Välj en sida

Migrän är en kronisk sjukdom som kännetecknas av återkommande måttlig till svår huvudvärk. Detta sker ofta i samband med ett antal symtom relaterade till det autonoma nervsystemet. Vanligtvis är huvudvärken vid migrän ensidig (drabbar ena halvan av huvudet, vill säga) och pulserande och varar mellan två timmar och tre dagar. Symtomen kan omfatta illamående, kräkningar, fotofobi (ökad känslighet för ljus), hyperakusi (ökad känslighet för ljud). Kanske är du en av alla de som lider detta? Då bör du läsa följande tio punkter nedanför!

Migrän är avsevärt vanligare hos kvinnor…

Migrän är den tredje vanligaste sjukdomen i världen. Det är också mer vanligt förekommande bland kvinnor än män. I Sverige är det ungefär tre gånger fler kvinnor (cirka 22%) som lider av migrän jämfört med män, där siffran istället bara ligger på cirka 7%. Detta innebär att i genomsnitt så lider i princip var tionde människa i Sverige av sjukdomen. [källa]

Så mycket kostar det…

Enligt European Headache Alliance beräknas samhällskostnaden för den kroniska sjukdomen uppgå till cirka 27 miljarder euro om året, vilket blir cirka 271 000 000 000 svenska kronor, mätt i dagens valuta. Detta gör migrän till den tredje mest kostsamma diagnosen i Europa. På individnivå är migrän orsak till i genomsnitt förlust av en arbetsdag i månaden. Detta då utöver personligt lidande och sämre livskvalitet, vilket självklart alltid ska prioriteras i första hand. [källa]

Den utlösande faktorn kan variera kraftigt…

För drabbade kan utlösningsfaktorn vara en källa till förvirring. De varierar från patient till patient och kommer ofta från oväntade källor som inte har någon som helst relation till varandra. Stress, för mycket eller för lite sömn, uttorkning, alkohol och koffein är några av de vanligaste utlösarna. Vissa människor får migrän efter att ha ätit specifika livsmedel, som exempelvis ost. Andra är känsliga för förändringar i väderförhållanden som barometertryck. Vissa människor hanterar dock sin migrän genom att finna rätt på den utlösande triggern för att sedan undvika den i bästa mån. [källa]

Kan leda till tillfällig blindhet…

Till skillnad från migrän med aura är retinal migrän begränsad till ett öga. Symtomen sträcker sig från att se blinkande stjärnor till en temporär delvis eller fullständig synförlust. Samma öga påverkas nästan alltid, och personen återfår vanligtvis synen efter 10 till 20 minuter. [källa]

Det finns fall då migrän kan leda till tillfällig blindhet på ett eller båda ögonen.

Hemiplegisk migrän är den mest sällsynta och läskigaste subtyperna…

En av de sällsynta och läskigaste subtyperna är hemiplegisk migrän. Människor med denna variant kan uppleva svaghet, domningar, stickningar eller förlust av motorisk funktion i delar av kroppen, som bland annat armen, benet eller ansiktet. Även om sensationer vanligtvis försvinner inom ett dygn, kan de vara var som helst från en timme till flera dagar. Ibland åtföljs de av typiska migränbesvär, som huvudvärk, men de kan också uppstå helt på egen hand. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

Reumatism är ett tillstånd i lederna och bindväven som är förknippat med smärta och funktionsnedsättning. Med tiden har forskning delat upp reumatism i cirka 200 olika sjukdomar. I början av 1900-talet visade sig reumatisk feber bero på bakterier (Hemolytiska...

10 fakta du antagligen inte visste om missfall

10 fakta du antagligen inte visste om missfall

Missfall - även kallat spontan abort - innebär att en graviditet avslutas ofrivilligt innan zygoten, morulan, embryot eller fostret blivit tillräckligt utvecklat för att överleva utanför moderns kropp, det vill säga innan vecka 22. Missfall är den vanligaste...