Välj en sida

Missfall – även kallat spontan abort – innebär att en graviditet avslutas ofrivilligt innan zygoten, morulan, embryot eller fostret blivit tillräckligt utvecklat för att överleva utanför moderns kropp, det vill säga innan vecka 22. Missfall är den vanligaste komplikationen som kan uppstå vid en graviditet, och upp till 25% av alla kvinnor får ett missfall under sin levnadstid. Nedan följer tio fakta som du kanske inte kände till om något så oerhört tragiskt och sorgset som ett missfall.

Skillnaden på komplett och inkomplett…

Den sorgsna förekomsten kan avse flera förhållanden. Komplett missfall innebär att allt som hör till befruktningen stöts ut ur kvinnan. Det kan också vara inkomplett – då endast delar av det som hör till befruktningen stöts bort. I vissa fall kan ett missfall förutses och inte kunna hävas. Graviditeten kan bli avbruten och embryot dö, utan att det lämnar kroppen (fördröjt missfall), då skrapning måste företas. Om en graviditet avbryts efter vecka 22 och fostret inte överlever räknas det dock i Sverige som spädbarnsdöd. Före år 2008 gick denna gränsen istället vid vecka 28. [källa]

Detta är de vanligaste orsakerna…

Den vanligaste orsaken till missfall i det tidiga stadiet av graviditeten är kromosomavvikelser hos fostret, särskilt trisomi (tre kopior av ett eller flera av de 23 kromosomparen; 46X är vanligast). Kromosomavvikelser kan vara både slumpmässiga eller genetiska. Andra orsaker kan inkludera autoimmuna problem, hormonella problem, anatomiska eller strukturella problem i livmodern eller livmoderhalsen, infektion, blodproppar eller – vanligtvis – helt okända orsaker. [källa]

Majoriteten av missfall är ingens ”fel” och hade sannolikt ändå aldrig kunnat hindras…

Trots all vetenskaplig kunskap som människan idag besitter kan det ibland vara svårt att acceptera den fasansfulla nyheten. Men du borde veta att det med stor sannolikhet inte var ditt – eller någon annans – fel, och att det likväl hade kunnat hända vem som helst och aldrig hade gått att hindra. Samlag, motion och allmän stress är i de flesta fall inte orsakerna, vilket är en allmänt känd vandringssägen. [källa]

Viktigt att hantera sina känslor efter ett missfall…

Det är fullkomligt normalt om du känner dig berövad, arg, förstörd eller någon annan känsla. Oavsett om det inträffade i femte veckan eller om du fick ge födsel åt en dödfödd bebis, är dina känslor helt normala och du bör ge dig själv tillstånd och tid för att bearbeta dem. Stödgrupper kan vara till hjälp när du arbetar igenom din sorg. Om du känner dig riktigt överväldigad, kan man även erbjudas psykologhjälp. Alla människor reagerar olika, men det hör inte till ovanligheten att man som förälder kan utveckla depression, PTSD eller ångest. [källa]

Alla reagerar olika starkt efter ett missfall, men det är lika viktigt att ta sig tid för att hantera det oavsett om ett missfall sker i femte veckan eller om man måste föda en dödfödd bebis.

Det behöver dock absolut inte betyda att nästa graviditet ska ha samma utgång…

Om du har haft ett missfall, eller till och med upp till tre styck, är oddsen fortfarande bättre att din nästa graviditet kommer att resultera i ett barnafödande än ytterligare ett missfall. Människor har olika preferenser när de vill försöka igen efter en förlust av ett foster. Tala med din läkare om vad som är rätt för just dig. Om du har haft två eller flera i följd, bör du prata med din läkare om att testa för potentiellt behandlingsbara orsaker innan du blir gravid igen. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om människan

10 fakta du antagligen inte visste om människan

Människan - eller Homo sapiens, som betyder den "visa människan på latin - är ett däggdjur av släktet Homo. Människan tillhör familjen hominider och som i sin tur tillhör ordningen primater. Alla nu levande människor tillhör underarten Homo sapiens sapiens. Men det...

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

10 fakta du antagligen inte visste om reumatism

Reumatism är ett tillstånd i lederna och bindväven som är förknippat med smärta och funktionsnedsättning. Med tiden har forskning delat upp reumatism i cirka 200 olika sjukdomar. I början av 1900-talet visade sig reumatisk feber bero på bakterier (Hemolytiska...