktorer, inklusive att religionen förbjöd alkohol. En bild föreställande Vladimir den Store finner du nedanför. [källa]

Vladimir den Store avstod att konvertera till islam eftersom religionen förbjöd alkohol…

Och därför är det enligt islam förbjudet att dricka alkohol…

Förbudet mot alkohol inom islam grundar sig på religiösa och moraliska principer som fastställts i Koranen och profetens (Muhammeds) sunna (levnadsregler och traditioner). Religionen betraktar alkohol och andra berusningsmedel som skadliga för både individens själsliga och fysiska välbefinnande samt för samhället i stort.

Enligt religionens källor är det Guds (Allahs) vilja att skydda människor från det som kan skada dem eller leda dem bort från Guds väg. Alkoholens beroendeframkallande natur och dess förmåga att påverka omdömet och beslutsfattandet ses som hinder för en klar och rättvis bedömning av rätt och fel. Koranen betonar vikten av klartänkthet, moralisk styrka och ansvar gentemot Gud och samhället, vilket alkoholens effekter kan undergräva.

Därför följer troende muslimer detta förbud som en del av sin religiösa praktik och strävan efter att leva i enlighet med Guds lagar och moraliska principer som sägs främja individens andliga och fysiska hälsa samt samhällets harmoni och välfärd. [källa]

Så ska kvinnor klä sig enligt islam…

Klädseln för kvinnor inom islam bör vara modest och täckande för att främja blygsamhet och respekt i samhället. Det vanligaste plagget är hijab, som täcker håret och halsen, oftast tillsammans med en långärmad topp och en lång kjol eller byxor. Detta klädselval grundar sig på tolkningar av Koranen och profetens sunna (levnadsregler och traditioner), som uppmanar till att skydda sin kropp och bevara sin integritet.

Det är också vanligt att kvinnor väljer att bära andra former av täckande kläder, såsom niqab (som täcker ansiktet förutom ögonen) eller burka (som täcker hela kroppen inklusive ansiktet med ett nät för att se genom). Dessa val av klädsel kan variera beroende på kulturella och lokala traditioner samt individuella preferenser inom olika samhällen och regioner där islam praktiseras.

Det är viktigt att påpeka att tolkningen av klädselkrav inom islam kan skilja sig åt mellan olika religiösa rättskolor och kulturella kontexter. Många muslimer ser det som en personlig och andlig plikt att respektera och följa dessa riktlinjer för klädsel som en del av sin tro och respekt för Guds lagar. [källa]

Så ska kvinnor klä sig enligt islam…

Muslimska lärda grundade de första universiteten…

En rolig fakta om islam är att de första universiteten i världshistorien grundades av muslimska lärda i Marocko, Egypten och Irak under medeltiden. Dessa universitet var centra för avancerad utbildning och forskning inom områden som medicin, matematik, astronomi och filosofi. De utvecklade också det första systemet för examina och examensbevis, vilket blev en föregångare till dagens moderna universitetssystem. [källa]


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

4
4 points

Vad är din reaktion?

interesting interesting
4
interesting
wtf wtf
5
wtf
fun fun
1
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
1
love
lol lol
1
lol
omg omg
4
omg
win win
0
win