Koldioxid, med den kemiska formeln CO2, är vid rumstemperatur en färglös gas. Den fyller viktiga biologiska funktioner och spelar en central roll för jordens växtlighet. Koldioxid är även en viktig växthusgas. Koldioxid används för många olika industriella tillämpningar, vilket har blivit ett stort klimatproblem världen över. Nedan finner du tio fakta om något som är så oerhört viktigt att diskutera i dagens samhälle!

Kan minska kognitiva funktioner med 50%…

Forskning har visat att koldioxidnivåer som vanligtvis förekommer i klassrum och kontorsutrymmen kan minska de högre kognitiva funktionerna med upp till 50%. Se med andra ord till att alltid ha frisk luft i skolan eller på ditt arbete. [källa]

Så mycket har våra utsläpp ökat med tiden…

Havet innehåller cirka 37 400 miljarder ton kol i form av koldioxid, landmassor innehåller cirka 3 000 miljarder ton, medan atmosfären innehåller cirka 720 miljarder ton. Under april 2020 utgör koldioxidhalten omkring 416 ppm av atmosfärens volym. Mellan 1982 och 2010 ökade koldioxidhalten globalt med cirka 14%, vilket bidrar till jordens uppvärmning genom växthuseffekten. [källa]

Så mycket av din kropp blir till koldioxid…

Om vi förlorar 10 kilo fett förvandlas 8,4 kilo till koldioxid som vi andas ut, medan 1,6 kilo förvandlas till vatten som utsöndras genom urin, tårar och svett. [källa]

Läskedrycksföretag stora uppköpare av koldioxid…

Koldioxid med hög renhet är en biprodukt av ammoniakgödselproduktion och köps av bland annat Coca-Cola för att kolsyra sina drycker. [källa]

Därför ska du alltid återvinna glas…

När det återvunna glaset används för att tillverka nya glasbehållare är det praktiskt taget oändligt återvinningsbart, vilket innebär att det i princip inte blir något spill under den nya tillverkningsprocessen. Dessutom sparar varje ton (1 000 kilo) glas som återvinns till nya glasartiklar 315 kilo ren koldioxid från att släppas ut i atmosfären. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om Isaac Newton

10 fakta du antagligen inte visste om Isaac Newton

Sir Isaac Newton föddes den 25 december 1642 Woolsthorpe-by-Colsterworth i Lincolnshire i England och avled den 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727 i Kensington i London. Han var en engelsk naturvetenskapsman, matematiker, teolog (antitrinitarian) och alkemist...

10 fakta du antagligen inte visste om Nobelpriset

10 fakta du antagligen inte visste om Nobelpriset

Nobelpriset är årliga internationella utmärkelser, som av tre svenska och en norsk institution tilldelas personer som "gjort mänskligheten den största nytta" inom fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fredsarbete. Priserna fastställdes av dynamitens...

10 fakta du antagligen inte visste om regnbågar

10 fakta du antagligen inte visste om regnbågar

Regnbågar är ett optiskt, meteorologiskt fenomen som uppträder som ett (nästintill) fullständigt ljusspektrum i form av en båge på himlen då solen lyser på nedfallande regn. En gammal sägen är att det ligger en kista med guld vid regnbågens slut. Dessvärre är det inte...