Välj en sida

Det finns både medicinska och psykiatriska diagnoser. En medicinsk diagnostik är en bedömning av en patients hälsotillstånd och en identifiering av eventuella sjukdomar eller tillstånd. En psykiatrisk diagnos är istället en ohälsa i psyket, det vill säga i personligheten, emotionerna eller kognitionen, vilka primärt har psykiska orsaker. Sen finns ju den där lite mer udda kategorin, som vi bara kallar för ”ovanliga diagnoser” – här är tio styck som du absolut borde känna till!

Var ensam i världen med sin diagnos…

Diagnoser finns det gott om, men det har bara funnits  en enda dokumenterad person i världen med ”Syndrome X”, som förhindrar att man åldras normalt. Brooke Greenberg blev 20 år (1993 – 2013), men var mentalt som nio månader till ett år. Likaså utvecklades kroppen aldrig mer än vad den gör för en ettåring, ungefär. [källa]

Capgras syndrom verkar oerhört läskigt…

Människor som lider av Capgras syndrom har en illusion om att en vän, make, förälder eller annan nära släkting har ersatts av en identisk kopia eller bedragare till utseende och sätt. Personen som lider av Capgras syndrom är helt övertygad om att han eller hon har rätt, men kan inte närmare förklara det. [källa]

Mandelaeffekten innebär att ett falskt minne sakapas…

Falskt minnessyndrom – även känt som Mandelaeffekten – tros ha missbrukats av flera terapeuter för att på ett falskt sätt övertyga patienter om att de har våldtagits, misshandlats eller en gång varit inblandade i sataniska kulturer. [källa]

LSD kan ge effekter månader efter…

Dagar, och möjligen till och med månader, efter det att de tar LSD upplever människor återblickar och ett syndrom som heter ”Hallucinogen Persisting Perception Disorder”, där de plötsligt upplever LSD:s effekter under en kort tidsperiod. Forskare vet ännu inte varför detta inträffar. [källa]

"Hallucinogen Persisting Perception Disorder" kan dagar - eller till och med månader - efter LSD-bruk få människor att att återuppleva LSD:s effekter. Ingen vet ännu varför detta inträffar.

En sällsynt diagnos där blinda tror de ser…

Anton-Babinski syndrom” är ett sällsynt tillstånd där en person är blind men tror att de kan se ändå. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

Reumatism är ett tillstånd i lederna och bindväven som är förknippat med smärta och funktionsnedsättning. Med tiden har forskning delat upp reumatism i cirka 200 olika sjukdomar. I början av 1900-talet visade sig reumatisk feber bero på bakterier (Hemolytiska...

10 fakta du antagligen inte visste om missfall

10 fakta du antagligen inte visste om missfall

Missfall - även kallat spontan abort - innebär att en graviditet avslutas ofrivilligt innan zygoten, morulan, embryot eller fostret blivit tillräckligt utvecklat för att överleva utanför moderns kropp, det vill säga innan vecka 22. Missfall är den vanligaste...