3
3 points

I historiens väv finns det ett antal mäktiga imperier som har format världen genom erövringar, handel och politisk dominans. Dessa imperier sträckte sig över kontinenter, kontrollerade enorma territorier och präglade kulturella, ekonomiska och politiska landskap. Genom århundradena har de tio största imperierna stått som monument över mänsklighetens kapacitet för expansion och makt. I denna artikel ska vi ta en närmare titt på dessa mäktiga riken, deras omfattning, storhetstiden, varaktigheten och hur stor del av jordens markyta de faktiskt kontrollerade. Här är de 10 största imperierna någonsin!

Xiongnu-imperiet…

Snabbfakta om imperiets storhetstid:

 • Största storhetstiden: 176 f.Kr.
 • Varaktighet: Cirka 209 f.Kr. till 93 e.Kr.
 • Storlek: 9 miljoner kvadratkilometer.
 • Del av världens yta: 6,68%.
Xiongnu-imperiet var en nomadisk statsbildning som existerade från cirka 209 f.Kr. till 93 e.Kr. Det var beläget i dagens Mongoliet, Kina och Sibirien. Xiongnu var kända för sitt militära kunnande och sin härskares stora makt. De var ofta i konflikt med de kinesiska staterna, särskilt under Qin- och Handynastierna. Deras imperium var baserat på boskapsskötsel och hästuppfödning, och de kontrollerade viktiga handelsvägar i Centralasien. Xiongnu-imperiet anses ha haft en betydande inverkan på den kinesiska historien och politiken under sin tid.

Xiongnu-imperiet var en nomadisk statsbildning som existerade från cirka 209 f.Kr. till 93 e.Kr. Det var beläget i dagens Mongoliet, Kina och Sibirien. Xiongnu var kända för sitt militära kunnande och sin härskares stora makt. De var ofta i konflikt med de kinesiska staterna, särskilt under Qin- och Handynastierna. Deras imperium var baserat på boskapsskötsel och hästuppfödning, och de kontrollerade viktiga handelsvägar i Centralasien. Xiongnu-imperiet anses ha haft en betydande inverkan på den kinesiska historien och politiken under sin tid. [källa]

Yuandynastin…

Snabbfakta om imperiets storhetstid:

 • Största storhetstiden: 1310.
 • Varaktighet: 1271 – 1368.
 • Storlek: 11 miljoner kvadratkilometer.
 • Del av världens yta: 8,16%.
Yuandynastin var den första dynastin i Kina som styrdes av mongolerna, ledd av Kublai Khan, som var en av Djingis Khans barnbarn. Den varade från år 1271 till år 1368. Under Yuandynastin enade mongolerna Kina och etablerade sin huvudstad i Peking (då känd som Khanbaliq). Kublai Khan genomförde en rad reformer, inklusive att öppna Kina för utländsk handel och etablera en effektiv byråkrati. Yuandynastin markerar en period av mongoliskt styre över Kina och var en tid av kulturell och politisk utveckling. Även om mongolerna dominerade politiken, fortsatte den kinesiska kulturen att blomstra under denna tid. Yuandynastin föll år 1368 när den kinesiska bondeklassen reste sig i revolt och störtade mongolerna, vilket ledde till uppkomsten av Mingdynastin och återställande av kinesiskt styre över Kina.

Yuandynastin var den första dynastin i Kina som styrdes av mongolerna, ledd av Kublai Khan, som var en av Djingis Khans barnbarn. Den varade från år 1271 till år 1368. Under Yuandynastin enade mongolerna Kina och etablerade sin huvudstad i Peking (då känd som Khanbaliq). Kublai Khan genomförde en rad reformer, inklusive att öppna Kina för utländsk handel och etablera en effektiv byråkrati. Yuandynastin markerar en period av mongoliskt styre över Kina och var en tid av kulturell och politisk utveckling. Även om mongolerna dominerade politiken, fortsatte den kinesiska kulturen att blomstra under denna tid. Yuandynastin föll år 1368 när den kinesiska bondeklassen reste sig i revolt och störtade mongolerna, vilket ledde till uppkomsten av Mingdynastin och återställande av kinesiskt styre över Kina. [källa]

Umayyadernas dynasti…

Snabbfakta om imperiets storhetstid:

 • Största storhetstiden: 720.
 • Varaktighet: 661 – 750.
 • Storlek: 11,1 miljoner kvadratkilometer.
 • Del av världens yta: 8,24%.
Umayyadernas dynasti var den andra kalifdynastin inom islam och styrde över det muslimska riket från år 661 till år 750. Dynastin etablerades efter mordet på den fjärde kalifen, Ali ibn Abi Talib, och dess huvudsakliga huvudstad var först Medina och senare Damaskus. Umayyaderna var kända för sina erövringar och för att ha utvidgat det muslimska riket långt bortom Arabiska halvön, inklusive erövringen av stora delar av Mellanöstern, Nordafrika och Spanien. Dynastin mötte dock också inre konflikter, inklusive strider med rivaliserande islamiska grupper och interna splittringar. Umayyadernas dynasti slutade år 750 då de störtades av Abbasiderna, vilket ledde till uppkomsten av Abbasidkalifatet.

Umayyadernas dynasti var den andra kalifdynastin inom islam och styrde över det muslimska riket från år 661 till år 750. Dynastin etablerades efter mordet på den fjärde kalifen, Ali ibn Abi Talib, och dess huvudsakliga huvudstad var först Medina och senare Damaskus. Umayyaderna var kända för sina erövringar och för att ha utvidgat det muslimska riket långt bortom Arabiska halvön, inklusive erövringen av stora delar av Mellanöstern, Nordafrika och Spanien. Dynastin mötte dock också inre konflikter, inklusive strider med rivaliserande islamiska grupper och interna splittringar. Umayyadernas dynasti slutade år 750 då de störtades av Abbasiderna, vilket ledde till uppkomsten av Abbasidkalifatet, som är nästa imperium på listan. [källa]

Abbasidkalifatet…

Snabbfakta om imperiets storhetstid:

 • Största storhetstiden: 750.
 • Varaktighet: 750 – 1258.
 • Storlek: 11,1 miljoner kvadratkilometer.
 • Del av världens yta: 8,24%.
Abbasidkalifatet var den tredje dynastin inom islam och styrde över det muslimska riket från år 750 till 1258. Det etablerades efter att Abbas ibn Abd al-Muttalib, en ättling till Profeten Muhammed, utropades till kalif och flyttade huvudstaden till Bagdad. Abbasiderna fortsatte den muslimska expansionen och stärkte handel och kultur inom sitt rike. Abbasidernas kalifat var kulturellt blomstrande, med betydande framsteg inom vetenskap, filosofi, litteratur och konst, särskilt under sin guldålder på 800- och 900-talen. Kalifatet mötte dock interna och externa hot, inklusive uppror, splittringar och attacker från främmande makter. Abbasidkalifatet föll år 1258 när Bagdad erövrades av mongolerna under Djingis Khans son, Hülegü Khan.

Abbasidkalifatet var den tredje dynastin inom islam och styrde över det muslimska riket från år 750 till 1258. Det etablerades efter att Abbas ibn Abd al-Muttalib, en ättling till Profeten Muhammed, utropades till kalif och flyttade huvudstaden till Bagdad. Abbasiderna fortsatte den muslimska expansionen och stärkte handel och kultur inom sitt rike. Abbasidernas kalifat var kulturellt blomstrande, med betydande framsteg inom vetenskap, filosofi, litteratur och konst, särskilt under sin guldålder på 800- och 900-talen. Kalifatet mötte dock interna och externa hot, inklusive uppror, splittringar och attacker från främmande makter. Abbasidkalifatet föll år 1258 när Bagdad erövrades av mongolerna under Djingis Khans son, Hülegü Khan. [källa]

Franska kolonialimperiet…

Snabbfakta om imperiets storhetstid:

 • Största storhetstiden: 1920.
 • Varaktighet: 1534 – 1977.
 • Storlek: 11,5 miljoner kvadratkilometer.
 • Del av världens yta: 8,53%.
Franska kolonialimperiet var en samling av franska kolonier och territorier som spände över flera kontinenter från mitten av 1500-talet till mitten av 1900-talet. Det inkluderade områden i Afrika, Asien, Amerika och Oceanien. Fransmännen använde kolonierna för ekonomisk vinning genom exploatering av naturresurser och handel samt för att utöka sitt politiska inflytande. Kolonialimperiet var känt för sin administrativa struktur och kulturella påverkan på de erövrade områdena. Efter andra världskriget började avkoloniseringen av franska territorier, vilket resulterade i att många kolonier istället blev självständiga länder.

Franska kolonialimperiet var en samling av franska kolonier och territorier som spände över flera kontinenter från mitten av 1500-talet till mitten av 1900-talet. Det inkluderade områden i Afrika, Asien, Amerika och Oceanien. Fransmännen använde kolonierna för ekonomisk vinning genom exploatering av naturresurser och handel samt för att utöka sitt politiska inflytande. Kolonialimperiet var känt för sin administrativa struktur och kulturella påverkan på de erövrade områdena. Efter andra världskriget började avkoloniseringen av franska territorier, vilket resulterade i att många kolonier istället blev självständiga länder. [källa]

Spanska imperiet…

Snabbfakta om imperiets storhetstid:

 • Största storhetstiden: 1810.
 • Varaktighet: 1492 – 1898.
 • Storlek: 13,7 miljoner kvadratkilometer.
 • Del av världens yta: 10,17%.

Det spanska imperiet var en av de största och mest inflytelserika koloniala rikena i världshistorien. Det sträckte sig över stora delar av Central- och Sydamerika, Nordamerika, Västindien, delar av Afrika, Oceanien och Asien från slutet av 1400-talet till början av 1900-talet. Imperiet etablerades efter den berömda resan av Christopher Columbus år 1492 och byggdes vidare under 1500- och 1600-talen genom erövringar, handel och kolonisation. Spanien utnyttjade de erövrade territorierna för att extrahera rikedomar, särskilt guld och silver, samt för att utöva politisk och religiös kontroll. Imperiet var också en plats för kulturellt utbyte och spridning av spanska språket och kulturen över hela världen. På 1800-talet började dock imperiet att krympa på grund av krig och avkolonisering, och många av dess territorier blev självständiga nationer. [källa]

Qingdynastin…

Snabbfakta om imperiets storhetstid:

 • Största storhetstiden: 1790.
 • Varaktighet: 1644 – 1912.
 • Storlek: 14,7 miljoner kvadratkilometer.
 • Del av världens yta: 10,91%.
Qingdynastin var den sista kejserliga dynastin i Kina och varade från 1644 till 1912. Den etablerades av manchuerna, en etnisk grupp från Manchuriet som erövrade Kina och störtade den föregående Mingdynastin. Under Qingdynastin upplevde Kina perioder av politisk stabilitet och ekonomisk tillväxt, särskilt under början av dynastin. Qing-regeringen bidrog till modernisering av infrastruktur och förvaltningssystem, men stod också inför utmaningar som korruption, yttre hot och inre oroligheter, inklusive uppror och västerländsk imperialism. Qingdynastin föll 1912 efter Xinhairevolutionen och grundandet av Republiken Kina.

Qingdynastin var den sista kejserliga dynastin i Kina och varade från 1644 till 1912. Den etablerades av manchuerna, en etnisk grupp från Manchuriet som erövrade Kina och störtade den föregående Mingdynastin. Under Qingdynastin upplevde Kina perioder av politisk stabilitet och ekonomisk tillväxt, särskilt under början av dynastin. Qing-regeringen bidrog till modernisering av infrastruktur och förvaltningssystem, men stod också inför utmaningar som korruption, yttre hot och inre oroligheter, inklusive uppror och västerländsk imperialism. Qingdynastin föll 1912 efter Xinhairevolutionen och grundandet av Republiken Kina. [källa]

Kejsardömet Ryssland…

Snabbfakta om imperiets storhetstid:

 • Största storhetstiden: 1895.
 • Varaktighet: 1721 – 1917.
 • Storlek: 22,8 miljoner kvadratkilometer.
 • Del av världens yta: 16,92%.
Kejsardömet Ryssland var en statsbildning som existerade från början av 1700-talet till början av 1900-talet. Det grundades formellt år 1721 av Peter den store efter att han krönts till kejsare av Ryssland. Under sin tid utvidgade Ryssland sina territorier och blev en av de största länderna i världen genom erövringar och kolonisation av områden i Östeuropa, Centralasien och norra Asien. Kejsardömet var kulturellt och politiskt mångfacetterat och styrdes av en serie tsarer och kejsare från Romanovdynastin. Det stod dock inför utmaningar som inre uppror, sociala spänningar och tryck från andra europeiska makter. Kejsardömet Ryssland kollapsade efter den ryska revolutionen år 1917 och ersattes av den kommunistiska regeringen i Sovjetunionen.

Kejsardömet Ryssland var en statsbildning som existerade från början av 1700-talet till början av 1900-talet. Det grundades formellt år 1721 av Peter den store efter att han krönts till kejsare av Ryssland. Under sin tid utvidgade Ryssland sina territorier och blev en av de största länderna i världen genom erövringar och kolonisation av områden i Östeuropa, Centralasien och norra Asien. Kejsardömet var kulturellt och politiskt mångfacetterat och styrdes av en serie tsarer och kejsare från Romanovdynastin. Det stod dock inför utmaningar som inre uppror, sociala spänningar och tryck från andra europeiska makter. Kejsardömet Ryssland kollapsade efter den ryska revolutionen år 1917 och ersattes av den kommunistiska regeringen i Sovjetunionen. [källa]

Mongolväldet…

Snabbfakta om imperiets storhetstid:

 • Största storhetstiden: 1279.
 • Varaktighet: 1206 – 1368.
 • Storlek: 24 miljoner kvadratkilometer.
 • Del av världens yta: 17,81%.
Mongolväldet, också känt som det mongoliska imperiet, var en historisk statsbildning som existerade från början av 1200-talet till mitten av 1300-talet. Det grundades av Djingis Khan och hans efterträdare och omfattade en stor del av Central- och Östasien samt delar av Europa. Mongolväldet var det näst största kontinentala imperiet i världshistorien och stod för betydande erövringar och expansion genom sina erövringskrig. Mongolerna var kända för sin militära skicklighet och använde sig ofta av taktiska innovationer för att besegra sina fiender. Under sin peakkontroll hade Mongolväldet en enorm kulturell och ekonomisk inverkan på de erövrade områdena och möjliggjorde handel och kulturellt utbyte över långa avstånd. Trots sitt stora inflytande började Mongolväldet att krympa på grund av interna stridigheter och yttre hot. Efter några århundraden av dominans kollapsade Mongolväldet gradvis, och dess territorier föll under lokalt styrande dynastier och riken.

Mongolväldet, också känt som det mongoliska imperiet, var en historisk statsbildning som existerade från början av 1200-talet till mitten av 1300-talet. Det grundades av Djingis Khan och hans efterträdare och omfattade en stor del av Central- och Östasien samt delar av Europa. Mongolväldet var det näst största kontinentala imperiet i världshistorien och stod för betydande erövringar och expansion genom sina erövringskrig. Mongolerna var kända för sin militära skicklighet och använde sig ofta av taktiska innovationer för att besegra sina fiender. Under sin peakkontroll hade Mongolväldet en enorm kulturell och ekonomisk inverkan på de erövrade områdena och möjliggjorde handel och kulturellt utbyte över långa avstånd. Trots sitt stora inflytande började Mongolväldet att krympa på grund av interna stridigheter och yttre hot. Efter några århundraden av dominans kollapsade Mongolväldet gradvis, och dess territorier föll under lokalt styrande dynastier och riken. [källa]

Brittiska imperiet…

Snabbfakta om imperiets storhetstid:

 • Största storhetstiden: 1920.
 • Varaktighet: Slutet av 1500-talet till mitten av 1900-talet.
 • Storlek: 35,5 miljoner kvadratkilometer.
 • Del av världens yta: 26,35%.
Då har vi äntligen kommit till nummer ett på listan; Det brittiska imperiet, som var det största koloniala riket i historien och sträckte sig över stora delar av världen från slutet av 1500-talet till mitten av 1900-talet. Det grundades genom utforskning, handel och kolonisering av brittiska sjöfarare och upptäcktsresande. Imperiet inkluderade territorier i Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, Australien och Stillahavsområdet. Storbritannien använde sin överlägsna sjömakt för att skaffa kolonier och etablera handelsnätverk över hela världen. Imperiet var en källa till ekonomisk vinning och politisk makt för Storbritannien, men det var också föremål för kritik för sin exploatering av koloniala territorier och dess inverkan på lokala kulturer och samhällen. Efter andra världskriget förlorade Storbritannien gradvis många av sina kolonier genom avkolonisering, och det brittiska imperiet avvecklades till förmån för självständiga nationer. Trots sin upplösning har det brittiska imperiets arv fortsatt att påverka politik, ekonomi och kultur runt om i världen.

Då har vi äntligen kommit till nummer ett på listan; Det brittiska imperiet, som var det största koloniala riket i historien och sträckte sig över stora delar av världen från slutet av 1500-talet till mitten av 1900-talet. Det grundades genom utforskning, handel och kolonisering av brittiska sjöfarare och upptäcktsresande. Imperiet inkluderade territorier i Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, Australien och Stillahavsområdet. Storbritannien använde sin överlägsna sjömakt för att skaffa kolonier och etablera handelsnätverk över hela världen. Imperiet var en källa till ekonomisk vinning och politisk makt för Storbritannien, men det var också föremål för kritik för sin exploatering av koloniala territorier och dess inverkan på lokala kulturer och samhällen. Efter andra världskriget förlorade Storbritannien gradvis många av sina kolonier genom avkolonisering, och det brittiska imperiet avvecklades till förmån för självständiga nationer. Trots sin upplösning har det brittiska imperiets arv fortsatt att påverka politik, ekonomi och kultur runt om i världen. [källa]


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

3
3 points

Vad är din reaktion?

interesting interesting
2
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
2
omg
win win
1
win