Samer är ursprungsbefolkningen i delar av norra Norden samt på Kolahalvön i Ryssland. Det område som historiskt har bebotts av samer kallas ”Sápmi” eller ”Sameland”. Området omfattar främst de norra delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland, men dess exakta utbredning inom dessa stater är inte så väldefinierad, då denna varierat över tid och då de historiska källorna inte är entydiga. Antalet samer idag uppskattas till mellan 80 000 till 100 000. Nedan finner du tio fakta som du kanske inte kände till om just samer sedan tidigare!

Flest bosatta i Norge…

Som nämnt i ingressen uppskattas det idag finnas mellan 80 000 till 100 000 samer. Av dessa bor 50 00065 000 i Norge, 20 00040 000 i Sverige, cirka 8 000 i Finland och endast cirka 2 000 i Ryssland. Några exakta siffror på hur många samer det existerar finns inte. [källa]

Kallas Sápmi eller Sameland…

Området där samer alltid bott kallas ofta Sápmi eller Sameland. Området består av hela norra delen av Nordkalotten, från ryska Kolahalvaön i öster till det svenska landskapet Dalarna i söder. Några exakta gränser finns inte, då åsikterna går isär vart de i så fall skulle gå någonstans. [källa]

Klassificerade som ett urfolk…

Samerna är ett av världens urfolk som har levt på samma plats i tusentals år. Ingen vet varifrån samerna kom från början, men de fanns i Skandinavien innan Sverige, Norge, Finland och Danmark ens bildades som nationer. De har en egen kultur och ett eget språk, precis som de har ett eget sätt att skapa och sköta samhället på. Enligt FN innebär detta att man klassas som ett urfolk. [källa]

Har egen flagga och  nationalsång…

Den samiska klädedräkten kallas för kolt på svenska. Den kan ha olika färger och det är dekorationerna som är utmärkande och som berättar om släkten och var den kommer ifrån. Samerna har likt vilken annan nation som helst en egen flagga (som du ser på bilden nedanför) och en egen nationalsång. [källa]

Flera olika språk…

Samerna har tre språkgrupper: östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. Inom dessa tre språkgrupper finns det ytterligare flera språk. I Sverige pratas det mest nordsamiska, men även lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska. Alla samer kan dock inte samiska, då alla inte har fått lära sig i skolan eller av sina föräldrar. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om kockar

10 fakta du antagligen inte visste om kockar

En kock, kocka eller kokerska är en person vars yrke är att självständigt laga mat. Den kock som leder ett restaurangkök kallas köksmästare, och en kvinnlig sådan kan ibland benämnas köksmästarinna. Under Covid 19-pandemin var det många kockar som blev arbetslösa i...

10 fakta du antagligen inte visste om Mensa

10 fakta du antagligen inte visste om Mensa

Mensa är en ideell förening för människor med hög IQ. Kravet för medlemskap i Mensa - förutom den obligatoriska medlemsavgift - är att vederbörande presterar ett resultat bland de översta två procenten av befolkningen på ett standardiserat och övervakat...

10 fakta du antagligen inte visste om kidnappning

10 fakta du antagligen inte visste om kidnappning

Ordet kidnappning - även kallat människorov - kommer från engelskans kid "barn" och nap (variantform av nab) "stjäla", "norpa", "nappa". Straffrättsligt i Sverige rubriceras kidnappning som människorov eller, beroende på omständigheterna, olaga frihetsberövande eller...