2
2 points

Palmolja har blivit ett ämne för heta diskussioner, både bland miljöaktivister och konsumenter. Dess närvaro i allt från mat till kosmetika väcker frågor om dess påverkan på hälsa och miljö. Men vad är egentligen sant och vad är bara myter? I den här artikeln ska vi reda ut begreppen genom att presentera tio intressanta fakta som belyser de många sidorna av palmolja och hjälper dig att förstå dess verkliga roll och påverkan.

Härifrån kommer palmolja – och det har används i tusentals år…

Palmolja kommer från oljepalmen, som huvudsakligen odlas i tropiska regioner som Malaysia och Indonesien. Oljepalmens frukter pressas för att utvinna oljan, vilket gör den till en av världens mest producerade och använda vegetabiliska oljor.

Man har använt sig utav palmolja i tusentals år tillbaka, med ursprunglig användning i Västafrika där oljepalmen är inhemsk. Industriell produktion av palmolja började dock först på 1800-talet, när den introducerades till andra delar av världen och blev en viktig råvara under den industriella revolutionen. Palmolja användes då främst i matlagning och som ingrediens i olika produkter, som bland annat tvål och stearinljus. [källa]

Så påverkar användningen av palmolja vår miljö…

Miljöpåverkan från palmolja är betydande och komplex. Den ökande efterfrågan på palmolja har lett till omfattande skövling av regnskogar, särskilt i länder som Indonesien och Malaysia. Denna avskogning för att skapa palmoljeplantager hotar den biologiska mångfalden genom att förstöra livsmiljöer för många arter, inklusive utrotningshotade djur som orangutanger och tigrar. Dessutom bidrar avskogningen till klimatförändringar genom att frigöra stora mängder koldioxid som lagras i träden. Palmoljeproduktion innebär också användning av bekämpningsmedel och gödningsmedel, vilket kan förorena mark och vattenresurser. Samtidigt finns det initiativ för hållbar palmoljeproduktion som syftar till att minska dessa negativa effekter, men deras genomslag och effektivitet varierar avsevärt. [källa]

Så påverkar användningen av palmolja vår miljö…

Det här är fördelarna med palmolja…

Palmolja har flera fördelar som har bidragit till dess utbredda användning. Den är en mycket effektiv gröda eftersom oljepalmen producerar mer olja per hektar än någon annan vegetabilisk olja, vilket gör den ekonomiskt fördelaktig och minskar behovet av mark jämfört med andra oljeväxter. Oljan är också mångsidig och används i en rad produkter, från livsmedel och kosmetika till rengöringsmedel och biodiesel. Den har en lång hållbarhet och är stabil vid höga temperaturer, vilket gör den idealisk för matlagning och bakning. Dessutom innehåller oljan naturliga antioxidanter som vitamin E, vilket kan ha hälsofördelar när den konsumeras i måttliga mängder. Hållbart producerad palmolja kan också bidra till ekonomisk utveckling i odlingsländerna genom att skapa arbetstillfällen och stödja lokala samhällen. [källa]

En matsked palmolja innehåller cirka 35% av det dagliga rekommenderade intaget av mättat fett…

Palmolja innehåller en hög andel mättat fett. En matsked palmolja (cirka 14 gram) innehåller ungefär 7 gram mättat fett. Eftersom den rekommenderade dagliga mängden mättat fett är cirka 20 gram (baserat på en kost med 2000 kalorier), motsvarar detta cirka 35 procent av det dagliga rekommenderade intaget. [källa]

En matsked palmolja innehåller cirka 35% av det dagliga rekommenderade intaget av mättat fett…

Palmoljan har lett till en ökning av hjärt- och kärlsjukdomar…

Flera studier har kopplat palmolja till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, främst kranskärlssjukdomar. Forskning har visat att höga intag av mättat fett, som bland annat det som finns i palmolja, kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Resultaten i studierna har varit väldigt varierande, men uppskattningsvis tror man att cirka 50-68 per 100 000 dödsfall inom västvärlden är relaterad till kranskärlssjukdomar. [källa]

Palmolja används i drygt hälften av alla varor vi använder dagligen…

Palmolja används idag i en mängd olika produkter utöver livsmedelsindustrin. Cirka 50% av alla varor vi använder dagligen innehåller palmolja, som exempelvis processade livsmedel, ljus, kosmetika, tvättmedel och biobränslen. Oljan är som tidigare nämnt mångsidig och används i många olika industriella och konsumtionsprodukter på grund av dess stabiliserande egenskaper och mångsidighet. [källa]

Så mycket skog skövlas varje timme för att ge plats åt palmoljeodling…

Enligt uppgifter från World Wildlife Fund (WWF) och andra källor avskogas ungefär en yta motsvarande 300 fotbollsplaner varje timme för att ge plats åt palmoljeproduktionen. Detta avskogningstempo är oroande eftersom regnskogar är viktiga livsmiljöer för många djurarter och har en avgörande roll för klimatreglering och bevarande av biologisk mångfald. [källa]

Så mycket skog skövlas varje timme för att ge plats åt palmoljeodling…

Malaysia och Indonesien står tillsammans för 90% av palmoljeproduktionen…

Malaysia och Indonesien är de två största producentländerna för palmolja i världen. Tillsammans står de för cirka 90% av världens totala palmoljeproduktion. Även om palmolja också produceras i andra regioner som Central- och Västafrika samt Centralamerika, är produktionen där betydligt mindre i jämförelse med Malaysia och Indonesien.

Som ett resultat av detta uppskattas det att en betydande del av avskogningen i Indonesien har varit olaglig. Uppskattningar och rapporter varierar, men det finns betydande bekymmer över den illegala avverkningen av regnskogar i Indonesien. Man tror att cirka 80% av all avskogning som har utförts i landet har skett genom illegal skövling. Avverkning av bara ett hektar torvskog kan frigöra upp till 6 000 ton koldioxid. Indonesien har redan avverkat över 10 miljoner hektar sådana skogar. [källa]

Flera djurarter håller på att utrotas på grund av avskogningen av regnskogarna för omvandling till palmoljeplantager…

Många djurarter är hotade av utrotning på grund av den omfattande omvandlingen av skogar till palmoljeplantager. Bland de hotade arterna finns exempelvis Borneoelefanter, sumatratigrar, asiatiska noshörningar, malajbjörnar, trädleoparder, schabraktapirer, näsapor, gibboner och många fler. Denna avskogning hotar deras livsmiljöer och minskar deras tillgång till mat och skydd, vilket i sin tur ökar risken för att de blir utrotade. Det är en av de allvarligaste konsekvenserna av den snabba expansionen av palmoljeplantager.

Dock är det sumatraorangutangen som har blivit symbolen för de fasansfulla konsekvenserna av den ohållbara palmoljeproduktionen. Över 50 orangutanger dör varje vecka till följd av avskogningen. Deras hem röjs undan med bulldozers och de lämnas kvar för att svälta ihjäl. [källa]

Flera djurarter håller på att utrotas på grund av avskogningen av regnskogarna för omvandling till palmoljeplantager…

Palmoljeindustrin har också blivit ett stort problem med barnarbete…

Palmoljeindustrin har även kopplats till allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, som bland annat barnarbete i avlägsna områden i Indonesien och Malaysia. Barn tvingas bära tunga bördor av frukt, rensa åkrar och tillbringa långa timmar böjda över för att plocka frukt från plantagemarken. Denna typ av arbetsförhållanden är ett stort bekymmer och strider mot internationella arbetsnormer och rättigheter för barn. [källa]

Palmoljeexporten har ökat med 31 100% på cirka 120 år…

Vid början av 1900-talet exporterades cirka 250 000 ton palmolja årligen från Sydostasien. Idag har den årliga exporten av palmolja ökat betydligt och uppskattas ligga runt 70-75 miljoner ton per år globalt sett, med Malaysia och Indonesien som de största producentländerna. År 2021 exporterades hela 78 miljoner ton, vilket på 121 år innebär en total ökning på drygt 31 100%. [källa]


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

2
2 points

Vad är din reaktion?

interesting interesting
3
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
3
omg
win win
0
win