Reumatism är ett tillstånd i lederna och bindväven som är förknippat med smärta och funktionsnedsättning. Med tiden har forskning delat upp reumatism i cirka 200 olika sjukdomar. I början av 1900-talet visade sig reumatisk feber bero på bakterier (Hemolytiska streptokocker), medan anledningen till övrig reumatism var okänd. På senare år visade det sig dock att de flesta fall av reumatism hade autoimmun orsak, det vill säga att kroppens immunförsvar av någon anledning förstör kroppens egen vävnad. Om du idag redan lider av reumatism kände du säkerligen till detta sedan tidigare, så låt oss istället gå direkt på tio punkter som kanske var lite mer okända för dig!

Förr rekommenderas radium till de med reumatism…

När forskare först började studera strålning för mer än ett sekel sedan trodde man att strålning var bra för hälsan. Faktum är att marknaderna sålde radiumhängen för reumatismpatienterTill och med världens första kvinnliga Nobel-pristagare, Marie Curie, vägrade att tro att strålning var skadligt. Fru Curie var känd för sin banbrytande forskning och gjorde upptäckter om radioaktivitet. [källa]

Så vanligt är det i Sverige…

Det finns inga exakta siffror, men uppskattningsvis utvecklar 5 – 7 personer av 1 000 personer reumatism idag. Av 100 000 personer utvecklar cirka 25 människor ledgångsreumatism årligen. Mer forskning krävs dock för att belysa reumatismens exakta orsaker, som tros vara en kombination av både gener och miljöfaktorer. [källa]

Har stora kopplingar till rökning…

Forskare tror att rökning kan ha en stor innebörd till Reumatoid artrit-utveckling. Upp till hela 50% av de med diagnosen tros ha utvecklat den genom rökning, förutsatt att de har varit genetiskt mottagliga för den. Rökare som har en genetisk variant som kallas delad epitop har en tiofaldig ökad risk för att utveckla RA. [källa]

Vanligast att utveckla mellan 30 – 50 års ålder…

Reumatism kan uppstå i alla åldrar – allt från barndomen till rena rama pensionärsåldern. Men vanligast är att man utvecklar diagnosen när man befinner sig i 30- till 50-års ålder, har forskning visat. [källa]

Kortison kan leda till både positiva och negativa effekter…

Kortison i tablettform kan vid svårare inflammationer behöva att användas under en kortare period. Dock finns risker med detta då dessa kan ge svåra biverkningar vid längre behandling, bland annat kan det leda till benskörhet, högt blodtryck, viktökning samt psykiska biverkningar. Man kan även lokalbehandla en svårt inflammerad led genom att spruta in kortison direkt i den inflammerade leden och därmed ge snabb lindring utan några direkta bieffekter. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

De flesta relaterar nog hormoner till tonåringar - men sanningen är att vi alla ständigt bär på hormoner. Hormoner är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller ett organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. Alla flercelliga organismer...

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

Rabies - även kallat lyssa eller vattuskräck - är en virussjukdom som orsakar akut hjärninflammation hos människor och andra varmblodiga djur. Tidiga symptom innefattar bland annat feber och pirrningar vid exponeringsplatsen. Dessa symptom följs sedan av en eller...

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Just vårt genetiska arv har blivit en...