3
1 delning, 3 poäng

Samer är ursprungsbefolkningen i delar av norra Norden samt på Kolahalvön i Ryssland. Det område som historiskt har bebotts av samer kallas ”Sápmi” eller ”Sameland”. Området omfattar främst de norra delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland, men dess exakta utbredning inom dessa stater är inte så väldefinierad, då denna varierat över tid och då de historiska källorna inte är entydiga. Antalet samer idag uppskattas till mellan 80 000 till 100 000. Nedan finner du tio fakta som du kanske inte kände till om just samer sedan tidigare!

Flest bosatta i Norge…

Som nämnt i ingressen uppskattas det idag finnas mellan 80 000 till 100 000 samer. Av dessa bor 50 000 – 65 000 i Norge20 000 – 40 000 i Sverige, cirka 8 000 i Finland och endast cirka 2 000 i Ryssland. Några exakta siffror på hur många samer det existerar finns inte. [källa]

Kallas Sápmi eller Sameland…

Området där samer alltid bott kallas ofta Sápmi eller Sameland. Området består av hela norra delen av Nordkalotten, från ryska Kolahalvaön i öster till det svenska landskapet Dalarna i söder. Några exakta gränser finns inte, då åsikterna går isär vart de i så fall skulle gå någonstans. [källa]

Klassificerade som ett urfolk…

Samerna är ett av världens urfolk som har levt på samma plats i tusentals år. Ingen vet varifrån samerna kom från början, men de fanns i Skandinavien innan Sverige, Norge, Finland och Danmark ens bildades som nationer. De har en egen kultur och ett eget språk, precis som de har ett eget sätt att skapa och sköta samhället på. Enligt FN innebär detta att man klassas som ett urfolk[källa]

Har egen flagga och  nationalsång…

Den samiska klädedräkten kallas för kolt på svenska. Den kan ha olika färger och det är dekorationerna som är utmärkande och som berättar om släkten och var den kommer ifrån. Samerna har likt vilken annan nation som helst en egen flagga (som du ser på bilden nedanför) och en egen nationalsång[källa]

Flera olika språk…

Samerna har tre språkgrupper: östsamiskacentralsamiska och sydsamiska. Inom dessa tre språkgrupper finns det ytterligare flera språk. I Sverige pratas det mest nordsamiska, men även lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska. Alla samer kan dock inte samiska, då alla inte har fått lära sig i skolan eller av sina föräldrar. [källa]

Huvudsakliga inkomster…

En del samer arbetar med konstslöjd och musik. Andra med turismen, som är en vital del av deras levebröd. Andra samer arbetar med helt vanliga jobb i det svenska samhället och behöver inte ens vara bosatta i norra Sverige. Många har exempelvis flyttat till Stockholm, och en del har till och med avsagt sig sin samiska kultur. [källa]

Renen ett viktigt djur för samerna…

Renen är ett viktigt djur för deras kultur. Man ser på renens öron vem det är som äger den. Det finns även bestämmelser om hur många renar som varje sameby får ha. Uppskattningsvis arbetar cirka 10% av samerna med renar idag. Det har även hänt att domstolar har bestämt att till exempel vindkraft har fått gå före samernas renskötsel, vilket har lett till stora protester från samernas håll. [källa]

Omnämns redan för 2 000 år sedan…

Man har hittat gamla saker i marken och målningar på klippor som är flera tusen år gamla, som har varit tillhörande samerna. Första gången de omnämns var för cirka 2 000 år sedan, då en romersk historiker skriver om ett folkslag som han kallar ”fenni”. Av beskrivningen förstår vi att det var samernas förfäder. Några hundra år senare skriver en annan historiker att samer åker skidor och har kläder av päls. Han kallar folket för ”skridfinner”. [källa]

En utdöende religion…

Förr hade samerna en egen religion, där de delade upp världen i tre delar: ”den underjordiska världen”, ”den jordiska världen” och ”den himmelska världen”. Samtliga tre världar hade egna specifika gudar. En så kallad ”nojden” var en medicinman som kunde ta kontakt med andevärlden. På senare år kom samer att bli kristna under tvång, och några på frivillig väg. Den gamla naturreligionen finns dock inte kvar idag. [källa]

Sametinget upprättas…

Sametinget är en myndighet under regeringen, som upprättade år 1993. Det jobbar cirka 55 personer på Sametinget och arbetar med frågor som rör samer, exempelvis språk, kultur, rennäring och information. Sametinget är också samernas riksdag. Folket röstar vem som ska vara med och det finns totalt 31 ledamöter. De träffas tre gånger per år och valet till Sametinget sker var fjärde år, då nya ledamöter utnämns. Sametinget är tänkt att vara samernas röst i Sverige, men de saknar makt och kan inte påverka några lagar. I praktiken kan de egentligen bara säga vad de tycker. De har heller ingen plats i Sveriges riksdag då de anses vara för [källa]


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

3
1 delning, 3 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
8
interesting
wtf wtf
4
wtf
fun fun
4
fun
geeky geeky
6
geeky
love love
0
love
lol lol
4
lol
omg omg
1
omg
win win
2
win