5
5 points

I den ständigt föränderliga världen står mänskligheten inför en påtaglig och återkommande utmaning – pandemier. Dessa globala hälsohot reser frågor om beredskap, samarbete och vårt sätt att navigera genom kriser. Senast vi märkte av en förödande pandemi var under utbrottet av Coronaviruset – och därför kan det vara bra att känna till dessa tio fakta om pandemier som ägt rum under vår tids historia!

Spanska sjukan är en av de värsta pandemierna i historien…

Spanska sjukan, även kallad ”den stora influensan”, med sitt värsta utbrott mellan 1918-19, är bland de dödligaste pandemierna i historien. Orsakad av H1N1-influensa A-viruset upptäcktes första gången i mars 1918 i Fort Riley, Kansas, USA. Den spreds sig sedan över hela världen och orsakade en global pandemi. Uppskattningar tyder på att cirka 500 miljoner människor blev smittade och att dödssiffran kan ha varit så hög som 50 till 100 miljoner, vilket gör det till en av de mest dödliga pandemierna i historien. Sjukdomens namn, ”spanska sjukan”, kommer från att Spanien var ett av de första länderna som rapporterade om utbrottet, eftersom de inte var under censur under första världskriget och kunde rapportera om sjukdomen öppet. [källa]

2009 års pandemi av H1N1 orsakade enorm förödelse…

2009 rapporterades de första fallen av H1N1, tidigare känd som svininfluensan, i Mexiko och USA. Med tanke på att det var samma typ av virus som orsakade den ökända spanska sjukan 1918, var folk livrädda över möjligheten att pandemin skulle bli lika stor. De mexikanska myndigheterna beordrade en 5-dagars rikstäckande karantän, med nästan identiska regler som de från den senaste covid-19-pandemin. [källa]

Digerdöden var den mest förödande pandemin någonsin…

Digerdöden (1346-1353), även kallad den svarta döden och böldpesten, var en av de första pandemierna som registrerades, och det är utan tvekan den mest förödande pandemin, där över 50 miljoner människor strök med, vilket motsvarade 30-60% av den europeiska befolkningen på den tiden. Även om böldpesten tros ha sitt ursprung i Asien, var Europa den värst drabbade regionen. [källa]

Böldpesten kallades inte för ”svarta döden” på grund av dess symtom…

Den vanliga uppfattningen är att namnet ”svarta döden” härstammar från färgen vävnader eller lymfkörtlar hos de drabbade. Men det stämmer inte riktigt – namnet antas snarare ha sitt ursprung i de omfattande dödliga konsekvenserna och den mörka perioden som pandemin representerade. [källa]

Önationen Samoa klarade sig helt från dödsfall under spanska sjukan…

Under den stora influensapandemin 1918–1919, även känd som spanska sjukan, drabbades många delar av världen svårt av sjukdomen. Dock finns det några platser som lyckades undvika allvarliga följder av pandemin, Samoa var en av dem.

Samoa, en ögrupp i Söderhavet, införde snabbt strikta karantänåtgärder för att förhindra spridningen av influensan. Dessa åtgärder inkluderade att stänga sina hamnar för sjöfart och förbjuda besökare. Dessa förebyggande åtgärder var framgångsrika, och Samoa rapporterade inga dödsfall på grund av influensan under pandemin. [källa]

Många berömda personer överlevde 1918 års pandemi av spanska sjukan…

Och apropå spanska sjukan igen; Walt Disney – skaparen av Musse Pigg och Kalle Anka – var en av de många människor som överlevde 1918 års influensapandemi. Enligt rapporter blev han så sjuk att han släpptes från armén för att åka hem till sin familj. Lyckligtvis överlevde han och kunde senare i livet uppnå sitt karriärfyllda liv. Andra kända personer som insjuknade i influensan under 1918 var bland annat Mary Pickford, Franklin D. Roosevelt, Haile Selassie I och Edward Munch, för att bara nämna en handfull. [källa]

En italiensk mikrobiolog räddade många liv med sin upptäckt av SARS-CoV-1…

SARS-CoV, även känt som SARS-CoV-1, orsakade SARS-epidemin mellan 2002 och 2003. Utbrottet började i Kina och spreds sig till andra delar av världen. Uppskattningsvis avled cirka 9% av alla som smittades av viruset.

Carlo Urbani var en italiensk mikrobiolog och en hjälte under SARS-epidemin. Han var den första som identifierade och rapporterade om SARS-CoV-1 i Vietnam. Tyvärr blev han själv smittad och avled den 29 mars 2003. Han donerade frivilligt sin lungvävnad för vetenskaplig forskning efter sin död. [källa]

Digerdöden ledde delvis till en våg av antisemitiskt våld i det kristna Europa…

Digerdöden, eller svarta döden, krävde miljontals liv när den bröt ut. Men mycket få dödsfall relaterade till sjukdomen rapporterades bland de judiska samfunden. Experter tillskriver detta till de oklanderliga hygieniska metoder som judarna observerade.

De kristna samfundet i Europa tolkade dock det hela väldigt annorlunda; de trodde att pandemin var ett resultat av en judisk konspiration. Detta ledde till en våg av antisemitiskt våld i det då väldigt kristna Europa. [källa]

Encefalitis letargica-pandemin resulterade i cirka en halv miljon dödsfall…

Encephalitis lethargica, även känd som sömnflammation, europeisk sömnsjuka eller von Economo-sjukan, var en pandemi som inträffade mellan 1915 och 1926. Sjukdomen drabbade hjärnan och orsakade symtom som extrem trötthet, muskelsmärta, parkinsonism och i vissa fall en statyliknande stelhet. Den exakta dödssiffran som pandemin orsakade är ännu omtvistat, men uppskattningsvis strök ett par hundratusen människor åtminstone med.

Constantin von Economo, en österrikisk neurolog, var en av de första att beskriva sjukdomen, men det var inte förrän senare som termen ”Encephalitis lethargica” användes. Vad det var som orsakade sjukdomen är fortfarande oklart, och det finns inget känt virus eller bakterie som direkt har kopplats till den. Och även om det fanns en pandemi av encefalit, var det inte en global pandemi på samma sätt som vissa andra sjukdomar. Sjukdomen har sedan dess minskat och är inte längre en storskalig hälsorisk. [källa]

Den tredje pestpandemin varade i över ett århundrade…

De flesta pandemier som historiskt har skakat världen varade aldrig speciellt länge – förutom den tredje pestpandemin, som varade i över ett århundrade. Den tredje pestpandemin började år 1855 och varade fram till 1956. Under denna period drabbades världen av flera vågor av pesten orsakad av Yersinia pestis-bakterien, inklusive böldpesten. Dödsfallen orsakade av den tredje pestpandemin var betydande, och det var uppskattningsvis cirka 15 miljoner människor som dog till följd av denna pandemi. Siffrorna varierar beroende på källa och uppskattning, men det var definitivt en av de mest förödande pandemierna i historien. [källa]


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

5
5 points

Vad är din reaktion?

interesting interesting
3
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
2
love
lol lol
0
lol
omg omg
3
omg
win win
0
win