Hur världen har förändrats och utvecklats bara de senaste hundra åren är fascinerande – minst sagt. Idag flyger människan överallt, förr kunde vi inte ens vara i luften. Idag åker vi med vår elbil till Ikea, förr fick man veva igång sin bil. Ja, du förstår principen. Fler forskningsprojekt är i rullning än vad det tidigare har varit i människans historia, och här är tio av de kanske mest fascinerande.

Snart kan du nyktra till på ett kvick…

Forskare forskar i skrivande stund på ett läkemedel som dramatiskt sänker alkoholnivån i blodet, som har potential att användas för att få människor att nyktra till under en mycket kort tid. Å andra sidan kan det tyckas vara till en nackdel likaväl, och användas i fel syfte. Vi hoppas på det bästa.

Rymdkrig bara en tidsfråga…

USA undersöker möjligheterna att släppa sina marinsoldater från rymden, vilket på så vis skulle få dem till att kunna nå vilken kontinent på jorden som helst inom loppet av två timmar.

Snart behöver ingen vara vegan…

Man är oerhört nära att kunna ta fram ätbart kött från stamceller, utan att något djur far illa. Problemet är att det hittills är för dyrt att producera, men man har idag lyckats ta fram färdiga hamburgare som varit odlade med stamceller. Testpersonerna kunde inte känna någon skillnad på vanligt kött och det stamodlade.

Fäll ihop din bil och slipp parkeringsavgiften…

Ett gemensamt forskningsprojekt i Europa arbetar på att ta fram en prototyp av en hopfällbar bil, vilket skulle underlätta parkeringsproblemen i Europas alla storstäder. Och Google som bara har självgående bilar! Hah!

Snart är vi i The Matrix…

Forskare i Boston, USA, har upptäckt att det kan vara möjligt att lära sig komplexa uppgifter, som exempelvis att behärska Kung-Fu eller piano med liten eller ingen medveten ansträngning överhuvudtaget, precis som i filmen The Matrix. Detta genom att ladda ner färdigheter genom MRI. Lite skrämmande är det ändå, va?

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

Rabies - även kallat lyssa eller vattuskräck - är en virussjukdom som orsakar akut hjärninflammation hos människor och andra varmblodiga djur. Tidiga symptom innefattar bland annat feber och pirrningar vid exponeringsplatsen. Dessa symptom följs sedan av en eller...

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Just vårt genetiska arv har blivit en...

10 fakta du antagligen inte visste om strålning

10 fakta du antagligen inte visste om strålning

Strålning - även känt som radiation - är utsläpp eller överföring av energi i form av vågor eller partiklar genom rum eller genom ett materialmedium. De tre huvudsakliga formerna av strålning är elektromagnetisk strålning, partikelstrålning och gravitationsstrålning....