4
4 poäng

Migrän är en kronisk sjukdom som kännetecknas av återkommande måttlig till svår huvudvärk. Detta sker ofta i samband med ett antal symtom relaterade till det autonoma nervsystemet. Vanligtvis är huvudvärken vid migrän ensidig (drabbar ena halvan av huvudet, vill säga) och pulserande och varar mellan två timmar och tre dagar. Symtomen kan omfatta illamående, kräkningar, fotofobi (ökad känslighet för ljus), hyperakusi (ökad känslighet för ljud). Kanske är du en av alla de som lider detta? Då bör du läsa följande tio punkter nedanför!

Migrän är avsevärt vanligare hos kvinnor…

Migrän är den tredje vanligaste sjukdomen i världen. Det är också mer vanligt förekommande bland kvinnor än män. I Sverige är det ungefär tre gånger fler kvinnor (cirka 22%) som lider av migrän jämfört med män, där siffran istället bara ligger på cirka 7%. Detta innebär att i genomsnitt så lider i princip var tionde människa i Sverige av sjukdomen. [källa]

Så mycket kostar det…

Enligt European Headache Alliance beräknas samhällskostnaden för den kroniska sjukdomen uppgå till cirka 27 miljarder euro om året, vilket blir cirka 271 000 000 000 svenska kronor, mätt i dagens valuta. Detta gör migrän till den tredje mest kostsamma diagnosen i Europa. På individnivå är migrän orsak till i genomsnitt förlust av en arbetsdag i månaden. Detta då utöver personligt lidande och sämre livskvalitet, vilket självklart alltid ska prioriteras i första hand. [källa]

Den utlösande faktorn kan variera kraftigt…

För drabbade kan utlösningsfaktorn vara en källa till förvirring. De varierar från patient till patient och kommer ofta från oväntade källor som inte har någon som helst relation till varandra. Stress, för mycket eller för lite sömnuttorkningalkohol och koffein är några av de vanligaste utlösarna. Vissa människor får migrän efter att ha ätit specifika livsmedel, som exempelvis ost. Andra är känsliga för förändringar i väderförhållanden som barometertryck. Vissa människor hanterar dock sin migrän genom att finna rätt på den utlösande triggern för att sedan undvika den i bästa mån. [källa]

Kan leda till tillfällig blindhet…

Till skillnad från migrän med aura är retinal migrän begränsad till ett öga. Symtomen sträcker sig från att se blinkande stjärnor till en temporär delvis eller fullständig synförlust. Samma öga påverkas nästan alltid, och personen återfår vanligtvis synen efter 10 till 20 minuter[källa]

Hemiplegisk migrän är den mest sällsynta och läskigaste subtyperna…

En av de sällsynta och läskigaste subtyperna är hemiplegisk migrän. Människor med denna variant kan uppleva svaghetdomningarstickningar eller förlust av motorisk funktion i delar av kroppen, som bland annat armenbenet eller ansiktet. Även om sensationer vanligtvis försvinner inom ett dygn, kan de vara var som helst från en timme till flera dagar. Ibland åtföljs de av typiska migränbesvär, som huvudvärk, men de kan också uppstå helt på egen hand[källa]

Migrän kan vara ärftligt…

För de flesta med migränstörning går det i släkten. Överallt från 80% till 90% av migränpatienterna rapporterar att de har minst en familjemedlem som också lider av den kroniska sjukdomen. Om en förälder har migrän är det 50% chans att deras barn så småningom också kommer att utveckla det. Risken stiger dock avsevärt om båda föräldrarna lider av det, då det till 75% sannolikhet kommer att ärvas av avkommorna. [källa]

Även vanligt att det drabbar barn…

Den kroniska sjukdomen är inte bara ett problem för vuxna – upp till 10% av alla barn i skolåldern drabbas även av sjukdomen, och rapporterade fall kommer från barn så unga som bara 18 månader. Enligt dokumentären Out of My Head (2018) är migrän den tredje vanligaste orsaken till akutbesök för barn. Symtomen på migrän hos barn liknar det som ses hos äldre patienter: de kan uppleva intensiv huvudvärksjukdomskänslorförsvagad syn och känslighet för ljud och ljus. De stora skillnaderna är att barnmigrän ofta utvecklas plötsligt och är inte lika långlivat som hos vuxna. Hos barn är det inte ovanligt att illamående och buksmärtor känns värre än den verkliga huvudvärken. Precis som vissa drabbade inte upplever sina första episoder förrän efter puberteten, växer vissa barn med migrän ifrån det. Enligt en studie försvann symtomen helt hos 23% av barn som drabbades av det efter 25 års ålder[källa]

Så ser behandlingsstatistiken ut…

Migrän är en underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom. För att få diagnosen krävs att man har fått åtminstone fem dokumenterade anfall. Om man har migrän med aura krävs enbart två dokumenterade anfall. Statistiskt sett har nästan hälften44%, aldrig fått någon behandling mot sin migrän, och hela 49% behandlar sina anfall med receptfria läkemedel29% behandlade sina anfall med receptbelagda läkemedel och endast 12% använde sig utav förebyggande migränbehandling[källa]

Är sammanlänkat med depression…

Upp till 40% av människor med den kroniska sjukdomen lider även av depression. Risken för ångestbipolär sjukdom och panikstörning är också högre hos migränpatienter. Forskare vet ännu inte helt säkert sambandet mellan psykisk sjukdom och migrän. Medan förväntan på smärtsamma symtom kan orsaka depression och ångest hos vissa människor, tror experter att psykisk sjukdom ofta är mer än bara en effekt av att leva med migrän. Produktionen av hjärnans kemiska serotonin är involverad i både migrän och depression. Därför ordineras ibland antidepressiva medel för att öka serotoninnivåerna för att behandla just migränen. [källa]

Genetik är inte allt – kan även utvecklas…

Genetik är inte den enda faktorn som bidrar till att få migränstörning. En amerikansk studie visade att efter 12 månaders utplacering i Irak uppvisade hela 36% av krigsveteranerna symtom på migrän. Orsaken härrör ofta från huvud- eller nackskador som orsakats av explosionerfall eller andra olyckor under tjänsten. Medan posttraumatisk migrän försvinner hos de flesta patienter inom några månader, kan det i vissa fall utvecklas till ett kroniskt tillstånd. [källa]


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

4
4 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
2
love
lol lol
0
lol
omg omg
2
omg
win win
0
win